Ogłoszenia parafialne

Niedziela Wieczności 26.11.2023

Hasło tygodnia: „Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Łk 12,35

= W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach we wszystkich naszych kościołach. Będą one połączone z Wieczerzą Pańską.

= Nadal zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w „Kreatywnej niedzieli”, która odbędzie się 3 grudnia o godz. 15:00. Będziemy, podobnie jak w zeszłym roku, wykonywać wieńce adwentowe. Zgłaszać można się w kancelarii parafialnej. Wpisowe wynosi 30 zł;

= W najbliższy czwartek spotkanie Rady Parafialnej o godz. 18:30;

= Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w niedzielę 10 grudnia, które w Goleszowie będzie połączone z zakończeniem działalności przez chór męski „Cantus”. Po 45 latach przychodzi czas podsumowania i pożegnania. Chcemy dziękować Bogu za ich długoletnią służbę i powierzać ich Bożej opiece. Będzie można również zaopatrzyć się w płyty chóru z różnych okresów działalności;

= Do odebrania jest najnowszy numer „Zwiastuna”. Informujemy także o prenumeracie „Zwiastuna” na rok 2024. Koszt prenumeraty rocznej niestety ze względu na rosnące ceny musiał również wzrosnąć. Roczna prenumerata wynosi 190 zł, natomiast półroczna 95 zł. Szczegóły na stronie internetowej „Zwiastuna Ewangelickiego”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z żałobnej karty

19 listopada 2023 r. zmarła w wieku 89 lat śp. Helena Gawlas zd. Cichy. Zamieszkiwała w Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Pogrzeb odbył się wczoraj tj. w sobotę 25 listopada.

Zaproszenia i informacje

= Parafia ewangelicka w Cieszynie serdecznie zaprasza na Uroczyste Rozpoczęcie Adwentu w kościele Jezusowym w Cieszynie w sobotę 2 grudnia o godz. 17:00. W czasie wieczoru wystąpi Chór i Orkiestra ECHO z Zaolzia pod dyr. Tomasza Konderli, a adwentowym Słowem podzieli się ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika.

= Parafia ewangelicka w Wiśle-Jaworniku zaprasza na Wczasy świąteczno-noworoczne, przede wszystkim dla osób samotnych. Odbędą się one w dniach 22 grudnia do 2 stycznia. Koszt wynosi 1600 zł (istnieje możliwość dofinansowania).

Modlitwa o luteran w USA

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamieszkuje przeszło 332 miliony ludzi. Od swojego zarania państwo amerykańskie jest ojczyzną wolności. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje wolność sumienia przy jednoczesnym zakazie ustanawiania w kraju jakiejkolwiek religii państwowej. Bez mała połowa Amerykanów to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych; tym samym, Stany to kraj o największej liczbie protestantów na świecie. Aż 23% Amerykanów deklaruje się jako niewierzący.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce liczy ponad 3,5 miliona wiernych w przeszło 8700 parafiach. Jest to największy Kościół luterański w USA i jedyny należący do ŚFL. Podzielny jest na 9 regionów. Jest to wspólnota liberalna, zróżnicowana i nowoczesna. Kościół angażuje się w liczne działania charytatywne i misyjne, obejmujące m.in. pomoc humanitarną, wsparcie dla ubogich i bezdomnych, edukację i działania na rzecz równości płci. Kościół działa w przestrzeni publicznej wspierając inicjatywy związane z prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną i klimatyczną.

Modlitwa o USA

Łaskawy i dobry Boże! Dziękujemy Ci dzisiaj w sposób szczególny za nasze Siostry i Braci z Kościoła Luterańskiego w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za ich otwartość oraz zaangażowanie na rzecz służby bliźniemu. Wybrałeś ich sobie na swoje narzędzie, a oni wiernie realizują swoje powołanie, niosąc nieocenioną pomoc ludziom potrzebującym, poszkodowanym i społecznie wykluczonym. Prosimy Cię dzisiaj o Twoje błogosławieństwo dla ich codziennych działań. Otaczaj ich opieką i bezpiecznie przeprowadzaj przez różnego rodzaju trudy i doświadczenia. Prosimy Cię również o to, byśmy, patrząc na dobre świadectwo innych, mogli wyciągać właściwe wnioski i wszyscy uczyli się takiego zaangażowania na rzecz Twojego Kościoła i ludzi, którzy żyją obok nas. Byśmy doceniając to, co mamy, potrafili i chcieli dzielić się z potrzebującymi. Uwrażliwiaj nasze serca na drugiego człowieka, byśmy niezależnie od tego, co nas dzieli, potrafili kształtować między sobą dobre relacje ponad podziałami. Powierzamy się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Przedostatnia niedziela roku kościelnego 19.11.2023

Hasło tygodnia: „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. 2 Kor 5,10

= W przyszłą niedzielę odbędzie się tylko jedno nabożeństwo w całej parafii – nabożeństwo rodzinne w Goleszowie o godz. 9:00 na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

= Zapraszamy serdecznie we wtorek 21 listopada na godz. 18:00 na kolejną „Wędrówkę przez Biblię. Kontynuujemy cykl omawiania listów do siedmiu zborów z Objawienia św. Jana;

= W czwartek 23 listopada o godz. 16:00 obędzie się w Lesznej Górnej spotkanie dla pań, na które serdecznie wszystkie panie zapraszamy;

= Już teraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w „Kreatywnej niedzieli”, która odbędzie się 3 grudnia o godz. 15:00. Będziemy, podobnie jak w zeszłym roku, wykonywać wieńce adwentowe. Ogłaszamy to już teraz ze względu na konieczność zapisów. Zgłaszać można się w kancelarii parafialnej. Wpisowe wynosi 30 zł;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”. Przy okazji informujemy o prenumeracie „Zwiastuna” na rok 2024. Koszt prenumeraty rocznej niestety ze względu na rosnące ceny musiał również wzrosnąć. Roczna prenumerata wynosi 190 zł, natomiast półroczna 95 zł. Szczegóły na stronie internetowej „Zwiastuna Ewangelickiego”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia i informacje

= Parafia ewangelicka w Cieszynie serdecznie zaprasza na Uroczyste Rozpoczęcie Adwentu w kościele Jezusowym w Cieszynie w sobotę 2 grudnia o godz. 17:00. W czasie wieczoru wystąpi Chór i Orkiestra ECHO z Zaolzia pod dyr. Tomasza Konderli, a adwentowym Słowem podzieli się ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika.

= Parafia ewangelicka w Wiśle-Jaworniku zaprasza na Wczasy świąteczno-noworoczne, przede wszystkim dla osób samotnych. Odbędą się one w dniach 22 grudnia do 2 stycznia. Koszt wynosi 1600 zł (istnieje możliwość dofinansowania).

Modlitwa w Międzynarodowym Dniu Modlitwy za Prześladowany Kościół

Dziś w społeczności zboru w ramach Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół chcemy pamiętać w modlitwie o naszych prześladowanych w wielu krajach świata siostrach i braciach w Chrystusie (przede wszystkim w tym roku w Erytrei i Indiach). Według organizacji Open Doors „ponad 309 milionów chrześcijan płaci ogromną cenę za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Są oni dyskryminowani, prześladowani, przebywają w obozach pracy, więzieniach, a nawet są zabijani. W tym czasie największych prześladowań wszechczasów, potrzebują oni szczególnego wsparcia, pomocy od swoich sióstr i braci z całego świata. Wszyscy chrześcijanie są bowiem członkami Ciała Chrystusowego. Jezus polecił swoim wyznawcom służyć sobie wzajemnie i wstawiać się za siebie; gdy jeden członek cierpi, inne, te zdrowe części Ciała, nie mogą być obojętne na ten ból”. Dzisiaj włączymy naszych braci i siostry do modlitwy powszechnej. Przy tej okazji zachęcamy także, by pamiętać o prześladowanym Kościele jak najczęściej. Open Doors zapewnia darmowe materiały w formie gazetek i broszur, które mogą pomóc nam w modlitwie o konkretne kraje i osoby. Zachęcamy także, by wspierać finansowo organizacje takie Open Doors (w tej organizacji działa m. in. ks. Bogdan Wawrzeczko z parafii ewangelickiej w Zgierzu), czy Głos Prześladowanych Chrześcijan.

Modlitwa o luteran w Kanadzie

Sytuacja w Kanadzie

Kanadę zamieszkuje blisko 38 milionów ludzi. Wieloetniczny kraj tworzą mieszkańcy posługujący się dwoma oficjalnymi językami oraz kilkanaście innych grup deklarujących swoje języki jako ojczyste. Dzięki wysokiemu dochodowi per capita Kanada jest jednym z najbogatszych krajów świata posiadającym bogate złoża surowców naturalnych. Kraj jest również jednym z czołowych producentów żywności. Kanadyjski sukces to bogactwa ukryte w ziemi, wielkie przestrzenie oraz otwartość na imigrantów, którzy zasilają państwo i jego gospodarkę. Przeszło 67% Kanadyjczyków to chrześcijanie. Mimo silnych tradycji protestanckich kraj jest mocno zsekularyzowany, aż 24% mieszkańców deklaruje brak przynależności konfesyjnej.

Kościół Ewangelicko-Luterański Kanady zrzesza 95 tysięcy wiernych w 519 parafiach. Kościół powstał w 1986 r. w wyniku połączenia dwóch organizacji kościelnych: Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Kanady (założonego w 1966 r. przez kanadyjskie parafie amerykańskiego Kościoła luterańskiego) i trzech synodów Kościoła Luterańskiego w Ameryce, zwanych sekcją kanadyjską. Wedle spisów blisko pół miliona Kanadyjczyków deklaruje swoje wyznanie jako luterańskie lub anglo-luterańskie, ale w tym kraju istnieją również inne Kościoły luterańskie niezrzeszone w ŚFL. Wielu członków tego Kościoła jest pochodzenia skandynawskiego i niemieckiego. Podczas gdy angielski jest głównym językiem nabożeństw, odprawiane są również nabożeństwa po niemiecku w co najmniej 15 innych językach co odzwierciedla mozaikę kulturową Kanady. Kościół prowadzi dwa seminaria teologiczne: Waterloo Lutheran Seminary w Waterloo w Ontario i Lutheran Theological Seminary w Saskatoon w Saskatchewan. Luteranie w Kanadzie są mocno zaangażowani w takich obszarach jak prawa aborygenów, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów.

Modlitwa o Kanadę

Kochający nas Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem miłości, łaski i przebaczenia. Ty sam uwrażliwiasz nas na drugiego człowieka, a Duch Święty przypomina nam o modlitwie za nasze siostry i naszych braci. Kierowani miłością do Ciebie i do siebie nawzajem przychodzimy do Ciebie w modlitwie za chrześcijan w Kanadzie, w tym za działające tam Kościoły luterańskie. Ty, Panie, najlepiej znasz ich sytuację w tym kontekście, w którym z Twojej łaski żyją i działają. Dziękujemy Ci za ich służbę na rzecz zwiastowania Ewangelii, ale także za działania w takich obszarach jak prawa rdzennych mieszkańców, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów. Prosimy, bądź z nimi nadal, błogosław ich życie, służbę, wszystkie ich Kościoły, aby były miejscem spotkania z Chrystusem. Obdarzaj ich i nas wszystkich pokojem, zgodą, wzajemną miłością, byśmy żyli i działali na Twoją chwałę i ku pożytkowi ludzi, do których nas posyłasz. Wysłuchaj nas przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

3. niedziela przed końcem roku kościelnego 12.11.2023

Hasło tygodnia: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani”. Mt 5, 9

= Dzisiejsze nabożeństwo jest połączone z Wieczerzą Pańską. Dyskutowaliśmy z radą parafialną co do sposobu dystrybucji Komunii Świętej. Podjęliśmy decyzję, że będziemy używać metalowych kielichów (rezygnujemy więc z plastikowych małych kielichów, będą jedynie dostępne w przypadku wielkiej liczby przystępujących), do których będziemy wlewać czerwone wino. W związku z tym sposób przystępowania do Komunii będzie wyglądał następująco: nadal przygotowujemy ręce w łódeczkę by przyjąć ciało Chrystusa, a następnie prosimy o samodzielne sięganie po metalowy kielich z krwią Chrystusa. Po spożyciu prosimy o odkładanie kielichów na przygotowane tace lub do koszyków. Metalowe kielichy są używane we wszystkich naszych kościołach;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach.

Podczas przyszłotygodniowych nabożeństw będziemy zbierać ofiarę, która uchwałą Rady Parafialnej zostanie przekazana na pomoc naszym współwyznawcom ze Bartoszyc (filiał parafii w Kętrzynie na Mazurach), którzy ze względu na poważne problemy z wilgocią w kościele i zagrożeniem zawalenia jednej ze ścian podjęli się remontu budynku kościoła oraz ocieplenia elewacji. To zadanie znacznie przewyższa ich możliwości finansowe, są od lat parafią dotowaną. Poruszył nas apel o wsparcie podczas zjazdu BPGA w Słupsku – i po otrzymaniu prośby o wsparcie od bp. Pawła Hause i rady parafialnej w Kętrzynie zdecydowaliśmy się wesprzeć ich działania.

= Zapraszamy wszystkie dzieci na kolejny Dzień Dobrej Nowiny, który odbędzie się 18 listopada w godzinach 10:00-13:00; 

= Już teraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w „Kreatywnej niedzieli”, która odbędzie się 3 grudnia o godz. 15:00. Będziemy, podobnie jak w zeszłym roku, wykonywać wieńce adwentowe. Ogłaszamy to już teraz ze względu na konieczność zapisów. Zgłaszać można się w kancelarii parafialnej. Wpisowe wynosi 30 zł;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

W środę 1 listopada 2023 roku zmarł w wieku 92 lat śp. Adam Pinkas, który zamieszkiwał w Goleszowie przy ul. Żniwnej. Pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek. Dziękujemy za wszelkie dary przekazane na potrzeby parafii.

Zaproszenia i informacje

= Kończymy akcję „Prezent pod choinkę”. Prosimy o przynoszenie prezentów, termin upływa jutro.   

Modlitwa o luteran we Włoszech

Włochy zamieszkuje prawie 60,5 miliona mieszkańców. Ponad 87% Włochów to rzymscy katolicy. Protestanci różnych denominacji stanowią niespełna 1% wyznawców. Blisko 6% Włochów deklaruje brak przynależności religijnej. Jest to związane z silnymi wpływami partii komunistycznej w północnej części Italii. Państwo włoskie przechodzi transformację polityczną. Zwycięstwo skrajnej prawicy oraz narastający kryzys migracyjny rodzi różnorodne napięcia. Zdarzają się nawet przestępcze działania skierowane przeciw uchodźcom i ludziom znajdującym się w skrajnym ubóstwie.

Ewangelicko-Luterański Kościół Włoch skupia 7 tysięcy wiernych w 15 ośrodkach. Włoscy luteranie mocno i otwarcie angażują się w pomoc uchodźcom, w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Ciekawą inicjatywą jest duszpasterstwo turystyczne – akcja nakierowana na wypoczywających w Italii luterańskich turystów z Niemiec.

Modlitwa o Włochy

Miłosierny Boże, Łaskawy Ojcze, przychodzimy dziś przed Twe oblicze, w ten niedzielny poranek z ufną modlitwą za nasze siostry i braci z półwyspu apenińskiego. Pragniemy dziś łączyć się w modlitwie z naszymi współwyznawcami z niewielkiego, diasporalnego Kościoła Luterańskiego z Włoch. Choć są tak niewielką wspólnotą, dziękujemy Ci Boże za ich ogromne świadectwo i zaangażowanie w działania na rzecz wyrównywania szans i likwidacji wszelkich uprzedzeń. Dlatego prosimy Ciebie, abyś wzmocnił ich wiarę i dodał sił do dalszych działań na rzecz drugiego człowieka i Tobie Boże na chwałę. W sposób szczególny chcemy dziś również modlić się za wszystkich tych, którzy cierpią w wyniku kryzysu migracyjnego. Pozwól odnaleźć pokój tym, którzy szukają schronienia i pomocy. Jednocześnie dopomóż powstrzymać tych, którzy na krzywdzie i cierpieniu zdobywają fortuny. Niech Twój Święty Duch prowadzi nas wszystkich, dodaje mądrości i roztropności byśmy potrafili znaleźć właściwe wyjście i odpowiedzi na kryzysy współczesnego świata. Amen

 

22. po Trójcy Św. 05.11.2023

Hasło tygodnia: „U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano”. Ps 130,40

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach. Będą one połączone z Wieczerzą Pańską;

= Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci na kolejny Dzień Dobrej Nowiny, który odbędzie się 18 listopada w godzinach 10-13;

= W filiałach jest do odebrania najnowszy numer Zwiastuna.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

W środę 1 listopada 2023 roku zmarł w wieku 92 lat śp. Adam Pinkas, który zamieszkiwał w Goleszowie przy ul. Żniwnej. Pogrzeb Zmarłego odbędzie się 6 listopada o godz. 12:00 z kościoła w Goleszowie.

Zaproszenia i informacje

=  CME zaprasza do udziału w akcji Prezent pod choinkę. Jak co roku chcemy zebrać prezenty dla dzieci w najbardziej potrzebujących miejscach w Ukrainie i Rumunii. Czas na dostarczenie paczek mija w poniedziałek, 13 listopada. Szczegóły akcji oraz lista lokalnych koordynatorów dostępna jest na stronie www.prezent.cme.org.pl.

= CME zaprasza również na jesienną konferencję kobiet pod hasłem “Widzę Jezusa” Konferencja odbędzie się 11 listopada, w godzinach od 10:00 do 13:30, w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, przy ulicy księdza Karola Kulisza 66. W programie między innymi wykład Elżbiety Cieślar, wspólny śpiew czas na rozmowy, poczęstunek, stoisko księgarni Warto. Wszystkie panie serdecznie zapraszamy! Natomiast tego samego dnia Diecezjalna Komisja Mężczyzn organizuje konferencję dla mężczyzn w Wiśle-Malince w godzinach 15.00 do 20:00.

= CME zaprasza także na konferencję Duszpasterskie Progressio pod hasłem: „Sztuka czynienia pokoju, czyli co tu robić, gdy nadciąga konflikt?” Konferencja odbędzie się 18 listopada, w godzinach 15-17 w siedzibie CME  w Dzięgielowie. Zapraszamy wszystkich, którym leżą na sercu lepsze relacje w rodzinie, pracy, Kościele. Czynienie pokoju może zacząć się od Ciebie! Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie www.cme.org.pl/progressio

Modlitwa o luteran w Wielkiej Brytanii

Boże Wszechmogący, patrzysz na Wielką Brytanię z sercem pełnym miłości i troski. Dziękujemy Ci za jej mieszkańców, z których każdy jest dla Ciebie drogocenny. Dziś przychodzimy do Ciebie w modlitwie za Wielką Brytanię. Patrzymy z troską na zmiany w życiu duchowym tego kraju, na sceptycyzm wobec wiary. Błagamy Cię, Boże, o nawrócenie serc tych, którzy oddalają się od Ciebie. Otwórz ich oczy na Twoją prawdę i miłość, niech doświadczą Twojej bliskości i zrozumieją, że zawsze są mile widziani w Twoim domu. Modlimy się za luteranki i luteran w Wielkiej Brytanii. Niech Duch Święty napełnia ich dusze zapałem do głoszenia Ewangelii i miłością do wszystkich ludzi. Błogosław Luterańskiemu Kościołowi w Wielkiej Brytanii, niech będzie miejscem spotkania dla ludzi różnych narodowości, języków i kultur. Prosimy Cię, Boże, abyś otaczał Wielką Brytanię swoją łaską i miłosierdziem. Niech każdy obywatel tego kraju doświadczy Twojej miłości. O to wszystko prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo zamieszkuje ponad 67 milionów ludzi. Około 71% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie. Ze względu na historyczne dziedzictwo angielskiej Reformacji w kraju istnieją dwa Kościoły państwowe: Kościół Anglii oraz Kościół Szkocji (prezbiteriański). Mimo wyraźnej konfesjonalizacji państwa, chrześcijaństwo XXI wieku zdaje się być w odwrocie. Systematycznie spada udział Brytyjczyków w nabożeństwach niedzielnych, blisko 20% z nich deklaruje ateizm, niewiarę w Boga.

Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii liczy 1500 wiernych. Nabożeństwa prócz języka angielskiego prowadzone są także w języku polskim, chińskim, norweskim i suahili. Wśród luteran mieszkających w Wielkiej Brytanii pracują również Polacy, a ks. Paulina Hławiczka-Trotman została niedawno wybrana biskupem tego Kościoła.

 

21. niedziela po Trójcy Św. 29.10.2023

Hasło tygodnia : “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj“.   Rz.12,21

= Za tydzień zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich kościołach, o zwykłych porach. Wszystkie połączone z ofiarą ołtarzową;

= We wtorek, 31 października zapraszamy na nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji, o godz. 18.00. W trakcie nabożeństwa odbędzie się również błogosławieństwo pierwszoklasistów oraz przedstawienie przyszłorocznych konfirmantów;

= W środę, 1 listopada, w Pamiątkę Umarłych zapraszamy na nabożeństwa okolicznościowe na cmentarzu w Goleszowie o godz. 14.00 i w Lesznej Górnej o godz. 15.00;

= Apel dla żywych:

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Wkrótce znów przy grobach w sposób szczególny wspominać będziemy naszych bliskich, którzy odeszli. Warto w takim czasie pamiętać także o żywych. Przypominam – istnieje Fundusz dla żywych, którym możemy pomóc!

Wystarczy dekorując groby naszych zmarłych pamiętać, że w imieniu całej rodziny czy wszystkich bliskich bądź znajomych możemy złożyć jedną wiązankę. Natomiast pozyskane tym sposobem oszczędności przekazać potrzebującym.

Warto pomagać. Dziękuję za wszystkie pozytywne reakcje. W ten sposób pomagamy potrzebującym, ale także naszej planecie ograniczając jej zanieczyszczenie oraz zmniejszając na cmentarzach koszty ich utrzymania, które są wysokie ze względu na wywóz śmieci, których przybywa szczególnie po 1 listopada.

Swój dar możecie przekazać na:

konto Diecezji Cieszyńskiej:
86 1020 1390 0000 6202 0143 4505
z dopiskiem Fundusz dla żywych

Wesprzyj akcję! Pomóż! Pamiętaj: „Zapewniam was (mówi Król), to, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” ( Mt 25,40).

bp Adrian Korczago

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej:

18 października zmarła śp. Marzena Pilch zd Lazar, l. 35, rodem z Goleszowa, zamieszkała w Wiśle. Jej pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek;

Zaproszenia i informacje

=  CME zaprasza do udziału w akcji Prezent pod choinkę. Jak co roku chcemy zebrać prezenty dla dzieci w najbardziej potrzebujących miejscach w Ukrainie i Rumunii. Czas na dostarczenie paczek mija w poniedziałek, 13 listopada. Szczegóły akcji oraz lista lokalnych koordynatorów dostępna jest na stronie www.prezent.cme.org.pl.

= CME zaprasza również na jesienną konferencję kobiet pod hasłem “Widzę Jezusa” Konferencja odbędzie się 11 listopada, w godzinach od 10.00 do 13.30, w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, przy ulicy księdza Karola Kulisza 66. W programie między innymi wykład Elżbiety Cieślar, wspólny śpiew czas na rozmowy, poczęstunek, stoisko księgarni Warto. Wszystkie panie serdecznie zapraszamy!

Modlitwa o luteran ze Szwajcarii i Liechtensteinu:

O Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za piękno Szwajcarii i Liechtensteinu, za te kraje pełne gór, jezior i malowniczych krajobrazów. Dziękujemy Ci za ich mieszkańców różnorodnych pod względem wyznania, języka i kultury, ale jednocześnie zjednoczonych w poszukiwaniu pokoju i wspólnego dobra.

Błagamy Cię, abyś obdarzył ich mądrością, aby rozwijali swoje wspólnoty, wzmacniając więzi między różnymi grupami wyznaniowymi czy etnicznymi. Niech istniejące różnice staną się źródłem wzajemnego wzbogacenia, a wzajemny szacunek niech będzie fundamentem ich społeczeństw.

Błogosław także luteranki i luteran. Niech składane przez nich świadectwo o Chrystusie będzie źródłem nadziei i miłości dla wszystkich, którzy Go szukają. Niech Twój Duch Święty napełnia ich serca miłością, cierpliwością i zrozumieniem dla innych. O wszystko to prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Szwajcarii

Kraj zamieszkuje ponad 8,6 miliona mieszkańców. Mimo, że Szwajcaria jest matecznikiem ewangelicyzmu reformowanego, większość mieszkańców to rzymscy katolicy (36,5%). Reformowani stanowią 24,5% mieszkańców. Prawie 6% należy do innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Muzułmanie to 5,2% mieszkańców. Natomiast ¼ Szwajcarów deklaruje brak przynależności wyznaniowej.

Sytuacja w Księstwie Liechtensteinu

Państwo położone między Austrią a Szwajcarią. Zamieszkuje je prawie 40 000 osób. Rzymski katolicyzm jest zgodnie z konstytucją religią państwową i wyznawany  jest przez 76% mieszkańców kraju. Około 9% obywateli to protestanci, z czego większość to luteranie. Ponadto kilkaset obywateli jest wyznania prawosławnego. W Liechtensteinie żyje także stosunkowo duża diaspora muzułmańska – ponad 2 tys. osób.

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu istnieje od 1967 roku, zrzesza pięć parafii luterańskich w: Bazylei, Bernie, Genewie i Zurychu (Szwajcaria) oraz Vaduz (Liechtenstein) i liczy niecałe 4 tysiące wiernych. Każda z parafii ma swój własny charakter wynikający z historii jej powstania, z jej lokalnego kontekstu, a także z różnic językowych. Parafie posługują się m.in. językiem niemieckim, fińskim, angielskim, duńskim, norweskim.

 

20. niedziela po Trójcy Św. 22.10.2023

Hasło tygodnia : “Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem“. Mi 6,8

= Za tydzień odbędzie się w parafii tylko jedno nabożeństwo. Będzie to nabożeństwo rodzinne w Goleszowie. Po nabożeństwie zapraszamy na tradycyjną herbatkę parafialną;

= We wtorek, 31 października, zapraszamy na nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji do Goleszowa o godz. 18.00. Będzie ono połączone z błogosławieństwem pierwszoklasistów i przedstawieniem przyszłorocznych konfirmantów;

= Serdecznie zapraszamy na Podwieczorek dla Pań, który odbędzie się we wtorek, 24 października o godz. 18:00. Gościem będzie p. Agnieszka Laskowska;

= W środę, 25 października zapraszamy Panów na kolejną Kolację dla mężczyzn, o godz. 18.00. Temat poprowadzi p. Roman Fenger;

= W czwartek, 26 października odbędzie się zebranie Rady Parafialnej o godz. 18.30;

= W sobotę, 28 października chcemy zorganizować akcję sprzątania naszego cmentarza, w Goleszowie. Początek godz. 8.30. Osoby chętne zapraszamy do pomocy;

= W niedzielę 29 października o godz. 18:00 odbędzie się tradycyjna Noc z Lutrem – reformacyjne święto młodzieży, która w tym roku będzie mieć miejsce w kościele w Skoczowie. Organizujemy wspólny wyjazd. Zapisy w kancelarii lub u księży.

