Galeria 2016

W dniach od 11 do 13 listopada 2016 roku odbyły się w naszej parafii jesienne rekolekcje parafialne, których hasłem przewodnim były słowa: „Reformacja w małym palcu”. Na czas tych trzech listopadowych wieczorów sala parafialna na „nowej farze” zamieniła się w studio telewizyjne. W poszczególne dni można było wysłuchać wywiadów z ks. dr Marcinem Lutrem, Ulrykiem Zwinglim, Janem Kalwinem, dr Łukaszem Barańskim. Wywiady przeprowadzał redaktor Maciej Lis (ks. Marcin Liberacki). Był to czas nie tylko przypominania sobie wiadomości związanych z Reformacją, ale także czas na wspólny śpiew i modlitwę.

W dniu 30.10.2016 r. odbyło się w goleszowskiej parafii Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, w czasie którego dokonano wyboru przedstawicieli goleszowskiej parafii do Synodu Diecezji Cieszyńskiej. W wyniku wyborów zostali wybrani kolejności alfabetycznej: Cieślar Edward, Czudek Anna, Sikora Jerzy, Szklorz Krzysztof, Sztwiertnia Adam. Wszystkim wybranym gratulujemy oraz życzymy wiele Bożego błogosławieństwa.

W sobotni wieczór 22 października w naszym kościele miał miejsce koncert Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy pod dyrekcją Joanny Korczago oraz chóru „Mesani pevski zbor Odmev Kamnik” z Kamnika ( Słowenia ) pod dyrekcją Any Smrtnik. Koncert był jednym z kilku koncertów odbywających się w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera. Występujące zespoły zaprezentowały bardzo ciekawy repertuar ,a wykonywane pieśni zrobiły duże wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności, czego dowodem były oklaski i pieśni wykonane na bis przez oba chóry.

Podwieczorek dla Pań 11-10-2016

Panie z naszej Parafii po raz kolejny miały okazję spotkać się na \"Podwieczorku\". Chociaż na stołach królowały jesienne ozdoby i przetwory, to temat dotyczył gorącego Egiptu. Swoimi przeżyciami i obserwacjami podzieliła się pielęgniarka i misjonarka Anna Pinkas.

Dziękczynne Święto Żniw 2-10-2016

W pierwszą niedziele października, czyli tradycyjnie po dniu archanioła Michała odbyło się Dziękczynne Święto Żniw. 2 października świętowaliśmy w Goleszowie i Lesznej Górnej. W Goleszowie uroczystość uświetnił występ chóru dziecięcego \"Promyki\" i chóru mieszanego, a w Lesznej śpiewał chór żeński tamtego filiału. W obu punktach po nabożeństwie odbył się poczęstunek. W Goleszowie każdy przy wyjściu dostał bochen chleba, oraz było można poczęstować się chlebem z smalcem, a w Lesznej można było się poczęstować kołaczykami.

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej - Ostróda 2016

W dniach 23-25 września młodzież naszej Parafii wzięła udział w 48 Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, tym razem z Ostródzie na Mazurach. Tematem przewodnim zjazdu była \"Odpowiedzialność\".

Malowanie dachu kościoła w Kozakowicach - 09-2016

Kościół filialny w Kozakowicach zyskał nowy blask dzięki malowaniu dachu, którego udało się dokonać jeszcze przed świętowaniem pamiątki poświęcenia kościoła. Zniszczona i odpryskująca farba musiała być usunięta i zastąpiona nową.

Remont podłogi w dużej sali 09-2016

We wrześniu 2016 roku przeprowadziliśmy remont podłogi w dużej sali. Dotychczas podłoga była drewniana (parkiet) i zniszczona wieloletnim używaniem. Niestety nie było możliwości ponownego cyklinowania, zatem położono nową nawierzchnię w postaci glazury drewnopodobnej. Po remoncie wstawiono do sali nowe krzesła.

