Modlitwy

Zachęcamy do modlitw o rzeczy ważne dla naszej Parafii. Modlitwa o:

 

  1. Opanowanie epidemii koronawirusa.
  2. Wszystkich lekarzy i całą służbę zdrowia walczącą z epidemią, wszystkich zarażonych koronawirusem i cierpiących na inne choroby.
  3. Sytuację na Białorusi.
  4. Sytuację w Górnym Karabachu.
  5. Osoby doświadczające utraty pracy.
  6. Stan krajowej i światowej gospodarki.