232 lata kościoła ewangelickiego w Goleszowie

15 sierpnia 1785 roku poświęcono kościół ewangelicki w Goleszowie. Tradycyjnie 15 sierpnia po pierwszej i drugiej przebudowie święcono kolejne jego odsłony.

Dlatego też w naszej Parafii 15 sierpnia świętujemy Pamiątkę poświęcenia kościoła. Podobnie jak w ubiegłych latach nasze świętowanie rozpoczęliśmy porankiem pieśni, muzyki i refleksji religijnej. Swoje utwory zaprezentowały wszystkie nasze chóry parafialne: Sola Fide pod dyrekcją Małgorzaty Konarzewskiej,

Promyki pod dyrekcję diakon Kariny Chwastek-Kamieniorz,

Żeński z Lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold,

Męski Cantus pod dyrekcją Anny Stanieczek,

Mieszany pod dyrekcją Anny Stanieczek wystąpił wspólnie z Orkiestrą parafialną pod dyrekcją Jean-Claude Hauptmanna.

Chór Mieszany wykonał pieśń „Brońże nas Panie (fantazja)” skomponowany specjalnie dla chóru Mieszanego z Goleszowa, przez wówczas 17-letniego prof. Ryszarda Gabrysia, który również mógł być obecny na naszym Poranku.

Natomiast Orkiestra parafialna wykonała utwór „Largo” obecnego na Poranku Józefa Podoli z Zaolzia.

Tegorocznymi gośćmi Poranku było trio sióstr z Orzesza: Martyny, Emilii i Kariny Reske. Trio zaprezentowało nam pięć pięknie wykonanych pieśni.

 

Poranek był niezwykle urozmaicony i ubogacający, a zaraz po nim przyszedł czas na nabożeństwo dziękczynne, podczas którego Słowem Bożym dzielił się ks. Henryk Reske z Orzesza i wystąpiły chóry Męski Cantus oraz Mieszany.

Podczas nabożeństwa dziękowaliśmy ks. Marcinowi Liberackiemu za dwa lata służby w goleszowskiej Parafii życząc Bożego błogosławieństwa w miejscu dalszej służby. Jednocześnie witaliśmy ks. Piotra Sztwiertnię, który od 1 września rozpocznie służbę w Parafii Goleszów jako wikariusz.

 

Urozmaiceniem dzisiejszego święta był zaparkowany na placu parafialnym samochód Wartburg „ReMobil500„. Jest to specjalnie przygotowany samochód, który ma przypominać, że ks. Marcin Luter ukrywał się przed przeciwnikami w latach 1520-1521 na zamku Wartburg. Tam dokonał pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język narodowy. Samochód będzie brał udział w rajdzie ZŁOMBOL, którego przychód jest całkowicie przeznaczony na domy dziecka. Po Poranku została zebrana na ten cel ofiara. Za każdy dar serdecznie dziękujemy.

2017-08-15 – 232 PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA – ks. Henryk Reske, ks. bp dr Adrian Korczago, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, ks. Łukasz Stachelek, ks. Marcin Liberacki, ks. Piotr Sztwiertnia

2017-08-15 – 232 PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA – poranek – ks. bp dr Adrian Korczago, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, ks. Łukasz Stachelek, ks. Marcin Liberacki

Zobacz zdjęcia →

 

232 lata kościoła ewangelickiego w Goleszowie