= 1 listopada odbędą się nabożeństwa na cmentarzach w Goleszowie o godz.14.00 oraz w Lesznej Górnej o godz.15.00;

 = Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia;

Z karty żałobnej:

19 października w wieku 35 lat zmarła śp. Marzena Pilch zd  Lazar, zam. w Wiśle ul. Wańkowska 12, rodem z Goleszowa. Pozostawiła męża, dwóch synów, bliższą i dalszą rodzinę. Pogrzeb odbędzie się jutro, tj. w poniedziałek 23 października o godz. 13.00, z kościoła w Goleszowie, na miejscowy cmentarz;

Zapowiedzi:

Mariusz Kluszczyński, syn Sławomira i Urszuli zd Małysz, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały w Pogwizdowie ul.Stalmacha, Judyta Siwy, córka Jana i Renaty zd.Glinka, panna wyznania ewangelickiego, zamieszkała w Pogwizdowie ul.Stalmacha. Ślub odbędzie się w kościele w Goleszowie, w czwartek, 26 października o godz. 13.00;

Zaproszenia:

= Parafia w Wiśle Jaworniku we współpracy z Diakonią Polską organizuje już po raz 27 Wczasy świąteczno-noworoczone dla osób starszych i samotnych. Wczasy odbędą się w Domu Gościnnym Parafii w Wiśle Jaworniku w dniach 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024. Osoby starsze, samotne mają okazje spędzić ten szczególny okres w gronie współwyznawców. Mają możliwość uczestniczenia we wszystkich nabożeństwach świątecznych. Dodatkowo w okresie między świątecznym organizowane są ciekawe spotkania. Mają także zapewnioną opiekę duszpasterską. Koszt pobytu wynosi: 1.600zł i obejmuje: Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych, 3 posiłki dziennie, dodatkowo uroczysta kolacja wigilijna i wieczór sylwestrowy. Dla osób o niskich dochodach jest możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy Diakonii.

Kontynuujemy cykl modlitw o luteran z całego świata

Sytuacja w Niemczech: Republikę Federalną Niemiec zamieszkuje ponad 84 miliony ludzi. Niemcy stanowią 80% mieszkańców, pozostałe mniejszości to Turcy (prawie 4%), Polacy (prawie 2%) i Rosjanie (1,5%). Niemcy są krajem o bogatej tradycji kulturalnej, obejmującej muzykę, literaturę, filozofię, naukę oraz sztukę, są historycznym matecznikiem Reformacji. W 1990 roku doszło do historycznego zjednoczenia Niemiec. Upadek Muru Berlińskiego w 1989 roku jest często uważany za symboliczny początek tego procesu zjednoczenia, a wydarzenie stało się metaforą upadku podziału między blokiem wschodnim a zachodnim w czasach zimnej wojny.

Chrześcijanie stanowią religijną większość – 55% mieszkańców, największą grupę stanowią wierni Kościoła rzymskokatolickiego – 25 %. Około 23% Niemców to ewangelicy, 4,5 % to prawosławni natomiast islam – wyznaje ponad 5% Niemców. Aktualnie niemal 40% populacji Niemiec deklaruje się jako ateiści.W ostatnim czasie Kościoły niemieckie przeżywają odpływ wiernych. Konieczność płacenia podatku kościelnego (8-9%) sprawia, że wierni rezygnują z formalnej przynależności do Kościoła oraz formalności towarzyszących czyli ponoszenia ciężarów fiskalnych.

Członkami Światowej Federacji Luterańskiej jest 11 Kościołów (połowa wszystkich ewangelików w Niemczech). Tworzą one Niemiecki Komitetu Krajowy ŚFL. Do zadań komitetu należy reprezentowanie wymienionych poniżej Kościołów członkowskich (tj. 10,3 miliona członków w Niemczech), zapewnienie uczestnictwa tych Kościołów w działaniach ŚFL, wspieranie programów i projektów oraz pracy teologicznej ŚFL  Komitet przyznaje około 30 stypendiów rocznie luterańskim studentom i teologom z Niemiec i zagranicy. Niemieccy ewangelicy angażują się w różnego rodzaju działalność diakonijną, edukacyjną i społeczną. Wspierają także Kościoły luterańskie na całym świecie i angażują się w dialog ekumeniczny i  międzyreligijny.  Niemcy są przykładem kraju, w którym różne wyznania i religie współistnieją oraz współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach.

Kościół w Lippe ( część luterańska) liczy 27,500 wiernych.

Kościół Ewangelicki w Środkowych Niemczech liczy 677,436 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Badenii liczy 2,757 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii liczy 2,297,509 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Brunszwiku liczy 341,919 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Północnych Niemczech liczy 2,063,904 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Oldenburgu liczy 418,086 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Wirtembergii liczy 1,993,460 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Hanowerze liczy 2,630,125 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Saksonii liczy 677,064 wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Schaumburgu-Lippe liczy 52,364 wiernych.

Modlitwa o Niemcy

Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś światłem w naszym życiu. Dzisiaj chcemy modlić się o Niemcy, kraj o bogatej tradycji kulturalnej, naukowej i artystycznej, kolebkę Reformacji. Tutaj przeszłość i przyszłość splatają się w jedną harmonijną całość. Prosimy Cię błogosław Niemcom i pomóż im budować wspólnotę opartą na zrozumieniu, szacunku i miłości oraz znaleźć jedność w różnorodności. Ucz nas także jak budować dobre relacje między naszymi narodami, w czasach podziałów. Prowadź Kościoły luterańskie i spraw, by świadectwo o Chrystusie, które składają było drogą dla osób poszukujących. Daj luteranom i luterankom siłę oraz wiarę, że Twoja miłość może pokonywać wszelkie trudności. Błogosław działania Kościołów luterańskich w Niemczech, które angażują się na polu diakonii, edukacji i ekumenii. Niech ta praca przynosi owoce w postaci zrozumienia, pojednania i pokoju. Panie, chroń mieszkańców Niemiec przed wszelkimi niebezpieczeństwami, daj im mądrość w podejmowaniu decyzji i umacniaj ich w wierze. Niech Twoje światło zawsze ich prowadzi. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, módlmy się. Amen

 

19. po Trójcy Św. 15.10.2023

Hasło: “Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony“.  Jr 17,14

= Dziś w ramach spotkań “Kreatywna niedziela” zapraszamy na wspólny spacer pt. “Przyroda jesienią”. Zbiórka przed szkołą w Cisownicy o godz. 14:30;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= We wtorek zapraszamy na kolejne spotkanie pt. Wędrówka przez Biblię, godz. 18.00. Kontynuujemy lekturę listów do 7 zborów z Objawienia Jana;

= Już teraz serdecznie zapraszamy Podwieczorek dla Pań, który odbędzie się 24.10. o godz. 18:00. Temat: Rozczarowanie – spóźnione poznanie prawdy, przedstawi Agnieszka Laskowska. W środę natomiast 25.10 odbędzie się Kolacja dla Mężczyzn o godz. 18:00. Gościem będzie Roman Fenger, który przedstawi temat: Rola świadectwa w moim życiu;

= Zachęcamy do udziału w dzisiejszych wyborach parlamentarnych;

=W dniach 23.-29.10. odbywać się będą w polskim i czeskim Cieszynie Dni Kultury Żydowskiej. W programie m.in. warsztaty hebrajskiej kaligrafii, tańca żydowskiego, wieczór szabatowy, czy spacer śladami Żydów cieszyńskich. Szczegóły na plakatach lub w kancelarii parafialnej.

= Organizujemy wspólny wyjazd na Noc z Lutrem, która odbędzie się 29 października w Skoczowie. Zgłoszenia w kancelarii lub u księży.

= Zachęcamy do udziału w akcji “Prezent pod choinkę”. Ulotki dostępne są w kancelarii parafialnej, a paczki można przygotowywać do 13 listopada.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Kontynuujemy cykl modlitw o luteran z całego świata

Holandia – Królestwo Niderlandów zamieszkuje blisko 17,5 miliona mieszkańców. Rodowici Holendrzy to 78% społeczeństwa. Blisko 6% to migranci z Unii Europejskiej, a pozostałe mniejszości stanowią m.in. Turcy, Marokańczycy, Surinamczycy i inni.

Historycznie protestantyzm ukształtował Holandię i był ważnym spoiwem w Walce Zjednoczonych Prowincji z Hiszpanami. Niderlandy były oazą schronienia i religijnej wolności dla anabaptystów, menonitów i innych wyznań nietolerowanych w przeszłości tak przez katolików jak i samych protestantów. Aktualnie połowa Holendrów nie należy do żadnego wyznania religijnego. Najliczniejszymi wspólnotami są rzymscy katolicy, protestanci oraz wyznawcy islamu.

Kościół Protestancki w Holandii liczy ponad 1,73 miliona wiernych. Powstał z połączenia Kościołów reformowanych i luterańskich. Jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Przez ponad 30 lat Kościół utrzymywał kontakty partnerskie z parafiami luterańskimi i reformowanymi w Polsce, co było okazją do spotkań dyskusyjnych, wymiany chórów, młodzieży i seminariów teologicznych. Działania koordynowały komisje w Polsce i Holandii. Aktualnie współpraca istnieje już tylko pomiędzy pojedynczymi parafiami. W 2018 r. Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen) została laureatem Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za działania duszpasterskie i pomoc materialną parafiom oraz członkom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w okresie komunizmu.

Modlitwa o Holandię

O Boże, który jesteś źródłem miłości i inspiracją dla Kościoła, zwracamy się do Ciebie w modlitwie o Holandię i jej mieszkańców. Dziękujemy Ci za ten kraj, który jest domem dla różnych narodowości, kultur i wyznań, gdzie ludzie codziennie uczą się jak żyć w pokoju. Dziękujemy Ci za Kościół Protestancki w Holandii, który jest miejscem spotkań i wspólnotą dla ponad 1,73 miliona wiernych. Pomóż luteranom w Holandii być znakiem dla tych, którzy szukają sensu w życiu i potrzebują Bożego prowadzenia. Boże, prosimy Cię też, by wszyscy ludzie, niezależnie od swojego wyznania czy religii, znajdowali sposób na dialog, wzajemny szacunek i akceptację. Pomóż nam przezwyciężać różnice i budować wspólnotę opartą na miłości i wzajemnym poszanowaniu. Daj nam mądrych przywódców religijnych i politycznych w Polsce i w Holandii, by ich decyzje były podejmowane z miłością, sprawiedliwością i współczuciem, dbając o dobro wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. Kochany Ojcze, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla Holandii i wszystkich jej mieszkańców. Niech ten kraj będzie miejscem, gdzie każdy człowiek może znaleźć miłość, zrozumienie i akceptację. Wzmocnij naszą wspólnotę i pomóż nam być dla siebie nawzajem znakiem Twojej miłości na ziemi. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa. Amen.

 

18. po Trójcy Św. 08.10.2023

Hasło: „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego” 1 J 4,21

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach, o zwykłych porach. W Goleszowie odbędzie się uroczystość Złotej Konfirmacji;

= Również w przyszłą niedzielę 15 października po południu zapraszamy na wspólny spacer w ramach cyklu spotkań „Kreatywna niedziela” pod hasłem „Przyroda jesienią”. Zbiórka o godz. 14:30 przy szkole podstawowej w Cisownicy. Spacer będzie trwał ok. 2-2,5 godziny. Prosimy zabrać odpowiednie obuwie oraz strój sportowy dopasowany do pogody. W przypadku niepogody spacer zostanie odwołany – ostateczna informacja pojawi się w przyszłą niedzielę;

= W sobotę 14 października zapraszamy dzieci na kolejny Dzień Dobrej Nowiny w godz.  10.00-13.00;

= Do odbioru najnowszy numer Zwiastuna;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na Jesienną konferencję dla nauczycieli szkółek niedzielnych, która odbędzie się 21 października, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu. Tematem konferencji będą Chrześcijańskie gry towarzyskie jako narzędzie do przekazywania i utrwalania prawd biblijnych. Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.cme.org.pl.

Kontynuujemy cykl modlitw o luteran z całego świata

Dziś modlimy się o luteran we Francji. Francję zamieszkuje ponad 67,5 miliona obywateli. 65% mieszkańców to chrześcijanie: rzymscy katolicy 59%, protestanci 1,5%. Prawie 10% mieszkańców Francji to muzułmanie. Od początku XX w. Republika Francuska jest państwem świeckim, a kraj ten jest jednym z najbardziej ateistycznych społeczeństw na świecie. Przez stulecia przekonania religijne dzieliły państwo będąc przyczyną wojen, przemocy czy wypędzeń.

We Francji funkcjonują trzy Kościoły należące do Światowej Federacji Luterańskiej:

Zjednoczony Protestancki Kościół Francji skupia w swoich szeregach wiernych wyznania luterańskiego (mniejszość) oraz reformowanego. Razem liczą oni 300 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 9 regionów, obsługuje 960 parafii i zatrudnia 456 duchownych obojga płci.

Zjednoczony Protestancki Kościół Alzacji i Lotaryngii zrzesza 250 tysięcy wiernych i podobnie jak siostrzany Kościół Francuski jest unią reformowano-luterańską. Związany historycznie z terytorium francusko-niemieckiego pogranicza zatrudnia 250 duchownych.

Malgaski Kościół Protestancki we Francji wywodzi się z Madagaskaru i jest odpowiedzią na duchowe potrzeby migrantów i ich dzieci urodzonych we Francji. Powołana w latach 50-tych XX w. wspólnota została założona przez afrykańskich studentów i dziś liczy 10 tysięcy wiernych.

Modlitwa o Francję

O Boże, nasz Ojcze w niebie, Dziękujemy Ci za Twoją miłość i łaskę, którymi stale obdarzasz nasz świat i wszystkie Twoje dzieci. Dzisiaj modlimy się o Francję i z wdzięcznością patrzymy na bogactwo kultury i historii tego kraju, a także na różnorodność jego mieszkańców. Widzimy wyzwania, z jakimi borykają się Kościoły chrześcijańskie we Francji. Daj im siłę i wytrwałość w niesieniu Ewangelii, pomagając dotrzeć do serc tych, którzy są zdezorientowani czy zagubieni. Niech Twoja prawda będzie światłem, które prowadzi tych, którzy żyją w ciemności. Prosimy, otwieraj ludzi, by potrafili żyć w zgodzie, a różnice religijne zamiast dzielić przynosiły zrozumienie i szacunek. Niech Twoja miłość przewyższa podziały, prowadząc do jedności i harmonii. Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie we Francji, które mimo tego, że są mniejszością, trwają mocno w Twojej prawdzie. Prosimy o Twoją opiekę nad nimi, dalsze prowadzenie, by mogły być źródłem nadziei dla tych, którzy jej potrzebują. Dziękujemy Boże, za Twoje nieustanne błogosławieństwo, przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.

 

17. po Trójcy Św. – Dziękczynne Święto Żniw 01.10.2023

Hasło miesiąca: “Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie“. Jk 1, 22

Hasło tygodnia: “Zwycięstwo, które zwyciężyło świat to wiara nasza“. 1 J 5,4

Hasło dnia – Dziękczynne Święto Żniw: “Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie“. Ps 145, 15

= Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli dary do przyozdobienia ołtarza. Zostaną one przekazane do domu opieki w Dzięgielowie.

= Zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich kościołach, w przyszłą niedzielę 8 października. W Kozakowicach, Godziszowie i Kisielowie to nabożeństwa z okazji Dziękczynnego Święta Żniw.

= Serdecznie zapraszamy we wtorek 3 października o godz. 18:00 na spotkanie biblijne z cyklu „Wędrówka przez Biblię”, prowadzi Damian Rusin. Kontynuujemy lekturę listów do 7 zborów z Objawienia Jana;

= Już dziś zapraszamy dzieci na kolejny Dzień Dobrej Nowiny, który odbędzie się za dwa tygodnie w sobotę 14 października w godz. 10.00-13.00;

 = Za dwa tygodnie, 15 października, w Goleszowie odbędzie się Złota Konfirmacja, podczas nabożeństwa o godz. 9.00

 = Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej:

24 września zmarła śp. Zofia Szalbót zd. Rutecka, l. 71, zamieszkała w Goleszowie ul.1 Maja. Pogrzeb odbył się w minioną środę.

Zapowiedzi:

Kacper Stańczak, syn Tomasza i Iwony zd. Szajter, żonaty, zamieszkały w Pogórzu, wyzn. rzym. i Monika Stańczak zd, Makula, mężatka, córka Bronisława i Anny zd Chmielarczyk, zamieszkała w Pogórzu, wyzn. ewang. Ślub odbędzie się w sobotę 7 października w Pogórzu, o godz. 14.00.

Patryk Cierpisz, syn Romana i Marty zd. Swenarczuk, kawaler, zamieszkały w Karłowicach, wyzn. rzym. i Katarzyna Raszka, córka Jerzego i Doroty zd. Brudny, panna, wyzn. ew, zamieszkała w Kozakowicach Dolnych. Ślub odbędzie się w piątek 6 października w Międzyrzeczu o godz. 14.00

Damian Rusin, syn Leszka i Ilony zd. Ślęk, zamieszkały w Goleszowie, kawaler, wyzn. ewang. i Weronika Zipser, córka Piotra i Alicji zd. Wilczyńska, zamieszkała w Bielsku-Białej, panna wyzn. ewang. Ślub odbędzie się w piątek 6 października o godz. 13.00 w Starym Bielsku

Zaproszenia i informacje

CME zaprasza do udziału w akcji Prezent pod choinkę. Jak co roku chcemy zebrać prezenty dla dzieci w najbardziej potrzebujących miejscach w Ukrainie i Rumunii. Akcja rozpoczyna się już dzisiaj, 1 października, a czas na dostarczenie paczek mija w poniedziałek, 13 listopada. Szczegóły akcji oraz lista lokalnych koordynatorów dostępna jest na stronie www.prezent.cme.org.pl.

Parafia Ewangelicka w Białej zaprasza motocyklistów i sympatyków na uroczyste dziękczynne   nabożeństwo na zakończenie sezonu motocyklowego 2023. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszłą niedzielę 8.10 o godz. 11:00 w Szczyrku Salmopolu. Kazanie wygłosi duszpasterz motocyklistów z Niemiec ks. Roberto John. Po nabożeństwie wspólne ognisko.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata. Dziś modlimy się o luteran w Austrii.

Ludność Austrii to prawie 9 milionów mieszkańców. Zdecydowana większość Austriaków to rzymscy katolicy (64,5%), islam wyznaje 5,5% ludności, a protestanci, to 4,3%. Jako bezwyznaniowi deklaruje się ponad 11% społeczeństwa. Geograficzna bliskość Niemiec i Czech sprawiła, że protestanci przenikali na tereny dawnych dziedzicznych posiadłości Habsburgów już od samego początku XVI-wiecznych reform kościelnych. Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Austrii liczy ponad 270 tysięcy wiernych. Organizacyjnie podzielony jest na 7 diecezji i 191 parafii. Wraz z Kościołem Ewangelickim Helweckiego Wyznania tworzy jednostkę kościelną co oznacza współpracę w niektórych obszarach, ale czyni oba Kościoły w pełni niezależnymi w kwestiach tożsamości konfesyjnej i administracji. Członkostwo w obu Kościołach jest mieszane, tj. Kościół luterański ma członków reformowanych, a Kościół reformowany luteran. Prawo przegłosowane w 1961 r. przez austriacki parlament zagwarantowało prawną autonomię Kościołów i wsparcie dla protestanckiego wydziału teologii, nauczania religii w szkołach, a także dla kapelanów wojskowych i pracowników diakonijnych. Kościół dokłada wszelkich starań, aby promować dialog z Kościołami chrześcijańskimi w sąsiadujących krajach. Poprzez swój wydział teologiczny w Wiedniu Kościół angażuje się w europejski dialog teologiczny. Kościół prowadzi działalność duszpasterską i diakonijną.

 

16. po Trójcy Św. 24.09.2023

Hasło tygodnia: „Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię”. 2 Tm 1,10b

= W przyszłą niedzielę odbędą się w naszej parafii tylko dwa nabożeństwa z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Zapraszamy więc do Goleszowa na godz. 9:00 oraz do Lesznej Górnej 11:15. Tradycyjnie prosimy o przynoszenie darów do przyozdobienia ołtarza, które zostaną przekazane domowi opieki w Dzięgielowie;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy starszych i chorych parafian na spotkanie w Goleszowie o godz. 15:00;

= Młodzież zachęcamy do zapisania się na tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w dniach 6-8 października w Ozorkowie. Zapisywać można się w kancelarii oraz u praktykanta Damiana Rusina;

= W czwartek o godz. 18:30 spotkanie rady parafialnej;

= Również w czwartek o godz. 16:00 odbędzie się w Lesznej Górnej Spotkanie Pań;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia;

= Z karty żałobnej

14.09.2023 zmarła śp. Danuta Gutmajer, zam. w Goleszowie przy ul. Grabowej, przeżyła 66 lat. Jej pogrzeb odbył się wczoraj o godz. 13:00 w kościele w Goleszowie, na cmentarz ewangelicki w Cieszynie.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Wenezuela

Kraj zamieszkuje prawie 31,5 miliona mieszkańców. Od czasów prezydentury Hugona Chaveza (1998-2013), który popchnął kraj ku kubańskiemu modelowi polityczno-gospodarczemu kraj popadł w głęboką recesję. Brak stabilności politycznej i hiperinflacja na poziomie ponad 55% sprawia, że dziennie kraj stara się opuścić 5 tysięcy obywateli. Życie w Wenezueli nie należy do łatwych. Wenezuela przeżywa dramatyczny kryzys polityczny i gospodarczy. Pandemia COVID-19 w 2020 r. jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Brakuje paliwa, dostaw energii elektrycznej, nie ma Internetu, nie działają połączenia telefoniczne. W zapaści znajduje się służba zdrowia, brakuje gotówki oraz możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych. Podobnie jak Kuba i Nikaragua – Wenezuela jest odbiorcą pomocy humanitarnej organizowanej i dostarczanej przez kraje południowoamerykańskie. 73% populacji to wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Protestanci stanowią 17% społeczeństwa. Blisko 7% badanych określa się jako niewierzący. Ewangelicko-Luterański Kościół w Wenezueli to niewielka wspólnota, która gromadzi 1200 wiernych. W Kościele służy czterech księży, diakonisa i świecki kaznodzieja. Emerytowani duchowni wspierają służbę duszpasterską na zasadzie wolontariatu lub w niepełnym wymiarze godzin. Parafiom luterańskim coraz trudniej jest utrzymać ośrodki diakonijne i działać na rzecz najuboższych. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce wsparł dwukrotnie Kościół w Wenezueli w ramach zbiórki prowadzonej przez GAW. Na pomoc dzieciom w Wenezueli została również przeznaczona kolekta z nabożeństwa otwierającego Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej.

15. po Trójcy Św. 17.09.2023

Hasło XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL: „Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też jedna nadzieja, do której zostaliście powołani” Ef 4,4 

Hasło tygodnia: Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 P 5,7

= Zapraszamy na nabożeństwa w przyszłą niedzielę 24 września: w Goleszowie o 9:00, Kozakowicach o 8:00, Godziszowie 9:30, Kisielowie 11:00 i Lesznej Górnej 11:15;

= Młodzież zachęcamy do zapisania się na tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w dniach 6-8 października w Ozorkowie. Zapisywać można się w kancelarii oraz u praktykanta Damiana Rusina;

= Serdecznie zapraszamy we wtorek 19 września o godz. 18:00 na pierwsze powakacyjne spotkanie biblijne z cyklu „Wędrówka przez Biblię”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Surinam

Kraj zamieszkuje niewiele ponad 3 miliony ludzi. Podstawą gospodarki kraju jest wydobycie ropy naftowej, złota i boksytów. Ogromnym deficytem infrastrukturalnym jest brak komunikacji drogowej. Przez kraj przebiegają zaledwie cztery utwardzone drogi. Mimo pokusy szybkiego wzrostu państwo w sposób odpowiedzialny postawiło na ochronę przyrody. W 1998 roku utworzono największy chroniony obszar lasów deszczowych liczący 1,6 miliona hektarów. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponad ¼ mieszkańców dawnej holenderskiej kolonii to protestanci – głownie zielonoświątkowcy i Bracia Morawscy. Ponad 23% ludności wyznaje hinduizm. Na trzecim miejscu, co do liczebności, znajdują się rzymscy katolicy, na czwartym muzułmanie. Bez mała 9% mieszkańców deklaruje się jako osoby niewierzące lub bezreligijne. Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie liczy 4000 wiernych. Założony w 1741 roku przez właścicieli plantacji trzciny cukrowej i innych produktów rolnych, Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie składa się dziś z wiernych ze wszystkich warstw społecznych, o różnym pochodzeniu narodowym i etnicznym. Działa na rzecz sprawiedliwości i integracji ludzi z różnych środowisk kulturowych i rasowych.

14. po Trójcy Św. 10.09.2023

Hasło tygodnia: „Błogosław duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”. Ps 103,2

= W przyszłą niedzielę odbędzie się tylko jedno nabożeństwo w całej parafii z okazji XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, w którym wezmą udział reprezentanci Kościołów luterańskich z wielu krajów świata. Kazanie wygłosi ks. Astrid Kleist z Niemiec, a słowo pozdrowienia przekaże bp Burgert Brand z Namibii. Nabożeństwo będzie połączone z Wieczerzą Pańską. W trakcie uroczystości wystąpią także nasze parafialne chóry. Serdecznie zapraszamy osoby, które posiadają strój cieszyński, do ubrania go na nabożeństwo. Chcemy przez to przedstawić osobom z całego świata bogactwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego. Nabożeństwo rozpocznie się wyjątkowo około godz. 10:00 – goście muszą dojechać do nas z Krakowa. Informujemy, że w tym dniu szkółka niedzielna się nie odbędzie;

= Osoby zapisane na środowy wyjazd na nabożeństwo inaugurujące Zgromadzenie Ogólne ŚFL do Krakowa, informujemy, że zbiórka o godz. 5:10 na placu parafialnym;

= W związku z wyjazdem w środę (13.09.) kancelaria parafialna będzie w tym dniu nieczynna;

= W sobotę 16 września zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w pierwszym w nowym roku szkolnym Dniu Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do odbioru jest nowy numer „Zwiastuna Ewangelickiego”.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia; 

Zaproszenia

= Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, z okazji swojego 100-lecia, zaprasza na dwa wydarzenia. W sobotę 16 września o godz. 16:00! (w Goleszowskim Ewangeliku wkradł nam się błąd i podaliśmy złą godzinę) w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się jubileuszowy koncert w wykonaniu chóru i orkiestry „ECHO” z Republiki Czeskiej, pod dyrekcją Tomasza Konderli. Natomiast w niedzielę 17 września o godz. 15:00 w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie odbędzie się dziękczynne nabożeństwo jubileuszowe, podczas którego kazanie wygłosi zwierzchnik naszego Kościoła bp Jerzy Samiec, natomiast słowo pozdrowienia do zebranych wygłosi sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej ks. Anne Burghardt.

