Dzieci

Dzieci w naszej parafii mogą regularnie brać udział w różnych aktywnościach.

Przede wszystkim równolegle do nabożeństw w kościele, dzieci mają swoje nabożeństwa nazywane “szkółkami niedzielnymi”, gdzie w sposób przystępny i zrozumiały dla tej szczególnej i wymagającej grupy wiekowej, są prowadzone dla nich zajęcia.

Ponadto mogą brać zaangażować się w chórze dziecięcym “Promyki”, który jest prowadzony przez diakon Karinę Chwastek-Kamieniorz. “Promyki” swoim śpiewem uświetniają wiele parafialnych spotkań i nabożeństw. Dzieci z chóru raz w roku w okresie ferii zimowych wyjeżdżają na zimowisko.

W Goleszowie oraz niektórych filiałach w okresie letnim przygotowywane są Tygodnie Dobrej Nowiny. Dzięki temu latem możemy dzieciom zaproponować wyjątkowy czas spotkania ze Słowem Bożym, ale również czas dobrej zabawy i spotkania się z rówieśnikami, wskazując im przy tym na wartości chrześcijańskie.