Rada Parafialna

Kadencja Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. W naszej parafii okres ten upłynął na początku roku 2016. Na dzień 22 maja zwołano zgodnie z wymogami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru nowej Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów. Nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów czuwał Biskup Diecezji cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago. Równolegle wybory odbywały się w Goleszowie i filiałach. W filałach wybory przeprowadzali delegowani przez biskupa radcy diecezjalni i duchowni. W wyniku tajnego głosowania powołano 18 osobową Radę Parafialną w skład której wchodzi Proboszcz, Wikariusze i Diakon oraz 3 osobową Komisję rewizyjną. Ponadto każdy z filiałów wybierał 6 osobową Radę Filiału, w skład której wchodzą również wybierani w filiale radni do Rady Parafialnej.

Lista Rady Parafialnej, wprowadzonej w urząd 26.06.2016 roku (uwzględniono zmiany duchownych):

Z urzędu: bp Adrian Korczago, ks. Piotr Sztwiertnia, diak. Karina Chwastek-Kamieniorz.

Wybrani:

 1. Goleszów: Sikora Jerzy, Sztwiertnia Adam, Sikora Marcin, Michalik Jacek, Cieślar Edward, Niedoba Ilona, Bury Zofia, Wacławik Zbigniew, Barański Łukasz, Dąbrowska Danuta,
 2. Kozakowice: Kiełbicka Monika, Tomica Jerzy,
 3. Godziszów: Gaszek Sławomir, Wisełka Kazimierz (zrezygnował w 2019 roku),
 4. Kisielów: Hławiczka Jan, Pszczółka Bronisław,
 5. Leszna Górna: Niedoba Jan, Śliż Anna.

Zastępcami do Rady Parafialnej zostali:

 1. Goleszów: Szklorz Zbigniew, Procner Ewa, Szklorz Krzysztof, Stec Danuta, Gajdzica Tadeusz,
 2. Kozakowice – brak zastępców,
 3. Godziszów: Plinta Katarzyna, Bujok Krystyna,
 4. Kisielów – brak zastępców,
 5. Leszna Górna: Ostachowska Anna, Cuber Joanna (zmarła w 2019 roku).

 

W wyniku głosowania do Rad Filiałów wybrano:

 1. Kozakowice: Kiełbicka Monika, Tomica Jerzy, Hess Roman, Cieślar Ryszard, Broda Gustaw,
 2. Godziszów: Gaszek Sławomir, Wisełka Kazimierz, Ząbek Anna, Sikora Alina, Rymorz Bogdan, Szalbót Zuzanna,
 3. Kisielów: Hławiczka Jan, Pszczółka Bronisław, Plinta Irena, Rucki Józef, Hadyna Henryk,
 4. Leszna Górna: Śliż Anna, Niedoba Jan, Czyż Marek, Hanczaruk Alicja, Nytra Bożena, Woźnik Helena. Zastępcami zostali: Plinta Danuta, Niespór Maria.

 

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej wybrano: Niedoba Anna, Brudny Anna, Sikora Joanna. Zastępcą została Plinta Anna.

 

Dziękujemy również tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata pełnili funkcję radnych naszej Parafii.

 

Członkowie nowej Rady Parafialnej 26 czerwca 2016 roku weszli procesjonalnie do kościoła wraz z ks. bp Adrianem Korczago, ks. radcą Piotrem Wowrym i miejscowymi duchownymi. Wszyscy za ks. radcą powtarzali słowa ślubowania:

Ślubuję przed Bogiem i tym zborem chrześcijańskim, że będę powierzony mi urząd członka Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Goleszowie zgodnie z wyznaniem Kościoła Ewangelickiego i ustalonym przez Kościół porządkiem, sumiennie i wiernie sprawował i zawsze dbał o dobro swego zboru.” Każdy z radnych potwierdzał treść ślubowania podając prawą rękę i wypowiadając słowa “Ślubuję z pomocą Bożą.

W czasie nabożeństwa wprowadzeni w urzędowanie radni oraz wszyscy zborownicy mogli przystąpić do sakramentu Komunii Świętej. Nabożeństwo można wysłuchać w zakładce NAGRANIA pod datą 26.06.2016.

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Parafialnej 5 lipca 2016 r. Rada się ukonstytuowała wybierając Prezydium:

Przewodniczący – ks. bp Adrian Korczago

Kurator – Jerzy Sikora

Skarbnik – Adam Sztwiertnia

Sekretarz – Ilona Niedoba

 

Nowo wybranej Radzie Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz Radom Filiałów życzymy wielu sił , błogosławieństwa w czasie służby i wspieramy w modlitwach tych, których sami wybraliśmy do współzarządzania naszą Parafią.