= Centrum Misji i Ewangelizacji, oraz Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej zapraszają na Kurs Duszpasterski na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy duszpasterskiej, poradniczej i pomocowej. Zapraszamy szczególnie osoby służące w Kościołach. Kurs prowadzi Urszula Broda – nauczyciel akademicki, duszpasterz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor TPiPP. Zgłoszenia i więcej informacji znajduje się na stronie www.cme.org.pl oraz w sekretariacie CME.

Cykl modlitewny o XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL oraz luteran z całego świata

Już w środę rozpoczyna się XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL „Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja” w Krakowie. To duże przedsięwzięcie skupiające luteran z całego świata. Chciejmy o to wydarzenie się modlić, powierzać obrady, nabożeństwa, wszelkie podejmowane decyzje dobremu Bogu. Niech Duch Święty użyje w odpowiedni sposób tego czasu.

Dodatkowo kontynuujemy modlitwy o luteran z całego świata. Dziś modlimy się o luteran w Peru.

Peru jest krajem rozwijającym się, zamieszkiwanym przez przeszło 33 miliony mieszkańców. Od 1980 r. wstrząsały nim konflikty zbrojne wywoływane przez partyzantkę Świetlistego Szlaku i Tupaca Amaru. W walkach zginęło 70 tys. ludzi. Obecnie kraj cieszy się spokojem wewnętrznym i mimo zadłużenia wkracza na drogę polepszenia warunków życia swoich obywateli. Ponad 91% mieszkańców historycznej krainy Inków to chrześcijanie. 15,6% to protestanci. Na tle innych krajów południowoamerykańskich w Peru jest najniższy odsetek ateistów (1,4%).

Kościół Luterański Peru liczy 1200 wiernych. Został założony w 1924 roku przez niemieckich misjonarzy towarzyszących emigrantom. Obecnie nabożeństwa prowadzone są zarówno po hiszpańsku jak i po niemiecku. Kościół od wielu lat działa na rzecz praw człowieka, solidarności z uchodźcami z Wenezueli, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, ochrony lasów deszczowych Amazonii i obrony demokracji w Peru.

Modlitwa o Peru

Kochany Boże, dziękujemy Ci za piękny kraj jakim jest Peru i za jego mieszkańców, którzy stanowią barwną mozaikę kultur, wierzeń i nadziei. Dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie, prosząc o Twoje błogosławieństwo nad Peru oraz nad wspólnotą luteran w tym kraju. Wspominamy trudne chwile, jakie przeżyło Peru w przeszłości, w wyniku konfliktów zbrojnych, które przyniosły wiele cierpienia i strat. Dziękujemy Ci za obecny spokój i nadzieję, która kształtuje przyszłość tego narodu. Prosimy Cię, abyś kontynuował swoją opiekę nad Peru, pomagając w dążeniu do poprawy warunków życia i pokoju wewnętrznego. Wspieramy modlitwą wszystkich mieszkańców Peru. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy dążą do budowania sprawiedliwości, pojednania i miłości. Niech Twoje światło prowadzi ich w tej drodze. Zwracamy się także z prośbą o błogosławieństwo dla Kościoła Luterańskiego Peru. Dziękujemy za tę wspólnotę, która od wielu lat świadczy o Twojej miłości i łasce. Prosimy o siłę dla luteran i luteranek w Peru, aby mogli kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska i zachowania demokratycznych wartości. Niech Twoja łaska spocznie na Peru, niechaj prowadzi ten kraj ku lepszej przyszłości pełnej nadziei i pokoju. Wszystko to składamy w Twoje imię, Boże wszechmogący. Amen.

 

13. po Trójcy Św. 03.09.2023

KONFIRMACJA

Hasło tygodnia: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Mt 25, 40

Hasło dnia: „Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem”. J 15, 16a

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na pamiątkę poświęcenia kościoła w Kozakowicach. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:30, kazanie wygłosi ks. Marek Londzin z Dzięgielowa. Oprócz tego odbędzie się nabożeństwo w Goleszowie o godz. 9:00.

= Do odbioru jest nowy numer „Zwiastuna Ewangelickiego”.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia

Parafia ewangelicka w Wieszczętach–Kowalach zaprasza na nabożeństwo w pamiątkę poświęcenia kościoła, które odbędzie się w niedzielę 10.09.2023 o godz. 10.00. Słowo Boże zwiastować będzie ks. Marcin Rayss z Zielonej Góry.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia kościoła w Szczyrku-Salmopolu. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 10 września o godz. 11:00. Słowem Bożym usłuży ks. radca Waldemar Szajthauer z Wisły-Centrum. Podczas nabożeństwa wystąpi także chór z Wisły-Centrum. Po nabożeństwie przewidziano poczęstunek.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na pamiątkę poświęcenia kościoła w Hażlachu, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 10 września o godz. 10.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Daniel Ferek z Wodzisławia Śląskiego.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu filiał w Pruchnej serdecznie zaprasza w niedzielę 10 września 2023 na 130. pamiątkę poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się o godz. 1000, w trakcie którego kazanie wygłosi Biskup Kościoła Jerzy Samiec. W sobotę zapraszamy na urodzinowy koncert o godz.17.00 do Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej, gdzie wystąpi Beata Bednarz.

Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, z okazji swojego 100-lecia, zaprasza na dwa wydarzenia. W sobotę 16 września o godz. 16:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się jubileuszowy koncert w wykonaniu chóru i orkiestry „ECHO” z Republiki Czeskiej, pod dyrekcją Tomasza Konderli. Natomiast w niedzielę 17 września o godz. 15:00 w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie odbędzie się dziękczynne nabożeństwo jubileuszowe, podczas którego kazanie wygłosi zwierzchnik naszego Kościoła bp Jerzy Samiec, natomiast słowo pozdrowienia do zebranych wygłosi sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej ks. Anne Burghardt.

Zespołownia to nowatorski program edukacji muzycznej autorstwa Pawła Chmiela, który z powodzeniem już od 3 lat prowadzi zajęcia na terenie Ustronia.  Zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest STARTER Zespołowni, który odbywać się będzie między 4-8 września 2023 roku, od poniedziałku do piątku, w nowej siedzibie w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu, w godzinach między 16.00-18.00. Każdego dnia podczas tych dwóch godzin będzie można za darmo i bez zobowiązań wziąć udział w zajęciach zespołowych i dowiedzieć się więcej, na czym polega wyjątkowość naszej edukacji muzycznej i jakie daje efekty w kształtowaniu przyszłych muzyków. Uczymy dzieci w wieku od 6 lat, poprzez młodzież i osoby dorosłe bez ograniczenia wieku.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Nikaragui. Kraj zamieszkuje niewiele ponad 6 milionów mieszkańców. Od 1984 r. kraj stał się miejscem krwawego zbrojnego konfliktu inspirowanego przez Stany Zjednoczone, które zorganizowały partyzantkę przeciwko lewicowemu rządowi Danela Ortegi. Chrześcijanie stanowią ponad 83% populacji. Ponad 12% ludności deklaruje się jako niewierzący. Od 2007 r. Kościół rzymskokatolicki jest prześladowany przez rząd sandinistów, który łamie prawa człowieka i zasady demokracji. Protestanci stanowią ponad 33% społeczeństwa.

Nikaraguański Luterański Kościół Wiary i Nadziei liczy 10,5 tysiąca wiernych. Kościół działa w około 35 nikaraguańskich społecznościach, z których większość znajduje się w północnej i zachodniej części kraju (Somoto i Chinandega) i jest obsługiwana przez świeckich kaznodziejów, którzy mieszkają w tych społecznościach lub w ich pobliżu. W swoim modelu misji Kościół koncentruje się na rozwoju świeckiego przywództwa, pracy z dziećmi, nastolatkami i młodzieżą, profilaktycznej opiece zdrowotnej, zwiększaniu świadomości na temat HIV i AIDS, zrównoważonym rolnictwie oraz zapobieganiu klęskom żywiołowym i reagowaniu na nie.

Modlitwa o Nikaraguę

Boże Ojcze, dziękujemy, że Jesteśmy Twoim Kościołem. Dziękujemy, że sam prowadzisz nas na zielone pastwiska i spokojne wody. Dziś w szczególny sposób na tej drodze za Tobą, powierzamy Ci nasze Siostry i Braci z Nikaragui. Choć dzielą nas tysiące kilometrów dziękujemy, każdą i każdego z nich znasz po imieniu. Dziękujemy, że cieszysz się z nimi, i ocierasz każdą z ich łez. Prosimy pozwól doświadczać na co dzień Twojej obecności, pozwól być światłem na górze i solą ziemi. Daj pokój, pomóż nieść Twoją miłość w ogarnięte nienawiścią i chaosem miejsca. Wzmocnij i posil słabych i wątpiących, zachowaj przy Tobie w pokuszeniach i daj cieszyć się bezpieczeństwem w Twoich ramionach. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa. Amen

 

12. po Trójcy Św. 27.08.2023

Hasło: „Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi”. Iz 42,3

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na uroczystość konfirmacji. Nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską rozpocznie się o godz. 9:00. Pamiętajmy, że to ważne wydarzenie nie tylko dla konfirmowanych i ich rodzin, ale dla całego naszego zboru. Pamiętajmy o nich w modlitwach. Za 2 tygodnie zapraszamy na pamiątkę poświęcenia kościoła w Kozakowicach. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:30, kazanie wygłosi ks. Marek Londzin z Dzięgielowa;

= W czwartek o godz. 18:30 spotkanie Rady Parafialnej;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

21.08.2023 r. zmarła śp. Helena Kłapsia zd. Chmiel, zam. w Goleszowie przy ul. Różanej, przeżyła 92 lata. Jej pogrzeb odbył się w miniony czwartek.

Zaproszenia

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bładnicach serdecznie zaprasza na 24. Pamiątkę Poświęcenia kościoła ap. Pawła. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się w niedzielę 3 września o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo w 241. rocznicę pamiątki poświęcenia kościoła Zbawiciela. Nabożeństwo rozpocznie się w niedzielę 3 września 2023 o godzinie 9.30. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Froehlich ze Słupska. Gościem, który zaśpiewa w czasie nabożeństwa będzie Beata Bednarz. Po nabożeństwie zapraszamy na poczęstunek do sali na plebanii. W sobotę 2 września 2023 zapraszamy na godzinę 9.30 na nabożeństwo do Stołu Ołtarzowego Jan nad bielskimi błoniami. Kazanie wygłosi ks. Ryszard Pieron z Lasowic.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na 2. rocznicę poświęcenia Centrum Parafialnego. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 3 września br. o godz. 10:15. Słowem Bożym służył będzie Biskup Wojskowy Marcin Makula z Golasowic. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny, a ok. godz. 14:30 na wspólne uwielbienie z zespołem. Po raz trzeci organizujemy akcję czytania Biblii, chcemy przeczytać całą Biblię w ciągu kilku dni. Startujemy we wtorek 29 sierpnia o godz. 8:00, zakończenie przewidywane jest na piątek). Czytamy bez przerwy – dzień i noc, a zapisać można się na stronie parafialnej. Gorąco zachęcamy was do wzięcia udziału w tej akcji.Zapraszamy również na inspirujące spotkanie z pastorem i wykładowcą – Davidem Thomasem, naocznym świadkiem przebudzenia na Uniwersytecie Asbury, które miało miejsce w lutym 2023 roku (Kentucky, USA). Spotkanie odbędzie się 4 września o godz. 17.00 w Centrum Parafialnym. Temat spotkania: Duchowe przebudzenie czy jest możliwe w dzisiejszych czasach?

Parafia Ewangelicko-Augbsurska w Cieszynie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Bażanowicach, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 3 września o godz. 9.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Tadeusz Byrt z Wisły-Głębiec.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Meksyku.

Meksyk jest największym krajem w regionie i mimo bardzo wysokiej przestępczości stanowi popularny kierunek turystyczny. Kraj zamieszkuje ponad 128 milionów ludzi. Oddzielony jest od Stanów Zjednoczonych murem i płotem granicznym, dla wielu imigrantów z Ameryki Południowej jest ostatnim przystankiem przed przeprawą do lepszego i bogatszego życia. W kraju panuje korupcja, a kartele narkotykowe opłacają sądy i policję powodując opieszałość lub całkowite zaniechanie działań prewencyjnych. W akcie desperacji rząd wyprowadził wojsko przeciw kartelom, wszczynając, jak się okazało równie nieskuteczne, lokalne wojny narkotykowe.

Ponad 95% ludności to chrześcijanie. Protestanci stanowią niespełna 10% całej populacji.

Meksykański Kościół Luterański jest niewielką wspólnotą liczącą zaledwie 1500 wiernych. Luteranizm w Meksyku pojawił się już w połowie XIX w. wraz z falą osadników niemieckich. Jest to jedyny Kościół członkowski ŚFL w Meksyku, choć warto wiedzieć, że na terenie kraju działają jeszcze co najmniej cztery Kościoły luterańskie, których korzenie tkwią w historii misji amerykańskich czy skandynawskich.

Modlitwa o Meksyk

Dobry Boże, świat w którym żyjemy przepełniony jest niesprawiedliwością i niebezpieczeństwem. Ludzie bardzo często, aby przetrwać i zachować własne życie stoją przed wieloma trudnymi wyborami. Często stają w obliczu różnego rodzaju układów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia. W tym kontekście przychodzimy do Ciebie z myślą o mieszkańcach Meksyku – kraju przepełnionego niepokojem, wewnętrznymi konfliktami, który jest przedsionkiem do bogatszego życia i lepszego świata. Prosimy Cię, obdarzaj wszystkich chrześcijan tam żyjących swoim błogosławieństwem i otaczaj ich swoją opieką w każdej sytuacji! Prosimy Cię, aby doświadczenie jakichkolwiek konfliktów nie było ich udziałem oraz aby dom kojarzył się z bezpieczeństwem, a wszelkie podstawowe potrzeby były zapewnione. Zwracamy również uwagę na niewielką społeczność naszych braci i sióstr w Meksyku. Dziękujemy CI za nich i prosimy Cię: bądź ich Opiekunem, doświadczaj ich swoją dobrocią i miłością. Wzmacniaj ich, kiedy codzienność przysparza trudności, a smutek zamieniaj w radość. By takie doświadczenie Twojej miłości było motorem napędowym do naśladowania Chrystusa każdego dnia. Niech Twój Duch jest obecny pośród nich. Amen.

 

11. po Trójcy Św. 20.08.2023

Hasło: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 1 P 5,5b 

= Dziś o godz. 10:30 nabożeństwo w ramach pamiątki poświęcenia kościoła w Godziszowie.

= W przyszłą niedzielę nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= Bardzo serdecznie zapraszamy na Tydzień Dobrej Nowiny w Goleszowie w dniach 21-25 sierpnia w godz. 9:00-13:00 pt. „Wybudujmy mur”. W programie historie biblijne, śpiew, gry i zabawy – bardzo wartościowy czas. Serdecznie zapraszamy;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do nabycia najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Ogrodzonej, która odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia o godz. 10.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Kornel Undas z Mikołowa.

Parafia w Starym Bielsku serdecznie zaprasza na 124. Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Kamienicy. Nabożeństwo odbędzie się 27 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00. Słowo Boże zwiastował będzie ks. Adrian Lazar ze Szczytna.

Parafia w Wiśle zaprasza na nabożeństwo w „Leśnym kościele” na Bukowej w Wiśle w niedzielę 27 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00. Kazanie wygłosi ks. Mikołaj Kotkowski, który z dniem ordynacji, tj. 26 sierpnia 2023 r., rozpocznie służbę w parafii w Wiśle jako jej wikariusz.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran na Kubie.

Wyspę zamieszkuje ponad 11 milionów mieszkańców. Odizolowany przez lata komunizmu od reszty świata kraj, obecnie zmaga się z wieloma trudnościami gospodarczymi i społecznymi. Wzrost biedy powoduje szerzenie się przestępczości, na którą służby policyjne w zasadzie nie reagują, a funkcjonariusze częstokroć sami dopuszczają się wymuszeń opłat za rzekomo popełnione wykroczenia. Mimo komunizmu chrześcijanie na Kubie stanowią 57%. Protestanci (baptyści i zielonoświątkowcy) to 6% populacji. Przeszło 21% Kubańczyków deklaruje ateizm. Zjawiskiem religijnie ciekawym i odrębnym od chrześcijaństwa jest wyznawane przez ponad 21% Kubańczyków afrochrześcijaństwo – synkretyczna religia (pogaństwo, chrześcijaństwo, rastafarianizm) odwołująca się do Czarnego Mesjasza oraz idei wyzwolenia spod jarzma białego człowieka.

Zjednoczony Ewangelicki Kościół na Kubie Synod Luterański liczy 1500 wiernych. O kubańskich luteranach niewiele więcej wiadomo. Kościół utrzymuje się ze wsparcia udzielanego przez Kościoły amerykańskie, które finansują rozbudowę infrastruktury kościelnej oraz niosą pomoc materialną tamtejszym chrześcijanom.

 Modlitwa o Kubę

Boże i Ojcze, który pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Dziękujemy Ci za chrześcijan na Kubie, a w szczególności za niewielki Zjednoczony Ewangelicki Kościół na Kubie. Dziękujemy, że Twoje Słowo działa wśród nich, że budzi wiarę, że Duch Święty powołuje do tworzenia wspólnoty pomimo i wbrew trudnym sytuacjom i okolicznościom. Prosimy Cię, aby wyznający Jezusa jako Mesjasza i Pana mieli odwagę wychodzić naprzeciw problemom, z którymi zmaga się ich kraj. Wychodzić z przesłaniem o pojednaniu w Chrystusie, wychodzić z gotowością do niesienia pomocy i przebaczenia, wychodzić z gotowością do działania z miłości dla bliźnich. Prosimy Cię także o odwagę dla nich i dla nas do nazywana zła i krzywdy po imieniu, do sprzeciwiania się tym, którzy krzywdzą innych i chcą pozostać bezkarni. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy o prowadzenie i błogosławieństwo dla chrześcijan na Kubie. Amen

 

10. po Trójcy Św. 13.08.2023

Hasło: „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo”. Ps 33,12

= Serdecznie zapraszamy na 238. pamiątkę poświęcenia kościoła w Goleszowie we wtorek 15 sierpnia 2023 roku. Uroczystość rozpocznie się porankiem pieśni i refleksji religijnej o godz. 8:30. O godz. 10:30 odbędzie się nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże będzie zwiastować ks. Marcin Pilch z Czeskiego Cieszyna. Gościem muzycznym będzie zespół młodzieżowy z Oldrzychowic z Republiki Czeskiej.

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na pamiątkę poświęcenia kościoła w Godziszowie. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:30, Słowo Boże będzie zwiastował ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor CME w Dzięgielowie. Oprócz tego nabożeństwo w Goleszowie o godz. 9:00;

= Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na Tydzień Dobrej Nowiny w Goleszowie w dniach 21-25 sierpnia w godz. 9:00-13:00 pt. „Wybudujmy mur”. W programie historie biblijne, śpiew, gry i zabawy – bardzo wartościowy czas. Serdecznie zapraszamy;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do nabycia najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika – jest dostępny przy wyjściu z kościoła. Serdecznie polecamy;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Wspomnienie superintendenta ks. Jürgena Knabe

W związku z śmiercią długoletniego superintendenta partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger ks. Jürgena Knabe dołączamy go do modlitwy wspomnieniowej, połączonej z prośbą o pociechę dla najbliższej rodziny, duchowieństwa i parafian okręgu An der Agger, czyniąc to w nadziei wyrażonej przez Apostoła Pawła: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Zaproszenia

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zaprasza na 241. pamiątkę poświęcenia kościoła w Jaworzu, która odbędzie się 20 sierpnia 2023 o godzinie 10:00. Po nabożeństwie koncert chórów z parafii w Jaworzu i zaproszonego chóru z Bardejowa (Słowacja) w ramach festiwalu Via Sacra. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosi ks. Marian Grega z Bardejowa. Po nabożeństwie i koncercie zapraszamy na piknik parafialny.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Kostaryce.

Położony w Ameryce Łacińskiej kraj zamieszkuje blisko 5 milionów ludzi. Kostaryka rozwija się równomiernie, co plasuje ją w górnych rejestrach średnich gospodarek Ameryki Południowej. Postęp i bogactwo nie są równym udziałem wszystkich mieszkańców, pogłębia się podział na bogatych i biednych. Wynikiem pauperyzacji jest wzrost przestępczości zarówno pospolitej (drobne kradzieże), jak i kryminalnej: zabójstwa, napady z bronią w ręku, napastowanie seksualne. Kraj dotykają częste klęski żywiołowe. Położona w strefie aktywnej sejsmicznie Kostaryka boleśnie doświadcza trzęsień ziemi, towarzyszących im tsunami, nawałnic deszczu i powodzi.

Blisko 67% mieszkańców to katolicy. Protestanci (głównie zielonoświątkowcy) stanowią prawie 17% populacji. Jako niewierzący zadeklarowało się blisko 8% badanych.

Luterański Kościół Kostarykański to wspólnota, do której należy 500 osób. Mimo niewielkiej ilości wiernych, Kościół otacza służbą duszpasterską młodzież, dzieci i migrantów. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie w profilaktykę AIDS i w działania na rzecz ekologii, gdyż Kostaryka jest jednym z większych emitentów gazów cieplarnianych w regionie.

Modlitwa o Kostarykę

Dobry, sprawiedliwy Panie nasz i Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że o nikim nie zapominasz. Dla Ciebie każdy człowiek, każdy naród, każdy Kościół i zbór jest jednakowo ważny. Na Twoją pochwałę zasługują nie ci, którzy są wielcy, znani, popularni i wpływowi, ale ci, którzy pomimo różnych przeszkód starają się wypełniać Twoją wolę w tym niespokojnym, bezbożnym świecie. Dziś prosimy Cię o Kościół Luterański w Kostaryce. Liczebnie nie jest wielki, ale jego członkowie swoją służbą dla bliźniego, dają dowód na to, że pragną naśladować Chrystusa. Troszczą się o duchową kondycję dzieci, młodzieży, migrantów. Nie są obojętni na kryzys ekologiczny i próbują angażować się na rzecz przeciwdziałania AIDS. Panie, dopomóż im składać dobre świadectwo w kraju, w którym da się odczuć nierówności społeczne, a także skutki przestępczości, która nie jest w dostateczny sposób zwalczana. Wszechmogący Boże, ochraniaj wyznawców Chrystusa w Kostaryce, gdy klęski żywiołowe zagrażają ich zdrowiu i życiu, a czasami pozbawiają tego, czego z trudem się dorobili. Niechaj nie tracą nadziei na lepszą przyszłość i pewności, że nic ani nikt nie zdoła ich odłączyć od Twojej miłości. Amen.

 

9. po Trójcy Św. 6.08.2023

Hasło: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”.      Łk 12,48

 = W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. Będą one połączone z Wieczerzą Pańską;

= Serdecznie zapraszamy na 238. pamiątkę poświęcenia kościoła w Goleszowie we wtorek 15 sierpnia 2023 roku. Uroczystość rozpocznie się porankiem pieśni i refleksji religijnej o godz. 8:30. O godz. 10:30 odbędzie się nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże będzie zwiastować ks. Marcin Pilch z Czeskiego Cieszyna. Gościem muzycznym będzie zespół młodzieżowy z Oldrzychowic z Republiki Czeskiej.

Do nabycia będą także okolicznościowe kołocze. Sprzedaż rusza w sobotę 12 sierpnia od godz. 17:00.

= Od jutra do 10 sierpnia w godz. 9:00-13:00 odbywał się będzie Tydzień Dobrej Nowiny w Kozakowicach. Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy również osoby, które byłyby gotowe wspomóc kwestie organizacyjne np. upieczenie ciasta o kontakt z Sabiną Hławiczką i Justyną Tomicą;

= Jutro o godz. 18:00 spotkanie Rady Parafialnej;

= W sobotę 12 sierpnia. o godz. 10:00 odbędzie się próba chórku dziecięcego „Promyki” przed Pamiątką Poświęcenia;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

30.07 zmarła śp. Krystyna Białoń zd. Czyż, zam. w Godziszowie przy ul. Nad Stawami, przeżyła 75 lat. Jej pogrzeb odbył się w miniony wtorek.

WAŻNE INFORMACJE!

Pozostał nieco ponad tydzień do pamiątki poświęcenia kościoła w Goleszowie. Ponownie chcemy w tym roku upiec 160 kołoczy. Prosimy o składanie ofiar pieniężnych na ten cel oraz przynoszenie darów – w tym momencie potrzebne nam są orzechy włoskie. Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy! Poszukujemy również kilku osób, które byłyby gotowe nas wspomóc w procesie przygotowań do wypieku zarówno na parafii, jak i w piekarni. Serdecznie do tego zachęcamy!

Tak jak ogłaszaliśmy w minione niedziele, organizujemy parafialną wycieczkę do Krakowa połączoną z udziałem w nabożeństwie inauguracyjnym XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Krakowie. Uroczyste nabożeństwo rozpoczyna się w środę 13 września w godz. 9:00-10:30 w międzynarodowym centrum kongresowym w sali plenarnej na 1800 miejsc. Po nabożeństwie istnieje możliwość skorzystania z oferty przewodnickiej i lepszego poznania Krakowa z ewangelickimi przewodnikami. udziału w tym nabożeństwie oraz następnie skorzystanie z oferty przewodnickiej i lepszego poznania Krakowa z ewangelickimi przewodnikami. Zostały ostatnie wolne miejsca, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci wyjazdu do kancelarii parafialnej. To niepowtarzalna okazja uczestniczenia w wydarzeniu, które odbywa się w tym roku w Polsce i zgromadzi luteran z całego świata, z różnych kultur, ras i kontekstów. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego wyjazdu. Wyjazd w środę 13 września ok. godz. 6:00, powrót w godzinach wieczornych. Mamy jeszcze sporo wolnych miejsc w autobusie!

Zaproszenia

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła-Głębce serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 6. rocznicy poświęcenia swojego kościoła w niedzielę 13 sierpnia br. o godz. 1000. Kazanie wygłosi ks. Mirosław Czyż z Pszczyny. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Międzyrzeczu serdecznie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kaplicy w Mazańcowicach. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 13 sierpnia 2023 roku o godzinie 11:00. Słowem Bożym będzie służył ks. Krzysztof Cienciała z Bielska.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Kolumbii.

