Chór Kozakowice

Ewangelicki Chór Mieszany  w Kozakowicach

Ewangelicki chór mieszany w Kozakowicach został założony w  styczniu 1980 roku. Pomysł kościelnego p. Jana Mrozka podchwyciła grupa entuzjastów:

Mrózek Jan i Helena,

Michalik Zuzanna

Łomozik Helena

Cieślar Zofia

Gustaw Broda

Wanda i Jerzy Wantulokowie.

Chórem zaoferował się kierować i prowadzić  p. Bronisław Uryga, nauczyciel w miejscowej szkole. Czynił to do sierpnia 2000 roku, z małymi przerwami. W tym czasie zastępowała go p. Renata Rucka, Ernest Pinkas lub Gustaw Pinkas. Od sierpnia 2000 roku dyryguje p. Joanna Lipowczan Stawarz, a sporadycznie zastępuje ją p. Anna Stanieczek a ostatnio p. Jolanta Pecold.  Opiekę nad chórem objął wówczas ksiądz Roman Dorda, późniejszy proboszcz Goleszowskiej Parafii. Aktualnie opiekę nad chórem sprawuje ksiądz Łukasz Stachelek.

W poniedziałek wielkanocny 8 kwietnia 1980 roku miał miejsce pierwszy występ chóru w kościółku w Kozakowicach – chór liczył wówczas 25 osób w składzie:

 

Soprany: Stefania Broda, Zofia Cieślar , Helena Łomozik, Zuzanna Michalik, Emilia Sikora, Wanda  Wantulok, Żwak Helena
Alty: Emilia Chmiel, Alina Pszczółka, Iwona Niemiec, Helena Mrózek, Urszula Łyżbicka
Tenory : Sławomir Cieślar, Józef Nieboras, Adolf  Pszczółka, Jerzy Wantulok;
Basy: Gustaw Broda, Mirosław Broda, Jan Mrózek, Jerzy Raszka, Jan Sikora.

 

Od samego początku oprócz ćwiczenia pieśni i śpiewu na nabożeństwach chór był miejscem spotkań, rozmów i przyjaźni chórzystów. Już w pierwszym roku smażono wspólnie jajecznicę na Zielone Świątki oraz organizowano imprezy i wycieczki, a na święto założenia kościoła wspólnie chórzyści piekli kołocze. Ta tradycja została w  chórze po dziś dzień i sprawia, że nasz chór jest małą lokalną wspólnotą.
W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat działalności  nasz chór śpiewem ubogacał nie tylko nabożeństwa w naszym Kościółku oraz w kościele w Goleszowie i pozostałych filiałach parafii.  Występował także poza parafią. Chór śpiewał między innymi w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Sopocie, na Mazurach i Suwalszczyźnie, w Cieplicach  i we Wrocławiu, a także w wielu parafiach Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska. Śpiewaliśmy także w Prewidzy na Słowacji. Bierzemy czynny udział w dorocznych diecezjalnych zjazdach chórów a także w lokalnych i regionalnych imprezach kościelnych (np. Pro Christ, nabożeństwa ekumeniczne,), i gminnych (np. dożynki, dzień strażaka, koncerty)

Ogółem w ciągu całej działalności chóru uczestniczyło w nim 90 osób czynnie śpiewających, wielu już zmarło lub postarzało się i  nie może służyć swoim głosem. Aktualnie Chór liczy 15 osób – wszyscy postarzeliśmy się i odczuwalny jest brak  dopływu młodych śpiewaków.INFORMACJE   OGÓLNE

Dyrygent od 2017 roku Halina Molin-Pinkas
wcześniej: Joanna Lipowczan-Stawarz – 17 lat (2000-2017)

Renata Rucka  –  ok. 2 lat

Bronisław Uryga  – 20 lat

Zastępstwa pełnili : Gustaw Pinkas, Ernest Pinkas  oraz Anna Stanieczek
Prezes od 2012 roku Irena Niemiec
wcześniej Halina Franek 5 lat
Gustaw Broda 25 lat
Próby obecnie  czwartki  19.00
wcześniej wtorki 19.30

  

AKTUALNY SKŁAD CHÓRU (2016):

Soprany: Halina Rucka, Helena Żwak, Helena Macura, Zuzanna Szalbot,  Ewa Szkandera, Irena Niemiec
Alty: Helena Łomozik, Anna Piskorczyk
Tenory : Jan Łomozik, Mirosław Broda, Eugeniusz Szurman
Basy: Gustaw Broda, Roman Hess, Karol Krużołek.

 

Chór w Kozakowicach zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania, by zasilili nas  swoim śpiewem  i włączyli się w nasze szeregi.