Rada Parafialna

Podczas wyborów 23 i 30 stycznia 2022 roku wybrano radę parafialną kadencji 2022-2027 oraz rady filiałów. 18 kwietnia 2022 roku podczas uroczystego nabożeństwa bp Adrian Korczago dokonał wprowadzenia w urząd rady parafialnej.

Lista Rady Parafialnej (uwzględniono zmiany duchownych):

Z urzędu: ks. Piotr Sztwiertnia (proboszcz), ks. Karina Chwastek-Kamieniorz (wikariusz)

Goleszów: Łukasz Barański, Edward Cieślar, Małgorzata Konarzewska, Jerzy Sikora, Magdalena Sikora-Poloczek, Marcin Sikora, Maria Szklorz, Zbigniew Szklorz, Adam Sztwiertnia, Ewa Włodyka

Kozakowice: Sabina Hławiczka, Monika Kiełbicka

Godziszów: Renata Cieślar, Sławomir Gaszek

Kisielów: Jan Hławiczka, Bronisław Pszczółka

Leszna Górna: Jan Niedoba, Jolanta Pustówka.

 

Prezydium Rady:

Prezes – ks. Piotr Sztwiertnia

Kurator – Adam Sztwiertnia

Skarbnik – Jerzy Sikora

Sekretarz – Edward Cieślar

 

Rady Filiałów:

Kozakowice: Ryszard Cieślar, Marzena Grzegorz, Roman Hess, Sabina Hławiczka, Kornel Łomozik, Monika Kiełbicka

Godziszów: Renata Cieślar, Sławomir Gaszek, Katarzyna Plinta, Bogdan Rymorz

Kisielów: Jan Hławiczka, Robert Podżorski, Bronisław Pszczółka, Korneliusz Rakus

Leszna Górna: Marek Czyż, Alicja Hanczaruk, Jan Niedoba, Bożena Nytra, Jolanta Pustówka, Helena Woźnik.

 

Komisja Rewizyjna: Anna Brudny, Anna Niedoba, Joanna Sikora.