Kraj zamieszkuje ponad 49 milionów ludzi. Kraj jest dobrze rozwinięty gospodarczo i bogaty w ropę naftową. Położenie geograficzne sprawia, że Kolumbię nawiedzają ulewne deszcze, które powodują w regionach podgórskich liczne powodzie, osuwiska skalne oraz groźne błotne lawiny. Państwo jest wewnętrznie niestabilne, ludność terroryzują zamachy i porwania dokonywane przez Armię Wyzwolenia Narodowego oraz terror karteli narkotykowych walczących z rządem i policją. Zdecydowana większość Kolumbijczyków – 87,5% to rzymscy katolicy. Protestanci to prawie 7% społeczeństwa.

Ewangelicko-Luterański Kościół Kolumbii liczy niespełna 2 tysiące wiernych. Działa na terenie Kolumbii już przeszło 85 lat. Podejmuje działania edukacyjne i promujące sprawiedliwość płci w społeczeństwie.

Modlitwa o Kolumbię

Święty, potężny Panie nasz i Boże, w cichości naszego serca, przed Tobą uginamy dziś swoje kolana. Przed Tobą możemy dziś stać, nie dzięki nam samym, lecz dzięki Twej łasce i sile. Pragniemy Ci podziękować za niezliczone dobrodziejstwa Twoje, które tak obficie każdego dnia na nas wylewasz. Niech każde uderzenie naszego serca będzie nowym hymnem dziękczynienia wzniesionym ku Tobie za Kolumbię i Kolumbijczyków. Panie Boże dziękujemy Ci za wspaniałe dary, którymi ich obdarzasz. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na ich drodze. Patrząc naszymi ziemskimi oczami mierzymy się z tym, co nam przygotowałeś. Doświadczamy szczęścia, radości, spełnienia, ale też tragedii, żalu, bólu, niewdzięczności i niesprawiedliwości. Tylko nam wydaje się, że jesteśmy w stanie nad tym zapanować, odkryć znaczenie i bieg tego, co się wokół nas dzieje. Tylko nam się wydaje, że potrafimy dokonać wyboru i wybrać to, co jest dla nas dobre, a przeciwstawić się temu, co jest niepożądane. Panie Boże, Ty z łagodnością obserwujesz każdy nasz wysiłek, nasze pragnienie zapanowania nad życiem. Nasze próby zatrzymania klęsk, katastrof, cierpienia, krzywd i bólu. W ciszy swojej miłości podsuwasz nam rozwiązanie. Nie narzucasz się, cierpliwie czekasz, aż będziemy gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Czekasz, aż będziemy gotowi zanurzyć się w ciszy Twojej Obecności. Panie Boże, udziel nam łaski i mądrości, byśmy odkryli źródło niewyczerpanej radości i spokoju, który nie przemija. Daj nam odczuć swoją obecność, która przemienia nasze serca, która uczy nas Twojego spojrzenia. Amen.

 

8. po Trójcy Św. 30.07.2023

Hasło: „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda”.      Ef 5, 8-9

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach;

= W sobotę 12.08. o godz. 10:00 odbędzie się próba chórku dziecięcego „Promyki” przed Pamiątką Poświęcenia;

= W dniach 7-10 sierpnia w godz. 9:00 – 13:00 odbywał się będzie Tydzień Dobrej Nowiny w Kozakowicach. Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy również osoby, które byłyby gotowe wspomóc kwestie organizacyjne np. upieczenie ciasta o kontakt z Sabiną Hławiczką i Justyną Tomicą;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

23.07 zmarł śp. Gustaw Polok, zam. w Goleszowie przy ul. Olimpijskiej, ostatnie 2 lata przebywał w domu opieki w Ustroniu, przeżył 69 lat. Pogrzeb odbył się w minioną środę.

WAŻNE INFORMACJE!

Pozostały dwa tygodnie do pamiątki poświęcenia kościoła w Goleszowie. Ponownie chcemy w tym roku upiec 160 kołoczy. Prosimy o składanie ofiar pieniężnych na ten cel oraz przynoszenie darów – m.in. cukru oraz innych produktów. Po szczegóły prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej. Potrzebujemy niejednokrotnie bardzo konkretnych produktów – stąd zanim zakupicie, skontaktujcie się z kancelarią. Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy!

Tak jak ogłaszaliśmy w minione niedziele, organizujemy parafialną wycieczkę do Krakowa połączoną z udziałem w nabożeństwie inauguracyjnym XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Krakowie. Uroczyste nabożeństwo rozpoczyna się w środę 13 września w godz. 9:00-10:30 w międzynarodowym centrum kongresowym w sali plenarnej na 1800 miejsc. Po nabożeństwie istnieje możliwość skorzystania z oferty przewodnickiej i lepszego poznania Krakowa z ewangelickimi przewodnikami. udziału w tym nabożeństwie oraz następnie skorzystanie z oferty przewodnickiej i lepszego poznania Krakowa z ewangelickimi przewodnikami. Zgłoszenia do końca lipca w kancelarii parafialnej. To niepowtarzalna okazja uczestniczenia w wydarzeniu, które odbywa się w tym roku w Polsce i zgromadzi luteran z całego świata, z różnych kultur, ras i kontekstów. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego wyjazdu. Wyjazd w środę 13 września ok. godz. 6:00, powrót w godzinach wieczornych. Mamy jeszcze sporo wolnych miejsc w autobusie!

Zaproszenia

Parafia Ewangelicko-Augsburska Brenna – Górki serdecznie zaprasza na Jubileuszową 35-tą Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła  ap. Bartłomieja w Brennej. Dziękczynne nabożeństwo z udziałem Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej – ks. bpa Adriana Korczago odbędzie się w niedzielę, 6 sierpnia br., o godzinie 10:00. Kazanie wygłosi ks. Marek Jerzy Uglorz, a śpiewem usłuży chór z Wisły-Głębce. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 93. rocznicy poświęcenia kościoła w Istebnej, które odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia o godz. 10:00. Słowem Bożym będzie służył ks. radca Bogusław Juroszek proboszcz parafii w Mikołajkach. Nabożeństwo poprzedzone będzie porankiem pieśni o godz. 9:00 z udziałem Chóru z Wisły Centrum oraz miejscowego Zespołu CDN.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Hondurasie.

Kraj zamieszkuje 8,3 miliona mieszkańców. Statystyki kryminalne plasują Honduras na pierwszym miejscu w regionie pod względem ilości zabójstw. Pewności jutra nie sprzyja klimat, bowiem kraj nękają huragany, ulewy, powodzie i osuwiska. Dodatkowo występują tam epidemie dengi, żółtej febry i wirusa Zika.
Konstytucja kraju gwarantuje wszystkim obywatelom swobodę wyznania, ale rząd uznaje oficjalnie tylko Kościół rzymskokatolicki. Wszystkie pozostałe wyznania religijne funkcjonują jako organizacje pozarządowe. Przeszło 87% mieszkańców Hondurasu to chrześcijanie. Protestanci stanowią ponad 36,5% populacji. Służba duchownego nie należy tam do bezpiecznych. Od 2019 r. wielu duchownych piętnujących organizacje przestępcze zostało zamordowanych przez gangi i kartele narkotykowe. Ponad 10% ludności deklaruje się jako bezreligijni.
Chrześcijańsko-Luterański Kościół Hondurasu liczy 1200 wiernych w 9 parafiach. Został założony w 1951 roku przez misjonarzy z Salwadoru. Kościół skupia się na szkoleniu liderów, pracy diakonijnej i pracy wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się również profilaktyką zdrowotną i przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Modlitwa o Honduras

Boże Wszechmogący, Ojcze stworzyłeś nas na Swoje podobieństwo i rozsiałeś nas po całej Ziemi. Dziś chcemy modlić się o kraj, w którym żyją chrześcijanie, ale z wielu powodów nie jest im łatwo. Honduras to państwo, które często nawiedzają kataklizmy, panują niebezpieczne choroby tropikalne, ale co najstraszniejsze, panuje tam wszechobecna przemoc, szczególnie wobec kobiet, a zabójstwa są na porządku dziennym. Prosimy otocz swoją opieką mieszkających tam ludzi, spraw by w ich sercach zagościła miłość do drugiego człowieka, by zrozumieli, że przemocą, korupcją nie da się uzyskać dobrobytu. Przemawiaj szczególnie do tych ludzi, których serca są nieczułe na ludzką biedę, nędzę, niesprawiedliwość. Weź w Swoje ręce wszystkich chorych, spraw aby docierały do nich zdobycze medycyny. Uzdrów nie tylko ich duszę , ale też i ciało. W Twojej mocy, Panie, są wszelkie żywioły. Prosimy Cię, by kraj ten mógł odetchnąć od groźnych działań przyrody. Spraw, aby coraz więcej ludzi w tym kraju mogło Ci zawierzyć. Byś Ty był ich największym autorytetem. Jedynie ludzie, w których sercach mieszka Chrystus nie szukają zemsty i nie pragną zła dla innych. Jedynie w Tobie i Twoim Synu jest nadzieja. Amen

 

6. po Trójcy Św. 16.07.2023

Hasło: „Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”. Iz 43,1

= Dziś o 10:30 rozpoczyna się uroczystość pamiątki poświęcenia kościoła w Kisielowie. Słowo Boże będzie zwiastował ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

WAŻNE INFORMACJE!

Z wielką radością informujemy, że w miniony piątek dotarła do nas wieść, że gminie Goleszów udało się pozyskać środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Otrzymaliśmy 343 000 zł na wymianę stolarki okiennej w kościele w Goleszowie. Jesteśmy z tego faktu niezwykle szczęśliwi i dziękujemy Bogu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu zbieramy ofiary na cele remontowe – kolejny etap po oknach to remont elewacji kościoła. Za każdy dar serdecznie dziękujemy.

Pozostał miesiąc do pamiątki poświęcenia kościoła w Goleszowie. Ponownie chcemy w tym roku upiec 160 kołoczy. Prosimy o składanie ofiar pieniężnych na ten cel oraz przynoszenie darów – m.in. cukru oraz innych produktów. Po szczegóły prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej. Potrzebujemy niejednokrotnie bardzo konkretnych produktów – stąd zanim zakupicie, skontaktujcie się z kancelarią. Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy!

Pozostały 2 miesiące do rozpoczęcia XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie. Zgromadzenie rozpoczyna się uroczystym nabożeństwem w środę 13 września w godz. 9:00-10:30 w międzynarodowym centrum kongresowym w sali plenarnej na 1800 miejsc. Istnieje możliwość wzięcia udziału w tym nabożeństwie oraz następnie skorzystanie z oferty przewodnickiej i lepszego poznania Krakowa z ewangelickimi przewodnikami. Chcemy zorganizować wyjazd parafialny autobusem do Krakowa. Zgłoszenia do 30 lipca w kancelarii parafialnej. To niepowtarzalna okazja uczestniczenia w wydarzeniu, które odbywa się w tym roku w Polsce i zgromadzi luteran z całego świata, z różnych kultur, ras i kontekstów. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego wyjazdu. Wyjazd w środę 13 września ok. godz. 6:00, powrót w godzinach wieczornych.

Parafia w Ustroniu serdecznie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła ap. Jakuba Starszego. Uroczyste nabożeństwa odbędą się 23 lipca (niedziela) o godz. 10:00, kazania wygłoszą: Zwierzchnik Kościoła E-A w RP bp Jerzy Samiec i Proboszcz Parafii E-A w Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Nabożeństwo będzie poprzedzone porankiem pieśni i muzyki religijnej o godz. 9:00. Oprawa muzyczna: Justyna Gazda – organy, Diecezjalna Orkiestra Dęta wraz z Parafialną Orkiestrą Dętą, Ustroński Chór Ewangelicki oraz soliści: Estera Tomaszko, Marlena Janik – skrzypce. Zapraszamy także na koncerty w ramach DNI JAKUBOWYCH: 21.07. (piątek) godz. 18:00 koncert muzyki barokowej pt. “Z inspiracji chorałem luterańskim” w wykonaniu: Bartosza Rzymana – organy i Ilony Kalińskiej – flet. 22.07. (sobota) godz. 18:00 koncert zespołu EXODUS 15, po którym z wieży kościoła zabrzmią melodie trębacza Jakuba Gazdy. 

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Gujanie.

Kraj, którego 80% powierzchni zajmują równikowe lasy zamieszkuje 770 tysięcy ludzi. Od lat Gujana toczy niekończące się spory graniczne z Wenezuelą i Surinamem. Mimo bogactwa surowców naturalnych w kraju panuje wysoki poziom przestępczości. Chrześcijaństwo jest dominującą religią na terenie Gujany. Wyznaje je ponad 77% ludności. Ciekawostką jest fakt, że rzymscy katolicy w tym kraju stanowią niewiele ponad 6% wiernych.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Gujanie skupia blisko 15,5 tys. wiernych. Pracuje w nim 7 duchownych, 3 świeckich dyrektorów wspierających oraz 8 diakonów. Kościół jest historycznie starą wspólnotą – jego początki sięgają 1743 r. Kościół szczyci się posiadaniem własnej wyższej uczelni kształcącej duchownych, pracowników i liderów kościelnych.

Modlitwa o Gujanę

Wszechmogący Boże dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w którym ofiarowałeś nam zbawienie i życie wieczne. Boże, Panie bądź uwielbiony za Twą miłość, którą nas obdarzasz każdego dnia. Nie wiemy Panie co nas czeka w kolejnych dniach, ale wierzymy, że masz dla nas swój plan. Chociaż nie zawsze go rozumiemy i nie zawsze się z nim zgadzamy, prosimy prowadź nas po swoich ścieżkach. Wskazuj nam kierunek, w którym mamy zmierzać. Nie odbieraj nam swojej łaski, ale bądź przy nas każdego dnia. Prosimy Cię Boże błogosław i prowadź duchownych, diakonów i wiernych Kościoła luterańskiego w Gujanie. Pozwól im być wiernymi świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Daj by Kościół w Gujanie mógł się stale rozwijać, być żywym świadectwem Twojej wierności. Niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na wszystkich mieszkańcach Gujany. Dopomóż Panie w tym, by wszelkie spory między narodami i ludźmi mogły zostać zażegnane. Obdarz Panie nas swoim Duchem, by wskazywał najlepsze rozwiązania, by uczył nas miłości do drugiego człowieka. Niechaj Twój pokój zapanuje pomiędzy nami. Pomóż nam Panie wzrastać w wierze i błogosław nam i wszystkim swoim dzieciom na ziemi. Amen

 

5. po Trójcy Św. 09.07.2023

Hasło: „Łaską zbawieni jesteście, i to nie z was, Boży to dar”. Ef 2,8

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na pamiątkę poświęcenia kościoła w Kisielowie. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:30, Słowem Bożym będzie służyć ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Oprócz tego odbędzie się także nabożeństwo w Goleszowie o godz. 9:00;

W dniach 10-14 lipca w Lesznej Górnej odbywa się Tydzień Dobrej Nowiny w godz. 15:00-18:00. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”. Przypominamy o opłacaniu prenumeraty na drugie półrocze;

= Informujemy, że w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-12:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Dodatkowo – w przyszłą niedzielę kancelaria będzie nieczynna;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Rozpoczynamy przygotowania do wypieków kołoczy na pamiątkę poświęcenia 15 sierpnia. Zachęcamy do wpłacania ofiar na listę i przynoszenia konkretnych produktów – m.in. cukru, mąki. Dokładne informacje dostępne w kancelarii parafialnej.

Zaproszenia

Dziś w godzinach od 11.30 do 15.00 w związku z Tygodniem Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie będzie można oddać krew i zarejestrować się do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zgłaszając się do oddania krwi należy być zdrowym, wypoczętym i po lekkim posiłku. Dawcą krwi może być osoba w wieku od 18 do 60 lat, a dawcą szpiku do 50 lat. Do rejestracji zgłaszać się należy z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. Dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny (najczęściej są to czekolady), wodę mineralną i/lub ciepły napój (kawę lub herbatę).

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na VI Koncerty Wyższobramskie. Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę 9 lipca o godz. 18:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie. Usłyszymy recital mistrzowski Damiana Skowrońskiego i Michała Markuszewskiego. Serdecznie zapraszamy.

Parafia w Międzyrzeczu serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 16 lipca 2023 roku o godzinie 10:00. Słowem Bożym będzie służył – ks. bp. gen. bryg. w stanie spoczynku Ryszard Borski. Podczas nabożeństwa zaśpiewa zespół dziecięcy Allegro i chór parafialny z Międzyrzecza. Swoją obecnością zaszczyci też Diecezjalna Orkiestra Dęta.

Parafia ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem zaprasza na kolejną pamiątkę poświęcenia swojego kościoła. Nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 16 lipca o godz. 10.00. Kazanie wygłosi ks. Krzysztof Śledziński ze Skoczowa. W trakcie nabożeństwa szkółka niedzielna dla dzieci. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik do koliby WATRA.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Salwadorze.

Kraj zamieszkuje 6,3 miliona ludzi. Do początku lat dziewięćdziesiątych Salwador był rozdarty przez wojnę domową. Dziś jest jednym z najbiedniejszych krajów w regionie, gdzie pensja robotnika nie przekracza 120 dolarów. Ubóstwo generuje wzrost przestępczości lokując ten kraj, w czołówce najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi. Wielu młodych mieszkańców próbuje nielegalnie dostać się do USA. Schwytani na terenie Stanów nielegalni imigranci są deportowani zasilając krajowe gangi: maras i pandillas, z którymi nie może uporać się rząd i policja. Ze względu na swoje położenie geograficzne Salwador nawiedzany jest przez trzęsienia ziemi oraz huragany. Niewiele ponad 40% ludności kraju to rzymscy katolicy, nieco mniej niż 40% to protestanci.

Salwadorski Kościół Luterański liczy 20 tysięcy wiernych i podzielony jest na pięć diecezji. Kościół angażuje się w duszpasterstwo młodzieży, pomoc migrantom oraz w działania mające na celu kształcenie postaw proekologicznych.

Modlitwa o Salwador

Panie Boże, powierzamy Ci bratni Kościół luterański w Salwadorze. Nasze siostry i bracia mierzą się z ubóstwem, kłopotami z dużą przestępczością oraz skutkami częstych katastrof naturalnych. Mieszkańcy Salwadoru, w tym luteranie, potrzebują Panie Twojej szczególnej ochrony i sił, aby składać świadectwo o Zmartwychwstałym w ich kontekście życiowym. Polecamy Ci Panie prowadzenie pracy młodzieżowej, duchowy wzrost wiernych, pracę z migrantami a także zaangażowanie diakonijne wszystkich parafii, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

4. po Trójcy Św. 02.07.2023

Hasło: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. Ga 6,2

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach, połączone z Wieczerzą Pańską;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Przypominamy o opłacaniu prenumeraty „Zwiastuna” na drugie półrocze;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 74. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który trwa od dziś do 9 lipca. W tym roku towarzyszyć nam będzie hasło „Widzę!”, oparte na tegorocznym wersecie biblijnym – „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13). W programie między innymi: Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, Seminaria i wykłady biblijne, Koncerty, Pomoc duszpasterska i poradnicza, czas na odpoczynek, rozmowy, wyciszenie i rozwój. Więcej informacji na stronie www.te.cme.org.pl.

PCK w Cieszynie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu, zapraszając na akcję krwiodawstwa podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego pod hasłem „Widzę”.  W niedzielę 09 lipca br. w godzinach od 11.30 do 15.00 w Dzięgielowie będzie można oddać krew i zarejestrować się do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zgłaszając się do oddania krwi należy być zdrowym, wypoczętym i po lekkim posiłku. Dawcą krwi może być osoba w wieku od 18 do 60 lat, a dawcą szpiku do 50 lat. Do rejestracji zgłaszać się należy z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. Dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny (najczęściej są to czekolady), wodę mineralną i/lub ciepły napój (kawę lub herbatę).

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na VI Koncerty Wyższobramskie. Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę 9 lipca o godz. 18:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie. Usłyszymy recital mistrzowski Damiana Skowrońskiego i Michała Markuszewskiego. Serdecznie zapraszamy.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Chile.

Kraj położony między wybrzeżem Pacyfiku a pogórzem Andów zamieszkuje przeszło 18 milionów ludzi. Mimo, że jest to jeden z najlepiej rozwiniętych i najbogatszych krajów Ameryki Południowej Chile nękane jest przez klęski żywiołowe: trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami, pożary wielkich obszarów leśnych oraz powodzie. Od 1999 roku wolność religijną gwarantuje ustawa. Na jej mocy Kościoły niekatolickie, związki wyznaniowe i religie niechrześcijańskie zyskały osobowość prawną. 60% mieszkańców deklaruje się jako rzymscy katolicy, 18% to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych (zielonoświątkowych). Przeszło 16% ludności stanowią osoby niewierzące. Statystyczną ciekawostką jest fakt, że w Chile zamieszkuje największa liczba mormonów w całej Ameryce Południowej (ponad 3% populacji).

W kraju funkcjonują dwa Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej:

Ewangelicko-Luterański Kościół w Chile zrzesza 2,5 tysiąca wiernych w 13 parafiach. Kościół ten ordynuje kobiety, prowadzi liczne projekty diakonijne oraz duszpasterskie. Ważnymi aktywnościami są duszpasterstwa kobiet, młodzieży oraz imigrantów.

Kościół Luterański w Chile liczy prawie 10 tysięcy wiernych w 23 parafiach. Ze względu na dużą diasporę Niemców wiele parafii posługuje się w nabożeństwach językiem niemieckim. Kościół ten oddzielił się w 1975 r. od Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Chile na fali kontrowersji politycznych związanych ze stosunkiem do dyktatury Augusto Pinocheta.

Modlitwa o Chile

Dobry Boże, dzisiaj pragniemy modlić się za Twój Kościół w Chile. Do naszej modlitwy dołączamy wszystkich mieszkańców tego pięknego kraju o wielkim potencjale. Prosimy, abyś ich ochraniał i wspierał, zwłaszcza w obliczu trudności związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi, które ich często dotykają. Niech Twoja opieka nieustannie ich otacza, daje im siłę do odbudowy i rozwoju. Dziękujemy Ci za wolność religijną, którą cieszą się obywatele. Niech Twoje światło nadal dociera do ludzi, aby każdy mógł znaleźć swoją drogę do prawdy. Prosimy o wsparcie dla niewielkich Kościołów luterańskich oraz o błogosławieństwo dla wszystkich chrześcijan różnych wyznań. Niech w jedności i miłości świadczą o Twojej obecności na ziemi. Błogosław, dobry Boże, cały kraj i jego obywateli. Niech Twój pokój zapanuje w ich sercach i społecznościach, aby wspólnie budowali miejsce harmonii, wzrostu i wzajemnego szacunku. Amen

3. po Trójcy Św. 25.06.2023        

Hasło: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Łk 19,10

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”, przypominamy o opłacaniu prenumeraty na drugie półrocze;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

19.06.2023 zmarł śp. Czesław Joniec, zam. w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej, przeżył 52 lata. Jego pochówek odbył się w czwartek.

Zaproszenia

Parafia w Jaworzu serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo Pamiątki Poświęcenia Kaplicy w Świętoszówce, które odbędzie się 2 lipca o godzinie 10:00. Słowo Boże zwiastować będzie ks. dr Alfred Borski ze Skoczowa.

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 74. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który odbędzie się od 2 do 9 lipca. W tym roku towarzyszyć nam będzie hasło „Widzę!”, oparte na tegorocznym wersecie biblijnym – „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13). Tydzień rozpoczynamy nabożeństwem rodzinnym w niedzielę, 2 lipca o godzinie 10.00, a w programie między innymi: Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, Seminaria i wykłady biblijne, Koncerty, Pomoc duszpasterska i poradnicza, Czas na odpoczynek, rozmowy, wyciszenie i rozwój. Więcej informacji na stronie www.te.cme.org.pl oraz w sekretariacie CME.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Brazylii.

Brazylię zamieszkuje ponad 217 milionów ludzi. Mimo bogactwa i dobrze rozwiniętej gospodarki, wielu Brazylijczyków cierpi biedę i niedostatek tworząc favela kartonowe osiedla nędzy na obrzeżach wielkich miast. Na terenach przygranicznych panuje napięcie związane z niechęcią do imigrantów próbujących dostać się do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia. W ojczyźnie Samby notuje się dużą liczbę morderstw, napadów z bronią w ręku i porwań. Powszechnie występującym zjawiskiem jest pospolita przestępczość: kradzieże, wyłudzenia, oszustwa. Kraj posiada również najwyższy wskaźnik wypadków drogowych. 63% Brazylijczyków to katolicy. 25% mieszkańców stanowią protestanci, zwłaszcza denominacji zielonoświątkowych. Ważnym problemem misyjnym i ewangelizacyjnym jest dotarcie z pomocą i Dobrą Nowiną do mieszkańców faveli, które często są terroryzowane przez gangi.

Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii zrzesza ponad 630 tysięcy wiernych. Oblicza się, że razem z sympatykami liczba ta przewyższa milion osób. Kościół założli imigranci niemieccy w 1824 r., a pierwszym miastem, gdzie rozwinęli swoją działalność i służbę misyjną było Sao Leopoldo. Kościół prowadzi 57 szkół parafialnych, 21 szpitali, 48 domów pomocy społecznej, 21 domów rekolekcyjnych i cztery wydawnictwa. Spośród trzech szkół teologicznych, Escola Superior de Teologia (EST) w Sao Leopoldo jest ważną przestrzenią ekumenicznej refleksji, praktyki i wymiany doświadczeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Pozatropikalny cyklon uderzył w nocy z czwartku na piątek (15/16 czerwca) w południowe regiony Brazylii. Ulewne deszcze, burze i gwałtowne wiatry doprowadziły do powodzi i niebezpiecznych osunięć ziemi. Gwałtowne powodzie dotknęły co najmniej 41 miejscowości w stanie Rio Grande do Sul i 31 miast w regionie Santa Catarina. Na ten moment wiadomo o 13 ofiarach, ale wiele osób pozostaje zaginionych. W miastach zalane są ulice i podtopione domy, brak elektryczności. Jedną z najbardziej dotkniętych miejscowości jest miasto Caraa, liczące ponad 8 tysięcy mieszkańców, gdzie powodzie wyrządziły ogromne szkody. Całkowicie zalane zostało również miasto Sao Leopoldo, gdzie mieszka wielu luteran i znajduje się powiązana z Kościołem luterańskim uczelnia Faculdades EST.

