Chóry

Chóry

Parafia Goleszowska w każdym dniu tygodnia tętni życiem zborowym. Wypełniają je różne formy aktywności. W wyznaczone dni tygodnia spotykają się i doskonalą swój warsztat śpiewaczy chóry:

” Cantus „, ” Mieszany „, ” Senior „, ” Promyki „, ” Kozakowice „, ” Leszna „.