Modlitwa o Brazylię

Dobry Boże, modlimy się dzisiaj o naszych Siostry i Braci z Brazylii. Dziękujemy, że To Ty powołujesz tam ludzi do swojego Kościoła. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił ich służbie, aby na każdym kroku mieli odwagę być świadkiem Twojej miłości w zmieniającym się świecie. Otocz swoją opieką ludzi znajdujących się w biedzie i tych, którzy poszukują swojego miejsca w świecie. Spraw, Panie, aby szeroko rozumiana brutalność codziennego życia nie zbierała żniwa pośród niewinnych. Modlimy się, Panie, abyś obdarzał mądrością i pokorą wszystkich zwiastunów Dobrej Nowiny, aby Twoja Ewangelia mogła rodzić w sercach ludzi wiarę w zbawienne dzieło dokonane na krzyżu. Błogosław służbę wśród biednych i wykluczonych, którzy na co dzień spotykają się z odrzuceniem i stygmatyzacją. Nade wszystko niech Twoja miłość zbliża ludzi do Ciebie i siebie nawzajem. Amen

 

2. po Trójcy Św. 18.06.2023

Hasło: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Mt 11,28

= Dziś w Lesznej odbywa się nabożeństwo w leśnym kościele na „Spowiedzisku” połączone z Wieczerzą Pańską. Początek o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy;

= W najbliższą sobotę odbywają się obchody 800-lecia Goleszowa. Uroczystości rozpoczną się w naszym kościele nabożeństwem ekumenicznym o godz. 13:00. Następnie uczestnicy przejdą pod Urząd Gminy, gdzie podczas części oficjalnej przewidziano m.in. podziękowania, wręczenie odznaczeń i występ Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów. Po tej części uroczystości korowód uczestników przejdzie za Gminny Ośrodek Kultury, gdzie będzie miało miejsce m.in. odsłonięcie kamienia i ławki jubileuszowej oraz wmurowanie kapsuły czasu. O godz. 18:00 koncert muzyki filmowej Artis Symphony Orchestra. O godz. 22:00 przewidziano pokaz laserów „800 lat Goleszowa”. Serdecznie zapraszają wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar oraz sołtysi Goleszowa Górnego, Dolnego i Równi.

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

11.06.2023 zmarła śp. Helena Czarnecka zd. Mizia, długoletnia organistka naszej parafii. Przeżyła 80 lat, zam. w Goleszowie przy ul. Lotniczej. Jej pogrzeb odbył się wczoraj.

Zaproszenia i informacje

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zaprasza Domowników Wiary na uroczystości związane z 185. rocznicą wybudowania i poświęcenia kościoła ap. Piotra i Pawła oraz 160. rocznicę wybudowania i poświęcenia wieży kościelnej w niedzielę 25 czerwca o godz. 10.00. Kazanie wygłosie ks. Łukasz Ostruszka z Krakowa. Nabożeństwo poprzedzi poranek pieśni o godz. 9.00. Zapraszamy także na koncerty organowe 24 i 25 czerwca 2023 r. tj. w sobotę i niedzielę o godz. 17.00 w wykonaniu Tomasza Orlowa i Krzysztofa Lukasa. Koncerty poprowadzi Grażyna Durlow. Koncerty wieńczą koniec prac związanych z przywróceniem pełnej sprawności brzmienia wiślańskich organów.

Parafia w Cisownicy serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia swojego kościoła, która odbędzie się w niedzielę 25 czerwca. Poranek o 9:00, nabożeństwa o g. 10:00. Kazania wygłoszą ks. Michał Makula z Łodzi oraz ks. Krzysztof Śledziński ze Skoczowa. Zaśpiewa zespół “Dla Niego” ze Skoczowa.

Komisja Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej, Parafia w Wiśle Malince oraz Młodzieżówka Echo serdecznie zapraszają na „Naładowani – Młodzieżowe Rozpoczęcie Wakacji”, które odbędzie się w sobotę 24 czerwca w godzinach od 14.00 do 20.00 w Centrum Malinka. W programie między innymi gra terenowa, grill, wieczór uwielbienia z Zespołem CME i rozważanie Słowa Bożego. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 15 zł. Linki do zapisów wraz z informacją o sposobie płatności są podane na Facebooku na stronie wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca.

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 74. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który odbędzie się od 2 do 9 lipca. W tym roku towarzyszyć nam będzie hasło “Widzę!”, oparte na tegorocznym wersecie biblijnym – “Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13). Tydzień rozpoczynamy nabożeństwem rodzinnym w niedzielę, 2 lipca o godzinie 10.00, a w programie między innymi: Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, Seminaria i wykłady biblijne, Koncerty, Pomoc duszpasterska i poradnicza, Czas na odpoczynek, rozmowy, wyciszenie i rozwój. Więcej informacji na stronie www.te.cme.org.pl oraz w sekretariacie CME.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Boliwii.

Kraj zamieszkuje niemal 12 milionów ludzi. Gospodarka Boliwii jest słabo rozwinięta, a państwo boryka się z inflacją i rosnącym zadłużeniem. Boliwia jest niestabilna wewnętrznie, krajem wstrząsają protesty i demonstracje tłumione przez władze rządowe. Notowany jest wysoki poziom przestępczości zwłaszcza napadów rabunkowych i napaści seksualnych. Na prowincji, w tym na szlakach turystycznych, obcy i przybysze mogą paść ofiarą agresji ze strony lokalnej ludności. Na nizinie Chapare znajdują się pola uprawne koki ściśle kontrolowane przez kartele narkotykowe. Ponad 85% ludności Boliwii to chrześcijanie. 14,5% stanowią protestanci. Statystyki podają, że ponad 8% mieszkańców nie deklaruje żadnego wyznania religijnego.

Boliwijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy niewiele ponad 8,5 tysiąca wiernych w 95 parafiach obsługiwanych przez 95 duchownych. Kościół definiuje posługę ewangelizacyjną komplementarnie – jako zwiastowanie i działanie. Angażuje się w projekty związane z: edukacją (szkoły podstawowe i zawodowe), działaniami prozdrowotnymi (profilaktyka antycholeryczna), zaopatrzeniem w wodę, promocją rolnictwa i hodowli zwierząt.

Modlitwa o Boliwię

Miłosierny Boże, dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie o błogosławieństwo dla Boliwii i mieszkających tam luteran. Patrząc na trudności, z jakimi boryka się ten kraj, prosimy Cię, abyś objął opieką wszystkie osoby cierpiące z powodu trudności ekonomicznych. Daj im Panie nadzieję i pokieruj Boliwię na drogę stabilności i rozwoju. Spraw również, by Boliwijczycy zyskali poczucie bezpieczeństwa, a w kraju zapanował pokój. Daj mądrość i odwagę Boliwijskiemu Kościołowi Ewangelicko-Luterańskiemu, aby mógł rozwijać swoją pracę ewangelizacyjną i edukacyjną, a także kontynuować pracę na rzecz promocji zdrowia. Niech Duch Święty napełnia serca Boliwijczyków miłością, wiarą i nadzieją, aby byli odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Niech ich działania ewangelizacyjne przyniosą owoce, a Kościół rośnie w liczbie i siłach, aby służyć mieszkańcom Boliwii w różnych dziedzinach życia. Powierzamy nasz Kościół oraz Kościół w Boliwii Tobie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen

 

1. po Trójcy Św. 11.06.2023

Hasło: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Łk 10,16

 = W czwartek o godz. 18:30 spotkanie Rady Parafialnej;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa do naszych kościołów. W Goleszowie nabożeństwo będzie połączone z prezentacją konfirmantów, którzy omówią jedno z zagadnień swojego materiału. W Lesznej odbywa się tego dnia nabożeństwo w leśnym kościele na „Spowiedzisku” połączone z Wieczerzą Pańską. Początek o godz. 15:00;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zaproszenia i informacje

Przypominamy, że w najbliższą środę organizowana jest wycieczka do Pokoju i Opola. Autobus wyjeżdża z Lesznej Górnej o godz. 7:30, wyjazd z Goleszowa o godz. 8:00, po drodze będą zabierane osoby z Godziszowa i Kisielowa.

W sobotę 17 czerwca „Promyki” wybierają się na wycieczkę do Cisownicy – spacerem przez las. W trakcie wycieczki gra terenowa, ognisko, gry i zabawy. Zbiórka na placu parafialnym o godz. 10:00, rodzice też są zaproszeni do udziału;

Parafia w Starym Bielsku serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia swojego kościoła w niedzielę 18 czerwca w godz. od 9.30 do 13.00. Słowo Boże będzie zwiastować ks. Halina Radacz. Po nabożeństwie zapraszamy na wspólny piknik z obiadem dla wszystkich.

Komisja Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej, Parafia w Wiśle Malince oraz Młodzieżówka Echo serdecznie zapraszają na „Naładowani – Młodzieżowe Rozpoczęcie Wakacji”, które odbędzie się w sobotę 24 czerwca w godzinach od 14.00 do 20.00 w Centrum Malinka. W programie między innymi gra terenowa, grill, wieczór uwielbienia z Zespołem CME i rozważanie Słowa Bożego. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 15 zł. Linki do zapisów wraz z informacją o sposobie płatności są podane na Facebooku na stronie wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Argentynie. Argentynę zamieszkuje niemal 46 milionów ludzi. Jest to jeden z najbardziej zeuropeizowanych krajów Ameryki Południowej. Dziś boryka się on z narastającą falą przestępczości, zwłaszcza kradzieży, oszustw i wyłudzeń. Wielu Argentyńczyków cierpi biedę i niedostatek, „integralnymi” częściami wielkich miast są slumsy. Zdecydowana większość mieszkańców to katolicy – ponad 70%. Protestanci stanowią 14% mieszkańców.

W Argentynie działają dwa Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Kościół Ewangelicki Rzeki La Plata zrzesza 27 tysięcy wiernych w 45 parafiach, na terenie Argentyny, ale także z Paragwaju i Urugwaju. Kościół jest zaangażowany w działania na rzecz równouprawnienia i praw człowieka.

Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 11 tysięcy wiernych w ponad 230 parafiach. Służy w nim 73 duchownych. Założycielami Kościoła byli misjonarze Synodu Missouri działający wśród niemieckojęzycznych migrantów z Niemiec i znad Wołgi.

Modlitwa o Argentynę

Święty Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za nasze Siostry i Braci na kontynencie południowoamerykańskim, w szczególności w Argentynie za Ewangelicki Kościół Rzeki La Plata i Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański. Łączymy się z nimi w naszych modlitwach i wspólnocie wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Oprócz wiary łączą nas wspólne wartości i ta sama kultura chrześcijańska. Jako rodzina dzieci Bożych pamiętamy o sobie nawzajem i widzimy w naszym duchowym rodzeństwie w Argentynie twarz Zbawiciela świata i Twoje boskie Oblicze. Żałujemy, że przebywając na oddalonych od siebie kontynentach tak rzadko możemy się osobiście spotykać. Prosimy Cię Panie, Boże, Stwórco świata i człowieka, daj nam wrażliwość i współczucie dla losów i problemów wszystkich naszych sąsiadów. Pomóż znaleźć dobre rozwiązanie dla trudnych spraw społecznej i osobistej egzystencji Kościołów w Argentynie i we wszystkich innych miejscach na świecie. Uwielbiamy Cię za dzieło Twojego stworzenia i prosimy o przebaczenie naszego egoizmu. Zmień nasze samolubstwo w lubienie, akceptowanie i kochanie wszystkich Twoich dzieci. Amen

 

Święto Trójcy Świętej   04.06.2023

Hasło: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. 2 Kor 13,13

= Dziś odbywa się jedno nabożeństwo połączone z piknikiem parafialnym z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz w związku z kończącym się rokiem szkolnym. W ramach posiłku przewidujemy jajecznicę, kiełbasy z grilla, ciasto. Oprócz tego zaplanowanych jest wiele ciekawych atrakcji – dmuchany zamek dla dzieci, strażacki tor przeszkód, gry i zabawy dla dzieci. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, byście pozostali i tworzyli świąteczną wspólnotę. Przy okazji prosimy, byście pilnowali swoich rzeczy, bo za pozostawione bez opieki parafia nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego świątecznego dnia – zarówno w perspektywie nabożeństwa (chóry, lektorzy), jak i tego, co czeka nas po nabożeństwie – bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że możemy tworzyć wspólnotę Kościoła – ciała Chrystusa, wspólnotę żywych kamieni, które są bardzo różnorodnie utalentowane i są gotowe służyć tymi talentami;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów;

= Zakończyliśmy składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy;

= Zachęcamy do opłacania składki parafialnej;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zapowiedzi

Są osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński:

Adrian Goszyk, syn Andrzeja i Beaty zd. Krzemińska, zam. w Cieszynie kawaler wyzn. ewang. oraz Martyna Fedrizzi, córka Grzegorza i Joanny zd. Zagóra, zam. w Goleszowie panna wyzn. ewang. Ślub odbędzie się w czwartek 8 czerwca w Salmopolu. Pana Zastępów prosimy o błogosławieństwo dla zamiarów młodej pary.

Zaproszenia i informacje

W środę 14 czerwca organizowana jest wycieczka do parafii w Pokoju i Opolu. Są jeszcze wolne miejsca w autobusie. Koszt wyjazdu to 100 zł od osoby. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej.

W najbliższy czwartek organizowane jest nabożeństwo przy Kamieniu na Równicy. Początek o godz. 10:00, słowo Boże będzie zwiastował ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran w Tajlandii.

Położony na Półwyspie Indochińskim kraj zamieszkuje bez mała 69,5 mln mieszkańców. Społeczeństwo Tajlandii składa się z czterech głównych grup etnicznych i 20 innych mniejszości zwanych ludami (plemionami) górskimi. Tajlandia jest państwem zagrożonym terroryzmem. Do najniebezpieczniejszych regionów należą tereny pograniczne, gdzie grasują uzbrojone gangi przemytników. Sam kraj daleki jest od wewnętrznego spokoju i targają nim spory polityczne znajdujące ujście w postaci rozruchów. Tajlandia jest krajem turystycznym. Szczególnie przykre jest to, że stanowi ona centrum taniej, światowej sex-turystyki. Handel ludźmi, sprzedaż narkotyków jest nieformalną „gałęzią” tamtejszej gospodarki. Dominującym wyznaniem w Tajlandii jest buddyzm (93%). Chrześcijaństwo stanowi mniejszość, a jego wyznawcy to zaledwie 0,9 % populacji. Ewangelicko-Luterański Kościół w Tajlandii liczy niewiele ponad 5100 wiernych. W 2018 roku ordynowano dwie pierwsze kobiety na księży.

Modlitwa o Tajlandię

Kochany Ojcze, modlimy się dziś o Ewangelicko-Luterański Kościół w Tajlandii i jego wiernych. Ty, który jesteś jedynym Bogiem, widzisz, że Tajlandia jest krajem pełnym różnorodności, gdzie żyje wiele grup etnicznych i religijnych a chrześcijanie stanowią mniejszość. Pomóż temu niewielkiemu Kościołowi luterańskiemu w Tajlandii prowadzić swoją misję, aby mógł dotrzeć do tych, którzy nie znają Twojego imienia.

Dziękujemy Ci, Panie, za księży i liderów duchowych, którzy pełnią służbę w Kościele w Tajlandii. Daj im siłę i mądrość, aby wzmocnili swoją misję w tym kraju pełnym wyzwań i niebezpieczeństw takich jak terroryzm, przemyt i rozruchy polityczne. Niech ich słowo stanie się dla Tajlandczyków nadzieją na lepsze jutro. Prosimy Cię, aby Kościół luterański w Tajlandii mógł kontynuować swoją misję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, aby Jego działania przyczyniały się do wzrostu liczby wyznawców Twojego imienia w tym kraju. Niech Twoja miłość i łaska zawsze towarzyszą im na ich drodze. Wszystko to składamy przed Tobą, Panie, w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.

 

Zesłanie Ducha Świętego   28.05.2023

Hasło: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”. Za 4,6b

= Jutro o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo do Goleszowa w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego. Informujemy również, że kancelaria parafialna będzie jutro otwarta do godz. 12:00;

= W przyszłą niedzielę 4 czerwca odbędzie się w naszej parafii tylko jedno nabożeństwo – w Goleszowie o godz. 9:00 – połączone z piknikiem parafialnym z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz w związku z kończącym się rokiem szkolnym. Przewidujemy wiele ciekawych atrakcji – m.in. dmuchany zamek dla dzieci, wiele propozycji kulinarnych;

= Kończymy składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję, tym mocniej, że w tym roku jako goleszowska parafia składamy wniosek o subwencję. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

21.05 zmarła śp. Danuta Stec zd. Hławiczka, zam. w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej, przeżyła 66 lat. Pogrzeb odbył się w miniony wtorek.

Zapowiedzi

Są osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński:

Marcin Węglorz, syn Józefa i Małgorzaty, zam. w Brzezówce kawaler wyzn. rzym. oraz Sonia Lament, córka Sylwestra i Barbary, zam. w Goleszowie panna wyzn. ewang. Ślub odbędzie się w piątek 2 czerwca w kościele w Goleszowie. Pana Zastępów prosimy o błogosławieństwo dla zamiarów młodej pary.

Zaproszenia i informacje

W środę 14 czerwca organizowana jest wycieczka do parafii w Pokoju i Opolu. Są jeszcze wolne miejsca w autobusie. Koszt wyjazdu to 100 zł od osoby. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej.

Parafia Ewangelicko-Augsburska Brenna–Górki serdecznie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła ap. Jana w Górkach Wielkich, która odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca br. o godzinie 10:15. W czasie uroczystego nabożeństwa Słowo Boże będzie zwiastował ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.

Parafia w Skoczowie serdecznie zaprasza na 158. pamiątkę poświęcenia kościoła Świętej Trójcy w Skoczowie, która odbędzie się w niedzielę 4 czerwca 2023 r. o godz. 10:00. W czasie uroczystego nabożeństwa Słowo Boże będzie zwiastował bp sen. Rudolf Bażanowski z Olsztyna. Po nabożeństwie odbędzie się piknik parafialny.

Ruszają przygotowania do Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Potrzebne są odpowiednio przygotowane miejsca, dlatego ważnym elementem przygotowań do Tygodnia jest praca nad infrastrukturą. Pracę tę w dużej mierze realizowane są przez tak zwane “Pospolite ruszenia”. To trzy czerwcowe soboty (3, 17 i 24 czerwca), przez które w godzinach 8.00–16.00 będzie powstawać wybudować miasteczko ewangelizacyjne. Chętni do pomocy w tym działaniu są zaproszeni do kontaktu z Dawidem Mrachaczem, kierownikiem działu technicznego. Dane w kancelarii parafialnej lub na stronie CME.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran na Tajwanie.

Wyspa jest krajem bezpiecznym, przyjaznym i życzliwym dla obcych. Doskonała kondycja gospodarcza plasuje Tajwan wśród azjatyckich tygrysów. Niestety w ciągu ostatnich lat notowany jest coraz silniejszy nacisk polityczny i prowokacje Chin, a co za tym idzie niepewność utrzymania pokoju bowiem Chińska Republika Ludowa uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Wyspę zamieszkuje ponad 23,5 mln mieszkańców. Wiodącymi wyznaniami są taoizm, konfucjanizm oraz buddyzm. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 7,4% mieszkańców.

Na wyspie funkcjonują 3 Kościoły luterańskie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej. Tajwański Kościół Luterański liczy przeszło 11 tysięcy wiernych. Prowadzi 40 parafii oraz 40 różnego rodzaju punktów ewangelizacyjnych i kantoratów. Od 1999 r. ordynuje kobiety. W Tajpej znajduje się seminarium teologiczne kształcące duchownych. Szeroko współpracuje z innymi chińskimi Kościołami na kontynencie.

Luterański Kościół Tajwanu liczy niespełna 2 tys. wiernych. Założony przez trzech fińskich misjonarzy w 1956 r. Od 1977 posiada samodzielność administracyjną.

Luterański Kościół Republiki Chińskiej liczy niespełna 600 wiernych. Korzeniami tkwi on w misji zapoczątkowanej przez Norwegów. W latach 50. ewangelista z Hong Kongu zaczął pracę misyjną w Tajpej. Od 1985 r. Kościół jest samodzielną jednostką administracyjną.

Modlitwa o Tajwan

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, którą nam dajesz i za miłość, którą nas otaczasz. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam życie wieczne. Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie w Tajwanie i za ludzi, którzy tworzą te wspólnoty. Prosimy Cię, abyś prowadził ich swoim Duchem Świętym i pomagał naśladować Chrystusa każdego dnia. Błogosław parafie i duszpasterzy, aby odważnie głosili Twoje Słowo i gotowi byli zawsze nieść pomoc potrzebującym. Niech wiara Tajwańczyków będzie żywa i owocna. Prowadź i nas swoją drogą, abyśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę. Prosimy Cię również, abyś błogosławił Tajwanowi i jego mieszkańcom. Niech pokój, sprawiedliwość i miłość będą powszechne w tym kraju, a ludzie z różnych wyznań i kultur żyją w harmonii i wzajemnym szacunku. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy zawsze pozostawali wierni Twojej woli i naśladowali Chrystusa w naszym codziennym życiu. Amen.

 

6. po Wielkanocy – Exaudi 21.05.2023

Hasło: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”. J 12,32

= Dziś o godz. 10:30 zapraszamy na nabożeństwo w ramach pamiątki poświęcenia kościoła w Lesznej Górnej. Słowo Boże będzie zwiastować ks. Grzegorz Olek, pracownik ChAT w Warszawie;

= Jutro o godz. 19:00 serdecznie zapraszamy 8-klasistów wraz z rodzicami na modlitewne spotkanie w kościele w Goleszowie przed egzaminami na koniec 8 klasy. Chcemy powierzać ich egzaminacyjne zmagania Panu Bogu;

= W najbliższy wtorek 23 maja zapraszamy na Podwieczorek dla Pań. Początek o godz. 18:00. Gościem spotkania pt. „Moje życie z Bogiem” będzie wokalistka Kasia Kupiec;

= W środę 24 maja zapraszamy na kolację dla mężczyzn. Początek o godz. 18:00. Temat spotkania pt. „Miara mężczyzny w Winnicy Pańskiej” omówi ks. Marek Londzin z Dzięgielowa;

= W czwartek 25 maja spotkanie Rady Parafialnej o godz. 18:30;

= W przyszłą niedzielę 28 maja w 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. W 2. Dzień Świąt zapraszamy na nabożeństwo do Goleszowa o godz. 18:00;

= Prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję, tym mocniej, że w tym roku jako goleszowska parafia składamy wniosek o subwencję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

11.05. zmarła śp. Alina Ruśniok, zam. w Godziszowie przy ul. Południowej, przeżyła 83 lata. Pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek.

21.05. zmarła śp. Danuta Stec zd. Hławiczka, zam. w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej, przeżyła 66 lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 23 maja o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.

Informacja o pikniku parafialnym

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Parafialnej w niedzielę 4 czerwca odbędzie się w naszej parafii tylko jedno nabożeństwo – w Goleszowie o godz. 9:00 – połączone z piknikiem parafialnym z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz w związku z kończącym się rokiem szkolnym. Przewidujemy wiele ciekawych atrakcji, o których niebawem będziemy informować. Już teraz zachęcamy – zarezerwujcie sobie termin i zaproście znajomych!

Zaproszenie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na 314. rocznicę wyznaczenia miejsca pod budowę Kościoła Jezusowego w Cieszynie, które odbędzie się w niedzielę 28 maja o godz. 10.00. W czasie uroczystości kazanie wygłosi ks. radca Waldemar Szajthauer z Wisły. Podczas uroczystości grać będzie Orkiestra Dęta z Trzanowic. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny z atrakcjami dla młodszych i starszych. Szczegóły na plakatach.

W ramach przygotowań do jubileuszu 100-lecia diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie organizowane jest porządkowanie gospodarstwa należącego do Diakonatu. W piątek 26 maja sprzątanie w godz. 17.00-20.00, w sobotę 27 maja od godz. 9.00 do 13.00. Prosimy o zabranie rękawic, grabi, sekatorów, mioteł. Za każdą pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran na Sri Lance.

Wyspę na Oceanie Indyjskim zamieszkuje przeszło 20 milionów ludzi. Obecnie kraj przeżywa poważny kryzys. Brakuje artykułów pierwszej potrzeby: żywności, lekarstw oraz paliwa. W 2009 r. zakończyła się tam wojna domowa, której pozostałością są liczne pola minowe okaleczające i zabijające ludzi. Od trzech lat wzmogły się również ataki terrorystyczne. Wyspę nawiedzają tropikalne cyklony powodujące zniszczenia, straty i ofiary śmiertelne. Większość mieszkańców Sri Lanki wyznaje buddyzm. Chrześcijaństwo to niespełna 10% populacji, w tym 7,5% to rzymscy katolicy.

Kościół Luterański Sri Lanki liczy niewiele ponad 5300 wiernych. Chrześcijańska legenda powiada, że Ewangelię na Cejlonie i w Indiach głosił sam apostoł Tomasz. Luteranizm utrzymuje się dzięki wsparciu luterańskich Kościołów subkontynentu indyjskiego.

Modlitwa o Sri Lankę

O Panie, nasz Boże i Ojciec, w tej chwili kładziemy przed Tobą modlitwę o mieszkańców Sri Lanki. Wiemy, że ich kraj przeżywa poważny kryzys, ludzie cierpią i doświadczają różnych niebezpieczeństw, dlatego prosimy Cię, okaż łaskę tym, którzy cierpią, niech ich cierpienie nie będzie na próżno, ale niech przyniesie im nadzieję, że nadchodzi lepszy czas. Pomagaj też w znajdowaniu rozwiązań i skutecznym działaniu na rzecz zmian. Prosimy Cię, abyś dał łaskę i mądrość tym, którzy podejmują decyzje, aby działali na rzecz pokoju i stabilizacji sytuacji w kraju. Modlimy się szczególnie za nasze siostry i braci z Kościoła Luterańskiego Sri Lanki. Daj im siłę i wytrwałość w wierze, aby byli źródłem nadziei i pomocy dla tych, którzy ich potrzebują. Spraw również, aby skutecznie i z miłością prowadzili swoją służbę i misję na wyspie. Boże pokoju, prosimy Cię, aby Sri Lanka doświadczyła pokoju, a jej mieszkańcy mogli żyć w godnych warunkach i cieszyć się pełnią życia, które przygotowałeś nam wszystkim. Błogosław nas i wszystkie swoje dzieci na świecie. Amen.

 

5. po Wielkanocy – Rogate 14.05.2023

Hasło: „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”. Ps 66, 20

= Dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywna niedziela” – tym razem będzie to spacer tajemniczymi szlakami Goleszowa. Zbiórka o godz. 15:00 na placu parafialnym. Prosimy o zabranie odpowiedniego obuwia do spacerowania po lesie. Trasa zajmie ok. 2 godzin. W razie niepogody przygotowany jest alternatywny program na parafii;

= We wtorek 9 maja podjęliśmy akcję porządkowania terenu wokół kościoła i parafii. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy;

= W najbliższy wtorek 16 maja zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wędrówka przez Biblię o godz. 18:00;

= W najbliższy czwartek 18 maja w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego zapraszamy na nabożeństwo do Goleszowa o godz. 18:00. Zgodnie z ustawą Państwo-Kościół ewangelicy mogą mieć wówczas dzień wolny od pracy;

= W przyszłą niedzielę 21 maja zapraszamy na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Lesznej Górnej. Uroczystenabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:30. Słowo Boże będzie zwiastował ks. Grzegorz Olek, pracownik ChAT w Warszawie. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na ciepły poczęstunek (bigos) oraz coś słodkiego. Oprócz tego odbędzie się nabożeństwo w Goleszowie o godz. 9:00;

= Prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję, tym mocniej, że w tym roku jako goleszowska parafia składamy wniosek o subwencję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

= Z karty żałobnej

07.05. zmarł śp. Bronisław Burawa, zam. w Kozakowicach Dolnych przy ul. Ogrodowej. Przeżył 71 lat. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek.

11.05. zmarła śp. Alina Ruśniok, zam. w Godziszowie przy ul. Południowej 60, przeżyła 83 lata. Pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek 15 maja. o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.

Informacja o pikniku parafialnym

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Parafialnej w niedzielę 4 czerwca odbędzie się w naszej parafii tylko jedno nabożeństwo – w Goleszowie o godz. 9:00 – połączone z piknikiem parafialnym z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz w związku z kończącym się rokiem szkolnym. Przewidujemy wiele ciekawych atrakcji, o których niebawem będziemy informować. Już teraz zachęcamy – zarezerwujcie sobie termin i zaproście znajomych!

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku – dziś modlimy się o luteran z Korei Południowej.

Państwo południowokoreańskie jest jednym z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Zamieszkuje je przeszło 51 milionów ludzi. Od 1953 r. między Północą a Południem panuje zawieszenie broni. Ze względy na agresywną politykę Korei Północnej istnieje niepewność utrzymania pokoju.
Prawie 59% Koreańczyków deklaruje się jako osoby bezwyznaniowe. Chrześcijaństwo stanowi prawie 30% mieszkańców, z czego 20% to protestanci.

Kościół Luterański w Korei liczy niewiele ponad 2200 wyznawców. Prowadzi 37 parafii, gdzie służy 47 duchownych. Posiada własną uczelnię teologiczną uznawaną przez państwo oraz radio. Kościół prowadzi partnerską współpracę z Synodem Missouri i Kościołem Ewangelickim Bawarii.

Modlitwa o Koreę Południową

Panie, nasze myśli biegną dziś na Półwysep Koreański. Choć wojna w Korei zakończyła się przed siedemdziesięcioma laty, nadal trwa jedynie zawieszenie broni między Północą, a Południem i widmo wojny nadal realne jest w tej części świata.Dawco pokoju, prosimy Cię, udziel tego daru Koreankom i Koreańczykom. Błogosław starania wszystkich ludzi dobrej woli, działaczy pokojowych i wysłuchaj modlitwy Twoich dzieci – dzieci koreańskiej ziemi o pokój dla ich kraju i całego świata. Pozwól wszystkim mieszkańcom Półwyspu Koreańskiego cieszyć się wolnością. Prosimy Cię o prześladowanych chrześcijan w Korei Północnej i Twój Kościół w Korei Południowej. W szczególności dziękujemy Ci za naszych siostry i braci – luteranki i luteran w Korei Południowej. Choć stanowią nieliczną mniejszość, są solą swojej ziemi. Umacniaj ich wiarę i zaangażowanie, Pozwól doświadczać rozwoju i umocnienia. Panie, Korea Południowa, to dziś jedno z najbardziej rozwiniętych państw świata. Tworzone są tam nowoczesne technologie. Panie, obdarz współczesnego człowieka konieczną mądrością i pokorą. Spraw, byśmy pamiętali, że nasze postępowanie nie ma być budowaniem kolejnej wieży Babel, która oddala nas od Ciebie i od siebie wzajemnie, ale ma nas do siebie zbliżać w imię Twojej łaski i miłości. Błogosław, Panie wszystkie kraje ziemi, a niech Twoja chwała brzmi w naszych ustach i sercach i jest widoczna w naszym każdym działaniu. Bądź uwielbiony na wieki. Amen

 

4. po Wielkanocy – Cantate 07.05.2023

Hasło: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Ps 98,1

= We wtorek 9 maja chcemy podjąć akcję porządkowania terenu wokół kościoła i parafii. Zachęcamy do tego, by nam pomóc. Rozpoczynamy o godz. 17:00, można dołączyć w każdej chwili. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie;

= W sobotę 13 maja zapraszamy na kolejny, ostatni już w tym roku szkolnym, Dzień Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00;

= Również w sobotę 13 maja o godz. 15:00 odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo strażackie w Lesznej Górnej;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. W filiałach będą one połączone z Wieczerzą Pańską;

= Również w przyszłą niedzielę zapraszamy do udziału w kolejnej „Kreatywnej niedzieli”. Początek o godz. 15:00;

= Prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję, tym mocniej, że w tym roku jako goleszowska parafia składamy wniosek o subwencję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”; 

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

30.04. zmarł śp. Józef Chmiel, zam. w Goleszowie przy ul. Wierzbowej, przeżył 84 lata. Pogrzeb odbył się w miniony piątek.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Singapurze.

Singapur jest niewielkim wyspiarskim państwem-miastem, jednym z najmniejszych krajów Azji. Zamieszkuje go około 5,5 mln mieszkańców. Republika Singapuru jest niezwykle zróżnicowana pod względem narodowościowym i etnicznym. Niemal 80% osób mieszkających w Singapurze ma chińskie korzenie, prawie 14% malajskie, a ponad 7% – hinduskie. Singapur to obok Japonii najbardziej rozwinięty kraj w Azji. Zaliczany jest do tzw. „azjatyckich tygrysów”, czyli państw, które odnotowały szybki wzrost PKB po zakończeniu II wojny światowej. Singapurczycy swój sukces gospodarczy zawdzięczają przede wszystkim stabilnej sytuacji politycznej, przyjaznej polityce wobec sektora przedsiębiorstw, dogodnej lokalizacji i otwartości na nowinki technologiczne. Singapur jest krajem w większości buddyjskim, ale jest też jednym z najbardziej zróżnicowanych religijnie krajów świata. Chrześcijanie stanowią około 18 procent, w tym 10 procent to protestanci.

Kościół Luterański w Singapurze, będący pierwotnie częścią Kościoła Luterańskiego w Malezji, został założony w 1997 roku i liczy dziś około 3000 wiernych. W ramach Kościoła działa 6 parafii (pięć singapurskich, jedna tajska) i 24 duchownych. Każda parafia prowadzi duszpasterstwo w kilku językach, najczęściej w języku angielskim i chińskim, a niektóre także w jednym z głównych dialektów chińskich, hokkien (odmianę języka minnańskiego), którym zazwyczaj posługują się starsi ludzie, którzy nie nauczyli się mandaryńskiego ani angielskiego. Kościół zaangażowany jest w prace misyjne w kilku krajach, w tym w Tajlandii, Kambodży, Chinach i Mongolii, prowadzi również duszpasterstwo wśród marynarzy, którzy przepływają przez porty w Singapurze.

Modlitwa o Filipiny

Łaskawy Ojcze, który jesteś światłością i drogowskazem naszego życia, dziękujemy Tobie za dzisiejszy niedzielny poranek, a w szczególny sposób za to, że obdarzasz swoją dobrocią i miłością wszystkich tych, którzy Ci ufają. Pragniemy dziś łączyć się w modlitwie z naszymi siostrami oraz braćmi z niewielkiego i odległego Singapuru. Ty doskonale zdajesz sobie sprawę z problemów oraz trudności, które ich każdego dnia spotykają i dlatego prosimy Ciebie, abyś wzmocnił ich wiarę oraz utwierdził w tym, że zawsze mogą liczyć na Twoją pomoc oraz wsparcie. Prosimy, posyłaj im swego Ducha Świętego, aby utwierdzał ich w tym, że poświęcenie oraz trud wynikający z dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie jest wart ceny, którą muszą każdego dnia ponosić. Niech ich serca oraz myśli dalej będą wypełnione Twoją niekończoną nadzieją i wiecznym pokojem, dzięki którym będą w stanie iść dalej w świat, aby głosić Twoją chwałę. Niech Twój Święty Duch wskazuje im oraz także nam wszystkim tą właściwą drogę, która doprowadzi nas do Twego Królestwa. Amen

 

3. po Wielkanocy – Jubilate 30.04.2023

Hasło: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

= Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na herbatkę parafialną;

= We wtorek 2 maja kancelaria parafialna będzie nieczynna;

= W środę 3 maja o godz. 19:00 zapraszamy maturzystów na modlitewne czuwanie w kościele w Goleszowie;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. W Goleszowie będzie to nabożeństwo połączone z jubileuszem Diamentowej i Kamiennej konfirmacji;

= Prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję, tym mocniej, że w tym roku jako goleszowska parafia składamy wniosek o subwencję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Polecamy najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

20.04. zmarł śp. Karol Niedoba, zam. w domu opieki w Ustroniu, przeżył 84 lata. Pogrzeb odbył się w poniedziałek.

Zaproszenia

Parafia w Wiśle Jaworniku zaprasza w niedzielę 7 maja na jubileusz 40-lecia poświęcenia Kaplicy i Domu Gościnnego w Wiśle Jaworniku. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10.00, kazanie wygłosi bp Jerzy Samiec.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran na Filipinach.

Ten wyspiarski kraj zamieszkuje przeszło 106 milionów mieszkańców. Ze względu na położenie geograficznie region ten jest nawiedzany trzęsieniami ziemi i tajfunami. Południe Filipin nękane jest walkami zbrojnymi i zamachami terrorystycznymi inicjowanymi przez islamskie bojówki. Zarówno na lądzie jak i na morzu terroryści porywają ludzi dla okupu. Ponad 92% mieszkańców Filipin wyznaje chrześcijaństwo.

Kościół Luterański Filipin liczy 58 tysięcy wiernych. Organizacyjnie podzielony jest na cztery okręgi. Kościół wspierają trzy organizacje: młodych, kobiet i świeckich. Poważnym wyzwaniem organizacyjnym jest niesienie pomocy ubogim, ofiarom katastrof naturalnych oraz działania edukacyjne.

Modlitwa o Filipiny

Boże Wszechmogący przychodzimy do Ciebie wraz z luterankami i luteranami Kościoła na Filipinach. Dziękujemy Ci, za Twoją opiekę i Twoje prowadzenie dla nich. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo dotyka i porusza ich serca, że mogą wzrastać w wierze i oddawać Ci chwałę. Prosimy, abyś Ty napełniał ich serca miłością, radością, nadzieją, pokojem! Aby pewni swej drogi z Tobą Boże, wzrastali w swej wierze i budowali się na fundamencie Twojego Słowa. Ty, błogosław ich parafialną pracę ewangelizacyjno-misyjną, diakonijną, edukacyjną, pracę z młodzieżą, z dziećmi, wśród kobiet i mężczyzn! Błogosław im i prowadź, aby wśród ludzi między którymi żyją, wśród innych wyznań i religii byli solą ziemi i światłem jaśniejącym. Spraw by wysoko nieśli sztandar Ewangelii Jezusa Chrystusa. Aby swą dobrocią, wiarą i miłością zarażali innych, aby byli przykładem, który posłuży innym do duchowego wzrostu. Wspieraj ich w przezwyciężaniu wszelkich podziałów, buduj mosty porozumienia i pomagaj w duchu wzajemnego zrozumienia i miłości, aby jako Twoje dzieci do Królestwa Twego zdążali. Amen.

 

2. po Wielkanocy – Misericordias Domini 23.04.2023

Hasło: „Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny”. J 10,11a.27-28a

= Informujemy, że zaplanowane na dzisiaj spotkanie „Kreatywnej niedzieli” zostało odwołane;

= W czwartek 27 kwietnia o godz. 16:00 zapraszamy na spotkanie pań w Lesznej Górnej;

= W przyszłą niedzielę – ostatnią niedzielę miesiąca – zapraszamy na jedno nabożeństwo w całej naszej parafii nabożeństwo rodzinne do Goleszowa na godz. 9:00 połączone z Wieczerzą Pańską;

= Od Świąt Wielkanocnych prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Polecamy najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

20.04. zmarł śp. Karol Niedoba, zam. w domu opieki w Ustroniu, przeżył 84 lata. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Papui Nowej Gwinei.

Kraj zamieszkuje prawie 7 milionów mieszkańców. Papua jest położona na terenie aktywnym sejsmicznie, zagrażają jej również cyklony oraz tsunami. Występują tam także powodzie oraz osuwiska ziemi. W niektórych prowincjach plemiona toczą ze sobą wojny i obowiązuje tam stan wyjątkowy. Mieszkańców gnębią choroby tropikalne (malaria), ale również gruźlica, denga czy żółtaczka. Prawie 20% Papuasów wyznaje luteranizm.

Ewangelicko-Luterański Kościół Papui-Nowej Gwinei liczy 1,8 miliona wiernych. Kościół działa w ramach 2 tysięcy parafii, w 12 regionach kraju. Służy w nim 2800 duchownych. Kościół prowadzi 12 szpitali, blisko 120 szkół różnego typu.

Gutnius Luterański Kościół Papui-Noweg Gwinei liczy niespełna 150 tysięcy wiernych. Kościół „Dobrej Nowiny” (pap Gutnius) założyli po II wojnie światowej misjonarze z Missouri w USA. Jego wierni zamieszkują głównie wyżynę Enga na zachodzie kraju. Wspólnota ściśle współpracuje z większościowym Kościołem luterańskim w kraju. Razem prowadzą seminarium teologiczne w Lae.

Modlitwa o Papuę Nową Gwineę

Wszechmogący Boże! Czytając hasło nowego tygodnia z Ewangelii Jana: „Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną”, chcemy dziękować za Twoją wielką miłość do wszystkich chrześcijan. Dziękujemy szczególnie za chrześcijan z kraju Papua-Nowa Gwinea. Mieszkańcy tego pięknego kraju leżącego na wyspie na Ocenie Spokojnym, zajmujący się przede wszystkim rolnictwem, potrzebują Ciebie jako Dobrego Pasterza. Panie, wspieraj ich w trudnościach, pomagaj w codziennym życiu i błogosław Kościoły chrześcijańskie w ich kraju. Daj im Ducha Odwagi do pójścia za Twoim głosem. Daj im Ducha Mądrości do przekazywania innym wiary w Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

1. po Wielkanocy – Quasimodogeniti 16.04.2023

Hasło: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. 1 P 1,3

 = W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. O godz. 15:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywna niedziela”;

= We wtorek 18 kwietnia zapraszamy na Wędrówkę przez Biblię;

= W czwartek 20 kwietnia o godz. 18:30 odbywa się spotkanie Rady Parafialnej;

= Od Świąt Wielkanocnych prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Polecamy najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Zapowiedzi Goleszów

Piotr Gajdzica, syn Tadeusza i Haliny zd. Szwarc, zam. w Goleszowie kawaler wyzn. ewang. oraz Miriam Cieślar, córka Piotra i Anieli zd. Cieślar, zam. w Wiśle-Czarnem panna wyzn. ewang. Ślub odbędzie się w sobotę 22 kwietnia w Wiśle-Czarnem. Prośmy Pana Zastępów o błogosławieństwo dla zamiarów młodej pary, bo jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. 

Zaproszenie

Parafia Ewangelicka w Białej serdecznie zaprasza wszystkich motocyklistów na uroczyste nabożeństwo z okazji rozpoczynającego się sezonu motocyklowego. Nabożeństwo odbędzie się jak co roku w filiale w Szczyrku w niedzielę 23 kwietnia o godz. 11:00. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na kiełbaskę przy ognisku.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Nepalu. Ten wysokogórski kraj zamieszkuje ponad 30 milionów ludzi. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna sprawia, że dochodzi do wybuchów niepokojów społecznych, starć ulicznych oraz aktów pospolitej przestępczości. Kraj jest terenem ścierania wpływów dwóch sąsiednich mocarstw Indii oraz Chin. Nepal jest terenem aktywnym sejsmicznie. Trzęsienia ziemi powodują zniszczenia i ofiary śmiertelne często liczące tysiące zabitych (2015 r.). Większość Nepalczyków to wyznawcy hinduizmu lub buddyzmu. Chrześcijanie to 1,4% społeczeństwa. Nepalski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy niewiele ponad 1200 wiernych. Choć jest to wspólnota nieliczna, to jednak jest dobrze zorganizowana. Prowadzi liczne duszpasterstwa otaczając opieką wszystkie grupy wiekowe. W tej chwili Nepalczycy potrzebują wsparcia materialnego dla dzieci: wyżywienia, odzieży, opłacenia edukacji. W planach są budowy kościołów, szkół, sierocińca.

Modlitwa o Nepal

Panie nasz i Boże, prosimy Cię o Twoje prowadzenie dla mieszkańców Nepalu. Powierzamy w Twoje ręce wszystkich chrześcijan, którzy mieszkają w tym azjatyckim kraju, dziękując Ci za nich. Prosimy, abyś działał w miejscowym Kościele Ewangelicko-Luterańskim. Panie poruszaj serca ludzi należących do tego maleńkiego w kwestii ilości wyznawców Kościoła, aby mieli odwagę do bycia świadectwem Twojego imienia względem wszystkich ludzi wokół. Boże prosimy Cię także o sytuację wewnętrzną w Nepalu, abyś uspokajał wszelkie konflikty, które są obecne w życiu mieszkańców tego kraju. Prosimy, także o bezpieczeństwo w tym miejscu świata, zarówno społeczne jak również tej geograficzne. Panie działaj także w sercach ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, tak aby mieli okazję do tego, żeby zobaczyć w osobie Jezusa Chrystusa swojego Zbawiciela i źródło wszelkich sił oraz nadziei do spoglądania w przyszłość. Działaj poprzez swojego Ducha Świętego, tak aby Twoje Słowo było tam zwiastowane oraz prowadź swój Kościół w tym miejscu świata. Amen

 

Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny                    09.10.04.2023

Hasło: „Byłem umarły, lecz oto żyję i mam klucze śmierci i piekła”. Obj 1,18 

= W Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach – podobnie jak w przyszłą niedzielę 16 kwietnia;

= W związku ze Świętami Wielkanocnymi kancelaria parafialna będzie nieczynna do wtorku włącznie;

= W sobotę 15 kwietnia zapraszamy na kolejny Dzień Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00;

= Od Świąt Wielkanocnych prosimy o składanie ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zapraszamy do włączenia się w akcję;

= Zachęcamy do regulowania składki parafialnej;

= Dobiegła końca akcja „Skarbonka diakonijna”. Prosimy o przynoszenie skarbonek do koszyka przy wyjściu z kościoła;

= Polecamy najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika. Do odebrania najnowszego numer „Zwiastuna”.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

02.04. zmarła śp. Zuzanna Gibiec zd. Miech, zam. w Goleszowie przy ul. Ustrońskiej, przeżyła 93 lata. Pogrzeb odbył się w miniony piątek.

Zaproszenie

Zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie Wielkanocne (Ewangelizację Wielkanocną), które odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny (11.04.2023) o godz. 17:00 w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

 

Niedziela Palmowa 02.04.2023

Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. J 3,14b-15

= Dziś serdecznie zapraszamy na godz. 15:00 na nabożeństwo dla starszych i chorych parafian połączone z Wieczerzą Pańską oraz następnie ze spotkaniem w sali parafialnej. Prosimy, abyście umożliwili im przybycie na to spotkanie;

= Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Zapraszamy na świąteczne nabożeństwa: w Wielki Czwartek w Goleszowie o godz. 17:00, w Kozakowicach o godz. 16:00, w Godziszowie o godz. 17:30. W Wielki Piątek: w Goleszowie o godz. 9.00 i 17.00, w Kisielowie o godz. 11.00 i Lesznej Górnej o godz. 11.15. Wszystkie nabożeństwa będą połączone z Wieczerzą Pańską. Pracodawców prosimy o przestrzeganie ustawowo gwarantowanego dnia wolnego, pozostałych o wykorzystanie tego dnia wolnego na pójście do kościoła. W Wielkanoc w Goleszowie nabożeństwa o 5:00 i 10:00, w Poniedziałek Wielkanocny we wszystkich naszych kościołach. Na wszystkie nabożeństwa serdecznie zapraszamy;

= W Wielki Piątek planowane są następujące emisje nabożeństw w mediach: TVP 2 7 kwietnia 2023 r., godz. 16.00 z kościoła Ducha Świętego w Orzeszu oraz Program 2 Polskiego Radia o godz. 18.00 z kościoła w Pruchnej;

= W najbliższy wtorek 4 kwietnia kolejne spotkanie z cyklu „Wędrówka przez Biblię”. Początek o godz. 18:00;

= W sobotę 8 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju organizowana jest „Bezsenna Noc”. Organizujemy grupowy przejazd autobusem. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z kancelarią parafialną;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

27.03. zmarł śp. Jan Czyż, zam. w Kisielowie przy ul. Głównej. Przeżył 68 lat. Pogrzeb odbył się w minioną środę.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Malezji. Kraj położony na Półwyspie Malajskim i Borneo zamieszkuje ponad 33 miliony ludzi. Połowa z nich wyznaje islam, zaś 9% to chrześcijanie. W ostatnim czasie na wschodzie kraju wzmogły działalność ekstremistyczne bojówki islamskie. Kraj ma tak zanieczyszczone powietrze cząsteczkami stałymi, że aby oddychać zaleca się, aby w miastach używać maseczek z wkładem węglowym.

W Malezji istnieją cztery Kościoły, które są członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Kościół Bazylejski w Malezji liczący ponad 64 tysiące wiernych. Wywodzi się z dawnej misji chińskiej. Posiada 112 parafii, bez mała 20 szkół podstawowych i średnich. Początkowo misja prowadzona była wśród ludu Sabah na Borneo. Z czasem ogarnęła cały kraj. Oprócz parafii lokalnych istnieje 12 wspólnot anglojęzycznych i ponad 20 chińskich. Wszystkie grupy językowe prowadzą szkoły i przedszkola.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Malezji liczy ponad 4 tysiące wiernych w 21 parafiach. Jego dzieje wywodzą się od tamilskich imigrantów zarobkowych, pracujących na malajskich plantacjach. Kościół stworzył pierwszą i modelową placówkę ochrony zdrowia nakierowaną na leczenie epilepsji. Jego duchowni pracują w Indonezji, Bangladeszu, Birmie i Indiach.

Kościół Luterański w Malezji skupia prawie 7 tysięcy wiernych w 70 parafiach. Opieką duszpasterską otacza nie tylko rdzennych mieszkańców, ale również imigrantów, np. rodziny Tamilów i Chińczyków. Jest to Kościół misyjny, jego duchowni pracują w Singapurze, Kirgistanie i dawnej Birmie.

Kościół Protestancki w Sabah liczy prawie 35 tysięcy wiernych. Posiada ponad 32 parafie, w których służy 56 duchownych. Terenem misji jest głównie Północne Borneo poddawane islamizacji. Kościół otacza opieką duszpasterską również migrantów zarobkowych, którzy wraz z rodzinami przenoszą się w poszukiwaniu pracy, zarobku i lepszego życia.

Modlitwa o Malezję

Nasz Boże i Ojcze, Ty zawsze jesteś obecny w życiu swojego ludu, niezależnie od tego, gdzie się znajdują Twoje dzieci. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, abyś otoczył swoją opieką naszych braci i siostry żyjące w Malezji. Ty jesteś z nimi, tak samo jak z nami w każdej chwili i każdej sprawie. Z niepokojem czytamy o sytuacji w Malezji, o niebezpieczeństwie w jakim znajdują się mieszkańcy tego kraju, o pogłębiającej się degradacji środowiska. Spraw Panie, aby coraz więcej ludzi dążyło w tym kraju do pokoju i działało na rzecz pojednania. Bądź inspiracją działań na rzecz ochrony Twojego stworzenia. Panie, wierzymy, że jesteś jedynym źródłem nadziei i zbawienia dla nas wszystkich. Dlatego prosimy Cię, abyś poprzez swoją łaskę i miłosierdzie pomógł luteranom w Malezji, aby stali się świadkami Twojej miłości wśród innych ludzi. Daj im mądrość i siłę, aby mogli przekazywać Twoje Słowo i głosić Ewangelię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech wzrastają w wierze i pogłębiają relację z Tobą. Wszystko to składamy przed Tobą w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Informacje

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert, który odbędzie się dziś o godz. 17.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Po raz pierwszy zabrzmi Kantata Wielkanocna „Kim On jest” amerykańskiej kompozytorki muzyki chrześcijańskiej Sally DeFord w tłumaczeniu Piotra Sikory. Wystąpią Wyższobramski Chór Kameralny, Chór kościelny, Joanna Lipowczan-Stawarz i Wojciech Wantulok na organach, Aleksy Zawistowski – skrzypce.

 

5. pasyjna – Judica 26.03.2023

Hasło tygodnia: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. Mt 20,28

= Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na herbatkę parafialną;

= W dniach 31 marca – 2 kwietnia odbędzie się Ewangelizacja Pasyjna pt. „Nadzieja w świecie pełnym rozczarowań”, którą poprowadzi ks. Grzegorz Olek. W piątek i sobotę zapraszamy na godz. 18:00, w niedzielę ewangelizacja w ramach jednego nabożeństwa w całej naszej parafii w Goleszowie o godz. 9:00. Zaproście znajomych, ufamy, że będzie to wartościowy czas;

= W przyszłą niedzielę 2 kwietnia serdecznie zapraszamy na godz. 15:00 na nabożeństwo dla starszych i chorych parafian połączone z Wieczerzą Pańską oraz następnie ze spotkaniem w sali parafialnej. Prosimy, abyście umożliwili im przybycie na to spotkanie;

= Do odebrania jest najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Japonii.

Kraj Kwitnącej Wiśni zamieszkuje ponad 125 milionów ludzi. Mimo wysokiej technologii i dobrobytu kraj nękają kataklizmy. Trzęsienia ziemi i tsunami doprowadzały w ostatnich latach do katastrof i zniszczeń, w tym do awarii elektrowni jądrowej i skażenia promieniotwórczego. Większość Japończyków wyznaje buddyzm i shinto. Wyznawców protestantyzmu jest zaledwie 0,7 %.

W Japonii istnieją trzy Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej: Japoński Ewangelicki Kościół Luterański liczy 22 tysiące wiernych w ponad 120 parafiach. Podzielony jest na 5 diecezji. Do najważniejszych zadań należą ewangelizacja, edukacja, diakonia oraz ekumenizm. Kościół prowadzi własne seminarium w Tokio. Jest ono współprowadzone z Japońskim Kościołem Luterańskim.

Japoński Kościół Luterański liczy niewiele ponad 700 wiernych w 32 parafiach. Prowadzi własne szkoły i dba o propagowanie luterańskiej edukacji służąc lokalnym społecznościom od przedszkola przez szkołę podstawową, nawet wtedy, gdy uczniowie nie są chrześcijanami.

Kościół Ewangelicko-Luterański Kinki liczy 2600 wiernych w 29 parafiach. Prowadzi w Kobe własne seminarium. Niektóre parafie prowadzą przedszkola, szkoły i szkoły pielęgniarskie.

Modlitwa o Japonię

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, drogą i prawdą! Dziś przychodzimy do Ciebie z modlitwą o Twój Kościół w Japonii. Panie, Ty wiesz jak trudno być świadectwem wśród ludzi, którzy Ciebie nie znają. Prosimy Cię o chrześcijan w Japonii o ich niezłomną wiarę i trwanie w Twojej świętej Ewangelii. Wszechmocy Boże, w Twoje ręce powierzamy wszystkich tych, którzy ze względu na kataklizmy doświadczają cierpienia. Japonia, kraj w którym jest głoszone Twoje Słowo w ostatnich latach doświadcza ciężkich prób, kiedy to w skutek trzęsień ziemi, tsunami wiele istnień straciło życie, a wiele ludzi zostało pozbawionych dobytku swojego życia. Prosimy Cię pocieszaj i wzmacniaj naszych braci i siostry w chwilach smutku, zwątpienia i żałoby, napełnij ich duchem odwagi w głoszeniu Twojego Słowa. Błogosław wszystkich pasterzy Twojego Słowa, by z dumą i Twoją mocą głosili zbawczą wieść o Jezusie Chrystusie. A jeśli w służbie spotka ich ucisk i prześladowanie, udziel im siły do niesienia krzyża oraz napełnij pewnością, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko dopomaga ku dobremu. Boże, błogosław Kościół Twój na ziemi, błogosław Kościół Twój w Japonii. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Informacje

Parafia w Dzięgielowie informuje, że z okazji jubileuszu 100-lecia Diakonatu zaprasza na porządkowanie terenu wokół gospodarstwa rolnego w Dzięgielowie. Termin spotkania: sobota 1 kwietnia od godz. 9.00 do 14.00 (można dołączyć o dowolnej porze). Miejsce spotkania: Dzięgielów, ul. ks. K. Kulisza 47

Serdecznie zapraszamy w Wielki Poniedziałek, 3 kwietnia, o godz. 18:00 na kolację paschalną do Restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy. Paschę poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk. Wieczór ubogaci pieśniami żydowskimi Marta Kaczmarczyk Trio. Koszt 89 zł od osoby (posiłek i pozostałe koszty). Planowany czas spotkania to ok. 3,5 godziny. Zapisy i wpłaty do 31 marca u ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w Niedziele Palmową 2 kwietnia o godz. 17.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Po raz pierwszy zabrzmi Kantata Wielkanocna „Kim On jest” amerykańskiej kompozytorki muzyki chrześcijańskiej Sally DeFord w tłumaczeniu Piotra Sikory. Wystąpią Wyższobramski Chór Kameralny, Chór kościelny, Joanna Lipowczan-Stawarz i Wojciech Wantulok na organach, Aleksy Zawistowski – skrzypce.

 

4. pasyjna – Laetare 19.03.2023

Hasło tygodnia: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. J 12,24

= Dziś o godz. 15:00 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Kreatywnej niedzieli”;

= W dniach 20-22 marca odbywają się rekolekcje pasyjne dla uczniów szkoły podstawowej. Serdecznie zapraszamy;

= W czwartek 23 marca o godz. 18:30 spotkanie Rady Parafialnej;

= W piątek 24 marca o godz. 18:00 zapraszamy na tygodniowe nabożeństwo pasyjne połączone z Wieczerzą Pańską, które poprowadzi ks. Jan Raszyk;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. Wszystkie nabożeństwa w czasie pasyjnym połączone są z Wieczerzą Pańską;

= W dniach 31 marca – 2 kwietnia odbędzie się Ewangelizacja Pasyjna pt. „Nadzieja w świecie pełnym rozczarowań”, którą poprowadzi ks. Grzegorz Olek. W piątek i sobotę zapraszamy na godz. 18:00, w niedzielę ewangelizacja w ramach nabożeństwa w Goleszowie o godz. 9:00. Zaproście znajomych, ufamy, że będzie to wartościowy czas;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Indonezji.

Kraj wieloetniczny zamieszkiwany przez bez mała 300 milionów ludzi w tym kilkaset rdzennych mniejszości. System polityczny gwarantuje wolność religijną i tolerancję wyznaniową. Jednocześnie państwo otacza opieką wielkie religie: islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, chrześcijaństwo. Jest to najludniejszy muzułmański kraj na świecie. Około 3% mieszkańców to protestanci.

W ostatnim czasie Indonezję dotknęły klęski żywiołowe, które pochłonęły liczne ofiary śmiertelne. W kraju jest najwięcej czynnych wulkanów, a w wyniku ich erupcji wyspom zagraża coraz częściej niszczycielskie tsunami.

W Indonezji funkcjonuje 13 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Chrześcijańska Wspólnota Kościoła Batak liczy bez mała 36 tysięcy wiernych posługujących się językiem batak zamieszkujących Sumatrę Północną. Aktualne wyzwania to praca ewangelizacyjna i diakonijna, wsparcie ubogich, chorych na AIDS, uzależnionych i wykluczonych z powodu płci czy pochodzenia etnicznego. Odnotowano, że ubodzy chrześcijanie nie przychodzą na nabożeństwa niedzielne ponieważ się wstydzą swojej biedy.

Chrześcijańska Wspólnota Indonezji Kościół w Nias liczy przeszło 26 tysięcy wiernych. Kościół posiada własne seminarium, ale boryka się z brakiem duchownych. Wielu świeckich angażuje się w głoszenie Słowa Bożego ludziom władającym językiem nias w zachodniej Sumatrze. Kościół poniósł znaczne straty w ludziach i infrastrukturze podczas tsunami i trzęsień ziemi 2005/2006.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Angkola liczy przeszło 29,5 tysiąca wiernych. Usilnie stara się o dobre relacje z islamską większością. Prowadzi szkoły, kursy zawodowe i szkolenia dla duchownych. Promuje przezwyciężanie przemocy, równość społeczną, ekologię, profilaktykę chorób zakaźnych w tym HIV.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Indonezji liczy prawie 300 tys. wiernych. Terenem działania jest Północna Sumatra, a wierni to z reguły ludzie ubodzy. Kościół stawia na misję i ewangelizację, na świadectwo życia i wzajemną pomoc oraz wsparcie. Prowadzi dom dziecka, a ważnym zadaniem jest kształcenie duchownych oraz zachęta do permanentnej formacji duchowej i intelektualnej duszpasterzy.

Jednota Protestanckiego Kościoła Chrystusowego liczy bez mała 50 tys. członków. Jednotę tworzy 26 różnych wspólnot regionalnych rozproszonych po wyspach i regionach Indonezji.

Indonezyjski Chrześcijański Kościół Luterański liczy ponad 20 tys. członków.

Chrześcijański Kościół Protestancki Pakpak Dairi liczy 40 tys. członków.

Protestancki Chrześcijański Kościół Batak liczy ponad 4 miliony członków. Ma strukturę episkopalną, na jego czele stoi prezydent (efor). Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot religijnych indonezyjskich protestantów. Działania duszpasterskie i misyjne prowadzi głównie wśród ludności władającej językiem batak na Północnej Sumatrze. Członkami Kościoła są m.in. ministrowie oraz były premier.

Protestancki Chrześcijański Kościół w Mentawai liczy niewiele ponad 12 tys. wiernych. Terenem działania jest archipelag wysp i wysepek na Oceanie Indyjskim zamieszkałych przez Mentawajów, którzy słyną z tatuaży i wyostrzania zębów.

Protestancki Kościół Chrześcijański liczy ponad 225 tys. wyznawców posługujących się językiem Simalungun i zamieszkujących północną Sumatrę. Chrześcijaństwo jest tam obecne od 1903 r., a rozprzestrzeniło się za sprawą misjonarzy niemieckich.

Indonezyjski Kościół Chrystusowy liczy 310 tysięcy wiernych. Jest to Kościół odwołujący się do tradycji ewangelicko-reformowanej, pietystycznej i metodystycznej. Kościół liczy ponad 200 parafii i domów zborowych funkcjonujących w różnych częściach Jawy.

Protestancki Kościół Chrystusowy liczy ponad pół miliona wiernych.

Zjednoczony Kościół Protestancki liczy ponad 20 tys. wiernych. Jego parafie rozmieszczone są na Sumatrze i Jawie.

Modlitwa o Indonezję

Wszechmogący Panie! Przychodzimy dziś do Ciebie prosząc o nasze siostry i naszych braci z Indonezji. Ty jesteś Bogiem, który działa w każdym miejscu na świecie. Wierzymy, że towarzyszysz także wiernym każdego z trzynastu indonezyjskich Kościołów, zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Dziękujemy Ci, że poprzez wspólną modlitwę i my możemy dziś łączyć się z chrześcijanami, którzy choć tak bardzo odlegli od nas geograficznie, tak jak i my gromadzą się dziś na nabożeństwach, a na co dzień prowadzą działalność ewangelizacyjną, wspierają ubogich, chorych i wykluczonych, pomagają osobom poszkodowanym w sytuacjach katastrof naturalnych. Prosimy Cię o pokój, o dobre międzyreligijne relacje, o opiekę dla poszczególnych parafii. Ty Panie, który jesteś źródłem łaski i miłości, dodawaj naszym braciom i siostrom sił do pokonywania codziennych wyzwań, umacniaj ich wiarę i wspieraj w codziennych decyzjach. Błogosław zwierzchnikom Kościołów, duchownym i wiernym w byciu świadkami Twojej Ewangelii. Przy wielości zborów i języków, przy codziennym funkcjonowaniu w międzyreligijnym kontekście Ty wskazuj im drogę, otaczaj opieką i wspieraj na każdym codziennym kroku. Amen.

Informacje

Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na obóz dla dzieci z roczników 2011 do 2016: „Zaginione miasto”, który odbędzie się od 23 do 29 lipca w Pokrzywnej. Zgłoszenia na obozy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.obozy.cme.org.pl.

Serdecznie zapraszamy w Wielki Poniedziałek, 3 kwietnia, o godz. 18:00 na kolację paschalną do Restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy. Paschę poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk. Wieczór ubogaci pieśniami żydowskimi Marta Kaczmarczyk Trio. Koszt 89 zł od osoby (posiłek i pozostałe koszty). Planowany czas spotkania to ok. 3,5 godziny. Zapisy i wpłaty do 31 marca u ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie. Liczba miejsc ograniczona.

 

3. pasyjna – Oculi 12.03.2023

Hasło tygodnia: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Łk 9,62

= We wtorek 14 marca bardzo serdecznie zapraszamy na podwieczorek dla pań o godz. 18:00. Wykład „W drodze” według Psalmu 90 poprowadzi Agnieszka Domagała. Dzień później w środę 15 marca odbywa się kolacja dla mężczyzn, również o godz. 18:00. Gościem spotkania będzie Michał Domagała, który omówi temat „Kościół w czasie wojny”;

= W piątek 17 marca o godz. 18:00 zapraszamy na tygodniowe nabożeństwo pasyjne połączone z Wieczerzą Pańską, które poprowadzi ks. Roman Kluz z Brennej;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. Wszystkie nabożeństwa w czasie pasyjnym połączone są z Wieczerzą Pańską;

= Również w przyszłą niedzielę o godz. 15:00 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Kreatywnej niedzieli”. Tym razem wykonywane będą dekoracyjne zające ze skarpetek. Koszt uczestnictwa to 10 zł, zapisy w kancelarii parafialnej;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Trwa akcja „Skarbonka diakonijna”. Dary można odkładać do tradycyjnych skarbonek bądź też wspierać akcję poprzez przelew bankowy na konto Diakonii Polskiej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Indiach.

Subkontynent indyjski zamieszkuje miliard trzysta czterdzieści milionów mieszkańców. Kraj zdominowany jest przez wyznawców hinduizmu i islamu. Oprócz ubóstwa, istotnym problemem jest utrzymujący się system kastowy, który utrudnia zdobywanie wykształcenia, zawodu i awansu społecznego. Chrześcijanie stanowią zaledwie 2,5% mieszkańców – protestanci 1,5%. Na terenie Indii funkcjonuje 12 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Ewangelicko-Luterański Adhra liczy 3 miliony wiernych i przeszło 5 tysięcy parafii. Przez wiele lat kwestią dyskutowaną w Kościele była ordynacja kobiet. Przełom nastąpił w 1999 r. kiedy na księży ordynowano 17 kobiet.

Kościół Luterański w Arcot liczy 40 tys. wiernych skupionych w stanie Tamil Nadu w południowo-zachodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh liczy 25 tysięcy wiernych zamieszkujących ten środkowy stan Indii. Dla Kościoła bardzo ważna jest służba diakonijna na rzecz o chorych i potrzebujących.

Luterański Kościół Chrystusowy skupia w swoich szeregach niewiele ponad 6 tysięcy wiernych rozsianych po całym terytorium subkontynentu.

Kościół Ewangelicko-Luterański Stanów Himalajskich liczy przeszło 40 tys. wiernych zamieszkujących Himalaje i ich okolice.

Kościół Ewangelicko-Luterański Dobrego Pasterza liczy 15 tysięcy wiernych w dwudziestu parafiach rozsianych po środkowych i południowo-wschodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański Gossnera w Chotanagpur i Assam. Założony w 1845 r. przez niemieckiego misjonarza Jana Gossnera Kościół liczy dziś ponad 615 tysięcy wiernych w 2000 parafii. Bardzo żywa wspólnota, posiada własną wyższą uczelnię teologiczną liczne college i szkoły, szpital, dom opieki dla osób starszych i wydawnictwo.

Indyjski Kościół Ewangelicko-Luterański znajduje się w południowych Indiach i liczy 130 tysięcy wiernych funkcjonujących w ponad 750 parafiach. Służbę pełni 120 duchownych. Kościół prowadzi 3 szpitale, 50 szkół podstawowych i 11 średnich. W 2017 r. mocno ucierpiał w wyniku cyklonu, który zniszczył m.in. budynki seminarium teologicznego.

Kościół Ewangelicko-Luterański Jeypore liczy 150 tysięcy wiernych.

Północny Kościół Ewangelicko-Luterański liczy przeszło 105 tysięcy wiernych. Założony w połowie XIX w. przez misjonarzy norweskich skupia dziś wielojęzyczne wspólnoty chrześcijan z północnych stanów Indii oraz z krajów sąsiednich.

Kościół Luterański Południowej Andhry liczy 90 tysięcy wiernych posługujących się językiem telugu.

Tamilski Kościół Ewangelicki jest wspólnotą związaną z tamilską mniejszością etniczną zamieszkującą południe Indii. Kościół liczy bez mała 170 tysięcy wiernych.

Modlitwa o Indie

Dobry Boże, przychodzimy dziś do Ciebie z pokornymi sercami, wdzięczni za miłość i łaskę, którą na nas wylałeś. Prosimy Cię o wsparcie dla wszystkich luteran w Indiach, abyś ich błogosławił i chronił. Modlimy się, abyś ich poprowadził i wzmocnił ich wiarę, aby odczuwali zawsze Twoją bliskość. Modlimy się za społeczności w Indiach, w których żyją i pracują luteranki i luteranie, aby były one miejscami pokoju, sprawiedliwości i współczucia. Prosimy, abyś uleczył istniejące podziały i konflikty oraz przyniósł pojednanie i jedność. Modlimy się również za duchownych Kościołów luterańskich w Indiach, abyś dał im mądrość, rozeznanie i odwagę do prowadzenia ich wspólnot Twoimi drogami. Prosimy Cię, aby mogli dzielić się Twoją miłością i prawdą z tymi, którzy są wokół nich, i aby wielu poznało Cię dzięki ich świadectwu. Bądź światłem dla wszystkich potrzebujących Twojej troski. Ucz nas jak być Twoimi świadkami w świecie. Prosimy się przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen

Informacje

W sobotę 18 marca w kościele w Dzięgielowie odbędzie się wiosenna konferencja dla kobiet. Początek o godz. 10:00. W programie wykłady: „Hagar. Historia, która się powtarza” oraz „Nadzieja nie zawodzi”, stoisko księgarni Warto, kawa, herbata i słodki poczęstunek.  

Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na obóz dla dzieci z roczników 2011 do 2016: „Zaginione miasto”, który odbędzie się od 23 do 29 lipca w Pokrzywnej. Zgłoszenia na obozy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.obozy.cme.org.pl.

Serdecznie zapraszamy w Wielki Poniedziałek, 3 kwietnia, o godz. 18:00 na kolację paschalną do Restauracji „Pod Tułem” w Cisownicy. Paschę poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk. Wieczór ubogaci pieśniami żydowskimi Marta Kaczmarczyk Trio. Koszt 89 zł od osoby (posiłek i pozostałe koszty). Planowany czas spotkania to ok. 3,5 godziny. Zapisy i wpłaty do 31 marca u ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie. Liczba miejsc ograniczona.

 

2. pasyjna – Reminiscere 5.03.2023

Hasło tygodnia: Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8

= Przypominamy o otwartej liście w kancelarii parafialnej na pomoc parafii w Szopienicach oraz poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, można również wpłacać pieniądze na konto Diakonii Polskiej;

= Jutro o godz. 18:30 spotkanie Rady Parafialnej;

= W piątek 10 marca o godz. 18:00 zapraszamy na tygodniowe nabożeństwo pasyjne połączone z Wieczerzą Pańską, które poprowadzi ks. Andrzej Krzykowski z Jaworza;

= W sobotę 11 marca zapraszamy na kolejny Dzień Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00. Tym razem omawiana będzie przypowieść o wielkiej wieczerzy. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. W Kisielowie nabożeństwa w czasie pasyjnym rozpoczynają się o godz. 11:00. Wszystkie nabożeństwa w czasie pasyjnym połączone są z Wieczerzą Pańską;

= Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na podwieczorek dla pań we wtorek 14 marca o godz. 18:00. Wykład „W drodze” według Psalmu 90 poprowadzi Agnieszka Domagała. W środę 15 marca odbywa się kolacja dla mężczyzn, również o godz. 18:00. Gościem spotkania będzie Michał Domagała, który omówi temat „Kościół w czasie wojny”;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Ruszyła akcja „Skarbonka diakonijna”. Dary można odkładać do tradycyjnych skarbonek bądź też wspierać akcję poprzez przelew bankowy na konto Diakonii Polskiej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

22.02. zmarł śp. Rudolf Pelar, zam. w Goleszowie przy ul. Różanej, przeżył 78 lat. Pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek.

2.03. zmarła śp. Zuzanna Wałach zd. Stebel, zam. w Wiśle przy ul. Spokojnej, pochodząca z Lesznej Górnej, przeżyła 101 lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 7 marca o godz. 12:00 z kościoła w Lesznej na cmentarz komunalny. 

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Hongkongu.

1 czerwca 1997 Hongkong – dawna kolonia brytyjska – powrócił do Chin jako specjalny region administracyjny ChRL. Jest to 9 pod względem wielkości port morski świata i jedno z centrów finansowych gospodarki globalnej. W Hongkongu mieszka 7 grup językowych i etnicznych tworząc przeszło siedmiomilionową społeczność. Władze chińskie gwarantują mieszkańcom wolność wyznania religijnego. Zdecydowana większość wyznaje buddyzm, taoizm i konfucjanizm. Protestanci to niespełna pół miliona wiernych w ponad siedemdziesięciu denominacjach, działają tam cztery Kościoły należące do Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół Luterański Hongkongu i Makau liczy ponad 2300 wiernych w 9 parafiach. Chiński-Reński Kościół Synodu Hongkongu liczy 14 tysięcy wiernych. Ewangelicko-Luterański Kościół Hongkongu liczy 19 tysięcy wiernych w 6 dystryktach w 38 parafiach. Kościół prowadzi misję szkolną w Kambodży. Misja Tsung Tsin w Hongkongu skupia ponad 12 tysięcy wiernych.

Modlitwa o Hongkong

Miłosierny Boże, Ty jesteś Bogiem całego świata i miłujesz wszystkich ludzi. Dzisiaj przychodzimy przed Twoje oblicze, prosząc Cię o błogosławieństwo dla naszych Braci i Sióstr w wierze, luteran i luteranek, którzy żyją w Hongkongu. Dziękujemy Ci za ich wiarę i za to, że wychowują swoje dzieci w duchu Ewangelii. Prosimy Cię, abyś błogosławił im w ich służbie, dając siłę i mądrość w głoszeniu Twojego Słowa i w niesieniu pomocy potrzebującym. Niech ich praca przynosi wiele dobrych owoców, a ich świadectwo przemawia do serc wielu ludzi. Niech Duch Święty napełnia ich serca miłością i pokojem, aby w swoich trudach i radościach zawsze byli wierni Tobie. Zanosimy te modlitwy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Informacje

W sobotę 18 marca w kościele w Dzięgielowie odbędzie się wiosenna konferencja dla kobiet. Początek o godz. 10:00. W programie wykłady: „Hagar. Historia, która się powtarza” oraz „Nadzieja nie zawodzi”.

Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na obóz dla dzieci z roczników 2011 do 2016: „Zaginione miasto”, który odbędzie się od 23 do 29 lipca w Pokrzywnej. Zgłoszenia na obozy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.obozy.cme.org.pl.

 

1. pasyjna – Invocavit 26.02.2023

 Hasło tygodnia: Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. 1 J 3,8b

= Dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywna niedziela”. Początek o godz. 15:00;

= W piątek 3 marca o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Tegoroczne materiały przygotowały kobiety z Tajwanu;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach. W Kisielowie nabożeństwa w czasie pasyjnym rozpoczynają się o godz. 11:00. Wszystkie nabożeństwa w czasie pasyjnym połączone są z Wieczerzą Pańską;

= Do odebrania jest najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Rusza akcja „Skarbonka diakonijna”. Dary można odkładać do tradycyjnych skarbonek bądź też wspierać akcję poprzez przelew bankowy na konto Diakonii Polskiej;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

22.02. zmarł śp. Rudolf Pelar, zam. w Goleszowie przy ul. Różanej, przeżył 78 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Ziemi Świętej.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Jordanii i Ziemi Świętej liczy 2,5 tys. wiernych w sześciu parafiach. Obejmuje terytorium Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Kościół usilnie pracuje na rzecz pojednania zwaśnionych narodów: żydowskiego i palestyńskiego. Kościół prowadzi szkoły, angażuje się w pracę diakonijną, zwłaszcza wśród uchodźców i osób, które doświadczyły przemocy ze strony sił zbrojnych Izraela. Celem wszystkich działań Kościoła jest budowanie lepszego jutra, zasypanie podziałów, życie bez nienawiści, nadzieja na przyszłość, która należy do młodych ludzi. W kulturze zdominowanej przez islam Kościół stara się wytyczać nową drogę równości i sprawiedliwości płci inwestując w rozwój i samodzielność kobiet.

Modlitwa o Ziemię Świętą

Litościwy i miłosierny Boże miłujący grzesznika, Ty jesteś u źródeł naszej wiary, więcej, Ty sam jesteś źródłem, które w Jezusie Chrystusie stał się dla nas wodą życia, wodą żywą, a w chrzcie wodą odrodzenia. Przychodzimy do Ciebie jako zagubieni i pogubieni, prosząc o błogosławieństwo i nieustanną opiekę nad naszymi Siostrami i Braćmi w wierze w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Jordanii i Ziemi Świętej. Dzięki Twojemu Objawieniu mówimy, że to miejsce i Ziemia święta, ale w Jezusie i poprzez Jezusa świętość Twoja otuliła cały świat i wszystkie jego zakątki. A jednak powracamy wciąż jako Kościół do tych miejsc, w których odsłaniałeś przed nami swoje Tajemnice i jak kochająca Matka okazywałeś wyrozumiałość i przebaczenia dla nas – błądzących i zdezorientowanych. Prosimy Cię, abyś ochraniał swój Kościół w tej szczególnej Ziemi, który choć znikomy i o niewielkim wpływie, jest narzędziem Twojej Ewangelii w świecie rozbitym wojnami, niezrozumieniem i niszczycielskimi wyobrażeniami o doczesnej potędze imperiów. W Ziemi, gdzie okazywałeś swoją Moc i Potęgę, ale też cichą i delikatną siłę Łaski, stają naprzeciw siebie ludzie rozdzieleni wojskami, drutami kolczastymi, murami widzialnymi i niewidzialnymi. Prosimy Cię, aby nasze Siostry i Bracia żyjący w głębokiej diasporze pośród chrześcijan innych tradycji i ludzi różnych religii, potrafili czerpać z Twojego Słowa i Sakramentów siłę, aby twórczo i wiarygodnie komponować melodię o przebaczeniu, pojednaniu i zrozumieniu. Prosimy Cię o Twoją trzódkę, żyjącą pośród niepokojów na wzburzonym morzu świata, aby wytrwała przy Tobie i z Twoją pomocą była inspiracją oraz żywym świadectwem o Ewangelii Twojego Syna, a naszego Pana i Brata – Jezusa Chrystusa. Amen

Informacje

Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na obozy dla dzieci i młodzieży. Dzieci z roczników 2011 do 2016 zapraszamy na obóz: „Zaginione miasto”, który odbędzie się od 23 do 29 lipca w Pokrzywnej. Młodzież, która ukończyła 12 lat zapraszamy na obóz „Widoczni”, który rozpocznie się 31 lipca, a zakończy 7 sierpnia. Odbędzie się on w ośrodku H.A.T.A. w Niedzicy. Zgłoszenia na obozy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.obozy.cme.org.pl. 

Parafia w Dzięgielowie zaprasza na wykłady związane z jubileuszem 100-lecia Diakonatu „Eben-Ezer”. W piątek 3 marca o godz. 17:00 W programie wykłady: “Diakonat „Eben-Ezer” a społeczność godzin biblijnych” – mgr Maciej Oczkowski; „Diakonat „Eben-Ezer” a Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie” – redaktor Marek Cieślar.

Przedpostna 19.02.2023

Hasło tygodnia: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”. Łk 18,31

= Podczas dzisiejszego nabożeństwa zbieramy nadzwyczajną ofiarę ołtarzową, która decyzją Rady Parafialnej zostanie przekazana na pomoc parafii w Szopienicach, dotkniętej zniszczeniem plebanii w wyniku wybuchu gazu. Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy także o otwartej liście w kancelarii parafialnej na ten cel, można również wpłacać pieniądze na konto Diakonii Polskiej z dopiskiem „Szopienice”;

= W piątek 24 lutego o godz. 18:00 zapraszamy na pierwsze tygodniowe nabożeństwo pasyjne z Wieczerzą Pańską, połączone z upamiętnieniem 1. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie;

W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwo rodzinne w Goleszowie o godz. 9:00 połączone z Wieczerzą Pańską;

Również w przyszłą niedzielę 26 lutego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywna niedziela”. Początek o godz. 15:00;

Do odebrania jest kolejny, 3. już w tym roku numer „Zwiastuna”;

Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Informacja

Centrum Usług Społecznych w Goleszowie zaprasza osoby w wieku 65+ do skorzystania z programu, opieki na odległość, czyli opasek bezpieczeństwa, za pośrednictwem których realizowany będzie monitoring osoby starszej oraz w miarę potrzeby kontakt z telecentrum i adekwatne udzielenie wymaganej pomocy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnej opieki proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Goleszowie.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Bangladeszu.

Bangladesz zamieszkuje 163 miliony ludzi. Kraj boryka się z biedą, przestępczością, niepokojami wewnętrznymi, ale przede wszystkim z katastrofami ekologicznymi i klimatycznymi. Wiele pól uprawnych jest zniszczonych przez powodzie, brakuje wody pitnej, wycięte zostały niemal całkowicie lasy, a kraj niszczą cyklony, zabijające po kilka tysięcy ofiar. Kraj jest rezerwuarem taniej siły roboczej. Ludzie są eksploatowani przez międzynarodowe koncerny tak bezwzględnie, że podczas pożaru jednej ze szwalni zatrzaśnięto kratę blokującą wyjście z wielopiętrowego budynku i nakazano pracownikom wyniesienie materiałów, nie dając im możliwości ucieczki z płomieni. Chrześcijanie stanowią 0,57% mieszkańców kraju, z tego protestanci to 0,17%. Bengalski Kościół Luterański liczy ponad 6 tysięcy wiernych. Północnobengalski Kościół Luterański liczy 12 tysięcy wiernych. W kraju, gdzie dominującym wyznaniem jest islam i buddyzm praca misyjna jest bardzo trudna. Rzadkością są tam klimatyzowane sale, parafie są ubogie i doświadczają w równym stopniu nieszczęśćdotykających kraj: np. podczas cyklonu zmieciony został jeden z kościołów.

Modlitwa o Bangladesz

Łaskawy i miłosierny Panie, który pamiętasz o każdym swoim dziecku i myślisz o wszystkich, nawet tych rozproszonych, oddalonych i nielicznych. Do garstki Izraela powiedziałeś swoje Słowa: Nie bój się. (…) Ja cię wspomogę. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. Prosimy Cię, aby to zapewnienie dotarło również do uszu i serc naszych sióstr i braci w odległym Bangladeszu. Jest ich garstka, Panie. Codziennie z trudem walczą o chleb powszedni, ich kraj zalewa fala przestępczości, konfliktów, katastrof ekologicznych i wyzysku.

Choć są tak daleko nas, Panie, obejmujemy ich naszą modlitwą. Prosimy Cię, wspomnij na tę garstkę. Dodawaj im nadziei, pomocy i siły. Niech Twoja cudowna i kojąca łaska dotyka każdego z nich, aż poznają, co znaczy zaproszenie Twojego Syna: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. AMEN

 

2. przed Postem 12.02.2023

Hasło tygodnia: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hbr 3,15

= Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest z Wieczerzą Pańską. Bezpośrednio po nabożeństwie zapraszamy na zgromadzenie parafialne w górnej sali nowej plebanii. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału, chcemy podsumować rok 2022 oraz omówić plany na rok 2023;

= W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach. Podczas nabożeństw decyzją Rady Parafialnej będziemy zbierać ofiarę ołtarzową przeznaczoną na pomoc parafii w Katowicach-Szopienicach, która wskutek wybuchu gazu straciła budynek swojej plebanii. Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy także o otwartej liście w kancelarii parafialnej na ten cel, można również wpłacać pieniądze na konto Diakonii Polskiej z dopiskiem „Szopienice”;

= W czwartek 16 lutego o godz. 16:00 spotkanie pań w Lesznej Górnej;

= Również w czwartek 16 lutego o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie rodziców 7-klasistów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem nauki konfirmacyjnej. Serdecznie zapraszamy;

= Bardzo serdecznie zapraszamy na romantyczny wieczór walentynkowy, który odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 w sali OSP w Kisielowie. Gośćmi będą Cieszka i Tomasz Żółtko z Krakowa. Zaproście znajomych, zarezerwujcie sobie termin – to może być sympatyczna niespodzianka dla waszych współmałżonków. Nadal mamy wolne miejsca. Koszt udziału to 100 zł za parę.

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

7.02. o godz. 14:00 w Kozakowicach odbył się pogrzeb śp. Wandy Kamieniorz zd. Bocek, zam. w Cisownicy.

8.02. o godz. 11:00 w Goleszowie odbył się pogrzeb śp. Urszuli Matuszek, pochodzącej z Goleszowa, obecnie mieszkającej w Gliwicach.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Australii.

Australia (Związek Australijski) to państwo obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Australia jest zamieszkiwana przez ok. 25 mln osób. Chrześcijanie stanowią 43,9% mieszkańców. Luterański Kościół Australii jest wspólnotą skupiającą niewiele ponad 30 tysięcy wiernych zamieszkujących Australię i Nową Zelandię. Kościół australijski mocno i żywo angażuje się w liczne projekty na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stale doskonalone są standardy etyczne i polityka funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty otwartej, jawnej, wystrzegającej się przemocy czy dyskryminacji. Głównym i zasadniczym zadaniem Kościoła, w pełni uświadomionym i podejmowanym jako wyzwanie jest misyjność, głoszenie Ewangelii oraz międzykulturowa integracja wiernych, którzy wywodzą się z różnych miejsc, języków, krajów. Kościół mocno stawia na różnorodność, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce liturgicznej dostosowanej do potrzeb i wrażliwości kulturowej wiernych. Problemem dotykającym całą Australię są susza i ogromne pożary zagrażające ludziom, zwierzętom i roślinności.

Modlitwa o Australię

Wszechmogący Boże, towarzyszysz swoim dzieciom na wszystkich drogach i bezdrożach życia. Potrafisz zamienić nieszczęście w błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za nasze Siostry i Braci z Luterańskiego Kościoła w Australii, który wyrósł z doświadczenia ucieczki przed prześladowaniami. Niech pamięć o tych trudnych początkach wzmacnia w nich determinację do głoszenia ewangelii, przeciwstawiania się niesprawiedliwości i do budowania porozumienia ponad podziałami religijnymi, etnicznymi i społecznymi. Dodaj im sił do przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu, które tak ciężko dotknęły Australię. Symbolem Kościoła w Australii jest krzyż na tle wody, w towarzystwie gwiazd i języków ognia. Prosimy Boże, bądź dla nich życiodajny jak woda, rozświetl mrok jak gwiazdozbiór Krzyża Południa, bądź obecny Duchu Świętym i daj pewność bezpiecznej przyszłości poprzez krzyż Chrystusa. Błogosław swój Kościół na całym świecie. Amen.

 

3. przed Postem 05.02.2023 

Hasło tygodnia: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia”. Dn 9,18

= W przyszłą niedzielę 12 lutego odbędzie się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Odbędzie się wtedy tylko jedno nabożeństwo w całej naszej parafii – w Goleszowie o godz. 9:00 połączone z Wieczerzą Pańską. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału, chcemy podsumować rok 2022 oraz omówić plany na rok 2023;

= W poniedziałek 6 lutego o godz. 17:30 spotkanie rady parafialnej;

= We wtorek 7 lutego o godz. 18:00 kolejne spotkanie z cyklu „Wędrówka przez Biblię”;

= W sobotę 11 lutego zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii w wieku przedszkolnym i szkolnym na kolejny Dzień Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00;

= Bardzo serdecznie zapraszamy na romantyczny wieczór walentynkowy, który odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 w sali OSP w Kisielowie. Gośćmi będą Cieszka i Tomasz Żółtko z Krakowa. Zaproście znajomych, zarezerwujcie sobie termin – to może być sympatyczna niespodzianka dla waszych współmałżonków. Zapisy do 11 lutego w kancelarii parafialnej, koszt udziału to 100 zł za parę.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

26.01. zmarł śp. Gustaw Wójcik, zam. w Goleszowie przy ul. Osiedlowej. Przeżył 71 lat. Pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek.

7.02. o godz. 14:00 w Kozakowicach odbędzie się pogrzeb śp. Wandy Kamieniorz zd. Bocek, zam. w Cisownicy.

8.02. o godz. 11:00 w Goleszowie odbędzie się pogrzeb śp. Urszuli Matuszek, pochodzącej z Goleszowa, obecnie mieszkającej w Gliwicach.

= Jeżeli ktoś z was bądź ktoś wam znajomy dysponuje mieszkaniem, które mógłby wynająć uchodźcom z Ukrainy, prosimy o przekazanie tej informacji do kancelarii parafialnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni;

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Zambii. Kraj zamieszkuje 15 grup etnicznych i językowych – razem 17 milionów mieszkańców. Ze względu na brak podstawowej opieki medycznej w kraju szerzą się choroby tropikalne i inne choroby zakaźne. Ponad 86% mieszkańców Zambii to chrześcijanie, z czego 35% to protestanci. Ewangelicko-Luterański Kościół w Zambii jest niewielką społecznością liczącą ponad 5 tysięcy wiernych skupionych w przeszło 30 parafiach. Poważnym wsparciem działań kościelnych są kobiety – najaktywniejsza grupa w zambijskich zborach. Popularną formą działalności są chóry, opieka nad starszymi i szerokie kontakty ekumeniczne.

Modlitwa o Zambię

Boże łaski i pokoju! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo dla mieszkańców Zambii. Dziękujemy Ci za ten piękny kraj i jego wspaniałą przyrodę oraz za bogactwo różnorodności jego mieszkańców. Dodaj im siły do współpracy, aby działać na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Daj im poznać, że różnorodność jest darem i szansą, która jeśli tylko to dostrzeżemy, poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na drugiego człowieka. Dziękujemy Ci za wszystkie osoby zaangażowane w parafiach luterańskich, za ich otwartość i służbę na rzecz chorych i potrzebujących. Dziękujemy Ci za pracę kobiet, za ich świadectwo o Twojej miłości do bliźniego.  Wzmacniaj ich i wspieraj, dodawaj im mądrości i otuchy każdego dnia. Amen

Informacja o tragedii w Szopienicach

Apelujemy o składanie ofiar na rzecz pomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach i osobom bezpośrednio potrzebującym wsparcia po wybuchu gazu. Pozostańmy wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu tego zdarzenia stało się utrudnione. Nawet najmniejsze wsparcie może się przyczynić do poprawy ich trudnej sytuacji.

Ofiary można przekazywać bezpośrednio na konto Diakonii Polskiej bądź też za pośrednictwem płatności elektronicznych Dotpay na https://diakonia.org.pl/darowizny/. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób poszkodowanych, niezbędne wsparcie psychologiczne, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb życiowych tych, którzy stracili dach nad głową, pomoc uchodźcom, którzy zmuszeni w obliczu wojny do opuszczenia swojej ojczyzny, nowy etap swojego życia rozpoczęli na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach.

Dane do przelewu bankowego: Konto Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; z dopiskiem „Szopienice”.

Zbiórka trwa do 5 marca 2023 roku.

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu”. Ps 34,19

 

Ostatnia po Epifanii 29.01.2023

Hasło tygodnia: Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą”. Iz 60,2

= Dziś po nabożeństwie bardzo serdecznie zapraszamy na herbatkę parafialną, w ramach której będzie można usłyszeć pierwszych wrażeń i relacji uczestników parafialnego wyjazdu do Izraela;

= Zachęcamy do wsparcia zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wolontariusze będą kwestować przy wyjściu z kościoła;

= W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa w pierwszą niedzielę miesiąca we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= W środę 1 lutego kancelaria parafialna będzie nieczynna;

= W czwartek 2 lutego o godz. 19:00 spotkanie rodziców konfirmantów kl. 8;

= Do odbioru jest najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Informujemy, że w niedzielę 12 lutego odbędzie się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Odbędzie się wtedy tylko jedno nabożeństwo w całej naszej parafii – w Goleszowie o godz. 9:00. Już teraz bardzo serdecznie zachęcamy do udziału, chcemy podsumować rok 2022 oraz omówić plany na rok 2023;

= Bardzo serdecznie zapraszamy na romantyczną kolację walentynkową dla małżeństw, która odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 w sali OSP w Kisielowie. Gośćmi będą Cieszka i Tomasz Żółtko z Krakowa. Zaproście znajomych, zarezerwujcie sobie termin – to może być sympatyczna niespodzianka dla waszych współmałżonków. Zapisy do 11 lutego w kancelarii parafialnej, koszt udziału to 100 zł za parę.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

26.01. zmarł śp. Gustaw Wójcik, zam. w Goleszowie przy ul. Osiedlowej. Przeżył 71 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 13:00 z kościoła w Goleszowie na cmentarz komunalny w Ustroniu.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Zimbabwe.

Zimbabwe to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się, że populacja tego kraju wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 języków urzędowych. Kraj uzyskał niepodległość 18 kwietnia 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91 proc. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową i wysoką inflacją. Chrześcijaństwo jest główną religią, którą wyznaje ponad 80 proc. populacji. Pozostałe 20 proc. wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm. Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną organizacją. Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajmuje się działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, w których kształcą się diakoni, świeccy liderzy i wolontariusze, także prowadzone są także rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej, średniej i średniej. Przed Kościołem stoją takie wyznania jak: brak duchownych, personelu medycznego, epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja.

Modlitwa o Zimbabwe

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, podzieliłeś się z nami bogactwem Twojego świata, abyśmy sycili się jego obfitością i gasili pragnienie życiodajną wodą. Chcesz, abyśmy dbali o powierzone nam miejsca na tej ziemi, wszyscy żyli w wolności i odpowiedzialności przed Tobą. Jesteś dobry dla wszystkich ludów świata. Potwierdziłeś to w świadectwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla głoszenia Ewangelii w ich kraju. Jednocześnie z troską myślimy o przyszłości naszych sióstr i braci w Zimbabwe. Przyszłość ma swój początek nie jutro, ale tu i teraz. Tymczasem tu i teraz Zimbabwe przytłaczają wielorakie ciężary związane z historią ich plemion, przeszłością kolonialną i postkolonialną, autorytarnymi rządami. Ze współczuciem myślimy o krzywdach wyrządzonych niesprawiedliwym podziałem dóbr, marnowaniem szans na zmianę sytuacji w ich kraju. Boże, przeprowadź siostry i braci w Zimbabwe przez to, czego doświadczają tu i teraz. Obdaruj radością chodzenia nowymi drogami prowadzącymi do rozwiązania tego, co wydaje się nierozwiązywalne. Daj siłę do niestrudzonego podejmowania codziennych wyzwań i obdaruj wiarą, że Ty błogosławisz każdej dobrej sprawie oraz każdemu dobremu działaniu. Amen

Informacja o tragedii w Szopienicach – apel bp. Jerzego Samca i bp. Ryszarda Bogusza

Bracia i Siostry!

27 stycznia 2023 wszyscy śledziliśmy kolejne doniesienia na temat wybuchu gazu w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach Szopienicach. Wiemy już, że dwie osoby straciły życie, kolejne zostały ranne i otrzymują pomoc medyczną w szpitalach. Budynek szopienickiej plebanii nie nadaje się do użytkowania – mieszkańcy w jednej chwili stracili swój dom, a parafia miejsce spotkań i pracy społecznej na rzecz osób potrzebujących. Ta ogromna tragedia wstrząsnęła całym naszym Kościołem. Nasze myśli i modlitwy są z szopienicką wspólnotą, z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami, z duchownymi parafialnymi, z uchodźcami z Ukrainy, których Parafia gościła. Jako Kościół i Diakonia nie możemy pozostać obojętni na tę tragedię. Chcemy okazać pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. W tej trudnej sytuacji okażmy naszą solidarność z tymi, których ta tragedia dotknęła. Apelujemy o składanie ofiar na rzecz pomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach i osobom bezpośrednio potrzebującym wsparcia po wybuchu gazu. Pozostańmy wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu tego zdarzenia stało się utrudnione. Nawet najmniejsze wsparcie może się przyczynić do poprawy ich trudnej sytuacji.

Ofiary można przekazywać bezpośrednio na konto Diakonii Polskiej bądź też za pośrednictwem płatności elektronicznych dotpay na https://diakonia.org.pl/darowizny/. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób poszkodowanych, niezbędne wsparcie psychologiczne, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb życiowych tych, którzy stracili dach nad głową, pomoc uchodźcom, którzy zmuszeni w obliczu wojny do opuszczenia swojej ojczyzny, nowy etap swojego życia rozpoczęli na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach.

Zbiórka trwa do 5 marca 2023 roku.

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu”. Ps 34, 19

 

3. po Epifanii 22.01.2023

Hasło tygodnia: Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i zasiądą w Królestwie Bożym”. Łk 13,29

= W przyszłą niedzielę bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo rodzinne w Goleszowie o godz. 9:00 połączone z Wieczerzą Pańską. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę parafialną, w ramach której będzie można usłyszeć pierwszych wrażeń i relacji uczestników parafialnego wyjazdu do Izraela;

= W dniach 23-25 stycznia w Lesznej Górnej odbywają się Dni Dobrej Nowiny w godz. 10:00-13:00. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy do udziału;

= W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy na dwa nabożeństwa:

Dziś w kościele w Dzięgielowie o godz. 16:00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosi ks. Mateusz Kierczak z parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej, a śpiewać będą ewangelicki chór żeński z Lesznej Górnej pod dyr. Jolanty Pecold oraz chór parafii rzymskokatolickiej z Puńcowa kierowany przez Tomasza Piwko.

Ponadto bardzo serdecznie zapraszamy na diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 w ewangelickim kościele ap. Bartłomieja w Brennej. Kazanie wygłosi biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

= Informujemy, że w niedzielę 12 lutego odbędzie się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Odbędzie się wtedy tylko jedno nabożeństwo w całej naszej parafii – w Goleszowie o godz. 9:00. Już teraz bardzo serdecznie zachęcamy do udziału, chcemy podsumować rok 2022 oraz omówić plany na rok 2023;

= Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na romantyczną kolację walentynkową dla małżeństw, która odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 w sali OSP w Kisielowie. Gośćmi będą Cieszka i Tomasz Żółtko z Krakowa. Zaproście znajomych, zarezerwujcie sobie termin – to może być sympatyczna niespodzianka dla waszych współmałżonków. Zapisy do 11 lutego w kancelarii parafialnej, koszt udziału to 100 zł za parę.

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

16.01. zmarła śp. Leokadia Fober zd. Humińska, zam. w Goleszowie przy ul. Ogrodowej. Przeżyła 91 lat. Pogrzeb odbył się w miniony piątek.

20.01. zmarł śp. Rudolf Kurzok, zam. w Goleszowie przy ul. , przeżył … lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 13:00 z kościoła w Goleszowie.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Tanzanii.

Republikę Tanzanii zamieszkuje przeszło 120 grup etnicznych i językowych, razem 54 miliony ludzi. Kraj uchodzi za umiarkowanie spokojny, incydentalnie występują w nim ataki terrorystyczne. Istotnym problemem są ogniska chorób tropikalnych (malaria), żółtaczki, AIDS czy gorączki krwotocznej (Ebola). Dość powszechnym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i nagminna jazda po pijanemu, co prowadzi do licznych wypadków drogowych i potrąceń pieszych. Chrześcijanie stanowią ponad 60 % mieszkańców, w tym blisko 30% to protestanci.

 Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii liczy blisko 8 milionów wyznawców. Należą doń ludzie różnych ras, a duchownymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni posługujący w 26 diecezjach. Kościół jest żywą strukturą nakierowaną na misję Słowa i Sakramentów, ale również na pomoc potrzebującym. Cały Kościół czuje się odpowiedzialny za kluczowe projekty: niesienie pomocy ubogim, chorym na HIV czy opieka paliatywna nad osobami umierającymi. Istotnym kierunkiem działań Kościoła jest szeroko pojęta edukacja. Kościół Tanzanii prowadzi zarówno szkoły podstawowe, jak średnie oraz 6 college’ów.

Modlitwa o Tanzanię

Wszechmogący Boże, dziękujemy za świat, który stworzyłeś oraz ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Dziękujemy, że uczyniłeś nas tak wyjątkowymi i różnorodnymi, dzięki czemu możemy się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami. Dzisiaj nasze myśli biegną do Tanzanii, kraju w Afryce, który przede wszystkim boryka się z chorobami i ubóstwem. Dziękujemy, że powołujesz do działania luteran w tym kraju i inspirujesz przez Ducha Świętego do tego, by głosili Twoją Ewangelię, pomagali potrzebującym, leczyli chorych i rozwijali edukację. Prosimy Cię, miej w opiece Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii, a także wszystkich mieszkańców tego kraju. Ulecz żyjących tam chorych i cierpiących, pociesz ubogich, nakarm głodnych. Spraw, by dzięki wzajemnemu wsparciu życie w Tanzanii się poprawiało, a jej mieszkańcy byli prowadzeni przez Twoje Słowo. Wysłuchaj nasz przez Jezusa Chrystusa. Amen

 

2. po Epifanii 15.01.2023

Hasło tygodnia: Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. J 1,16

= W przyszłą niedzielę bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= Do odebrania najnowszy numer „Zwiastuna”;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Z karty żałobnej

11.01 zmarł śp. Jan Łomozik, aktywny działacz kozakowicki, dawny radny parafialny. Zam. w Kozakowicach Dolnych przy ul. Głównej, przeżył 80 lat. Pogrzeb odbył się w miniony piątek.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Republice Południowej Afryki.

Kraj zamieszkuje 57 milionów ludzi. Od dłuższego czasu władze nie radzą sobie z wzrastającą falą przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Szerzą się rabunki, napady, gwałty i porwania. 78% mieszkańców RPA wyznaje chrześcijaństwo, zaś w kraju istnieją cztery Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej: Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki (Kościół Przylądkowy) liczy bez mała 4 tysiące wiernych. Tworzy go 21 parafii, w których posługuje 11 duchownych.

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki skupia w swoich szeregach prawie 600 tys. wiernych. Podzielony jest na 7 diecezji i 2300 parafii. Członkami Kościoła są głownie czarnoskórzy obywatele RPA. Pragnieniem wspólnoty jest pełna jedność ponad dawnymi podziałami rasowymi. Podczas walki z apartheidem Kościół opiekował się więźniami politycznymi, w tym Nelsonem Mandelą.

Morawski Kościół w Afryce Południowej liczy 50 tysięcy wiernych. Podzieleni są na 10 dystryktów i 81 parafii. Większość członków wspólnoty stanowią rdzenni mieszkańcy Afryki. Wierni odwołują się do dziedzictwa husytyzmu, Jednoty Braci Czeskich i oczywiście do Mikołaja von Zinzendorfa. Do dziś realizują misję wspólnoty życia, modlitwy i wzajemnego wsparcia.

Południowo-Wschodni Luterański Kościół w Afryce Południowej liczy prawie 10 tysięcy wiernych. Podzielony jest na cztery dystrykty i 26 parafii, gdzie posługuje 25 duchownych różnych ras i obojga płci. Kościół jest niezwykle aktywny w sferze diakonijnej, wielu jego duchownych pochodzi z Europy.

Modlitwa o RPA

Wszechmogący Boże, kochany Ojcze! Wołamy dziś do Ciebie wraz z naszymi siostrami i braćmi w Republice Południowej Afryki. Ty najlepiej znasz ich historię i kontekst, Ty towarzyszysz im w niełatwej i złożonej codzienności. Dziękujemy za to, że mogą działać w tak różnorodny sposób zwiastując Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoja Ewangelia dociera do każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia czy stanu majątkowego. Prosimy, Panie, o Twoją łaskę i błogosławieństwo dla luteran w RPA. Pomóż im żyć w jedności, krusz mury wrogości, rasowych barier. Przemieniaj serca tych, którzy krzywdzą, sieją strach i w brutalny sposób pozbawiają innych ich własności. Niech wieść o bezgranicznej Twojej miłości wnosi pokój pomiędzy zwaśnione strony. Pomagaj luteranom z południa Afryki być wiarygodnym świadectwem w różnych aspektach – kaznodziejskim, duszpasterskim, diakonijnym, edukacyjnym i społecznych. Pozwól im coraz bardziej się rozwijać i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przez Jezusa Chrystusa, w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen.

 

1. po Epifanii 08.01.2023

Hasło tygodnia: Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”. Rz 8,14

= W najbliższy wtorek 10 stycznia zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wędrówka przez Biblię”. Początek o godz. 18:00;

= W czwartek 12 stycznia bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele w Goleszowie, które rozpocznie się o godz. 18:00. Kazanie wygłosi ks. Zbigniew Zachorek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Goleszowie. Chcemy wspólnie modlić się o Boże działanie wśród nas;

= W piątek 13 stycznia spotkanie Rady Parafialnej o godz. 18:30;

= W przyszłą niedzielę bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach. Będą one połączone z Wieczerzą Pańską;

= Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu oraz przeżywają je dziś składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia.

Informacja dotycząca zdarzenia w Kozakowicach

Drodzy, jak zapewne dobrze wiecie, w noworoczny poranek wydarzyła się smutna rzecz w Kozakowicach. Zniszczono okna w kościele, uszkodzono elewację kościoła oraz kilka nagrobków. Sprawca zgłosił się na policję, zgłosił się również na parafię przepraszając za popełniony czyn, wyrażając skruchę i deklarując gotowość do pokrycia kosztów napraw. Jesteśmy nadal bardzo poruszeni tą sytuacją. Ufamy jednak, że z tego zła, z tej bardzo przykrej sytuacji Bóg poprowadzi nas w dobrą stronę, abyśmy składali świadectwo naszej wiary i chrześcijańskiego podejścia do tych, którzy popełniają błędy. Chcemy więc studzić emocje i modlić się o mądrość oraz rozsądek dla nas wszystkich, dla sprawcy i poszkodowanych. Mamy zwyciężać zło dobrem – i do tego wszystkich was bardzo mocno zachęcamy.

Cykl modlitewny o luteran z całego świata

Kontynuujemy cykl modlitewny o luteran z całego świata w związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku. Dziś modlimy się o luteran w Sierra Leone.

Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm. Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. Kościół rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, który pomógł wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą.

Modlitwa o Sierra Leone

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym. Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone – „Lwich Górach”. I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie. Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i w Tobie odnajdywać pokój. Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną społeczność luteran. Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju. Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie wewnętrznych konfliktów państwa. Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen.

 

Zakończenie Roku 31.12.2022.

Hasło Zakończenia roku: „W ręku twoim są losy moje”.  Ps 31,16a

Nowy Rok             01.01.2023.

Hasło Nowego Roku: „Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Hbr 13,8

= W piątek 6 stycznia w Święto Epifanii zapraszamy na Wieczór Kolęd i refleksji bożonarodzeniowej o godz. 18:00;

= W niedzielę 8 stycznia nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach;

= Zachęcamy do opłacania prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego” na rok 2023;

Z karty żałobnej

27.12 zmarła śp. Helena Duława zd. Hławiczka, zam. w Goleszowie przy ul. Wolności. Przeżyła 88 lat. Pogrzeb odbył się w miniony piątek.