Pamiątka poświęcenia kościoła w Lesznej Górnej 11-09-2016

W niedzielę 11 września fialiał w Lesznej Górnej zgromadził się na kolejnej XI pamiątce poświęcenia tutejszego kościoła Świętej Trójcy. Słowem Bożym usłużył ks. Alfred Staniek z parafii w Istebnej, który zwrócił uwagę na rolę chrześcijanina w budowaniu zboru . Nabożeństwo ubogacił pieśniami chór żeński z Lesznej Górnej. Anna Ostachowska

Koncert Pamiętam tamten sierpień 04-09-2016

4 września w kościele ewangelickim w Goleszowie odbył się koncert piosenek lat 30-tych zatytułowany „Pamiętam tamten sierpień”. Organizatorem było Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS, natomiast wykonawcą - Orkiestra Kameralna i Soliści pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. Słuchacze mieli okazję przeniesienia się w lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku. Międzywojnie to okres szczególny dla rozwoju polskiej kultury. Kultury, która po okresie zaborów tworzył wolny, niepodległy naród, cieszący się odzyskaną wolnością. Teksty czytane pomiędzy piosenkami przypomniały o ówczesnych artystach, kabaretach i teatrach.

Tydzień Dobrej Nowiny w Lesznej Górnej 22-14 - 08 - 2016

W dniach 22-24 sierpnia dzieci z Lesznej Górnej spotykały się na Tygodniu Dobrej Nowiny.

90-lecie kościoła w Godziszowie 21-08-2016

W deszczowym dniu 21 sierpnia ewangelicy w Godziszowie obchodzili szczególny jubileusz 90-lecia poświęcenia kościoła. Okolicznościowe kazanie wygłosił biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korczago. Nabożeństwo śpiewem ubogacił chór Mieszany z Goleszowa pod dyrekcją pani Anny Stanieczek.

Pamiątka poświęcenia kościoła 15-08-2016

Ewangelicy w Goleszowie już po raz 231 świętowali Pamiątkę poświęcenia kościoła. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Janusz Holesz - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czechowicach-Dziedzicach). Podczas nabożeństwa zaśpiewały chóry goleszowskiej Parafii oraz chór z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Brenne-Górki. Nabożeństwo było poprzedzone porankiem pieśni i muzyki religijnej przeplecionej myślami ks. Dietricha Bonhoeffera. Podczas Poranku zaśpiewały chóry goleszowskiej Parafii, Chór Brenna-Górki oraz zagrała orkiestra pod dyrekcją Jean-Claude'a Hauptmanna.

Chór Kozakowice i Leszna na Mazurach 5-7 - 08 - 2016

Chór Kozakowice zorganizował wycieczkę na Mazury w okolice Mrągowa zapraszając na wyjazd chórzystów z Lesznej. Po całonocnej podróży dojechaliśmy do Mikołajek, gdzie ks. Bogusław Juroszek krótko opisał przeszłość i teraźniejszość Parafii. Z Mikołajek przemieściliśmy się do wioski Galindów (jednego z plemion Pruskich) w Iznocie. Tam w humorystyczny sposób została przedstawiona historia ludności mazurskiej przed panowaniem krzyżackim. Później w Mrągowie mogliśmy wysłuchać kncertu inaugurującego 22 Festiwal Muzyki Kresowej. Kolejny dzień zaczęliśmy od spływu kajakowego rzeką Krutynią. A wieczorem spędziliśmy czas w gospodarstwie Państwa Urszuli i Henryka Stachelek, gdzie mogliśmy grillować. W niedziele połączony chór Kozakowice i Leszna, którym dyrygowała Pani Jolanta Pecold zaśpiewał podczas nabożeństwa w Mrągowie.

Tydzień Dobrej Nowiny w Kozakowicach 1-6 - 08 - 2016

Tego lata w dniach 1-6 sierpnia w budynku OSP Kozakowice odbył się Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci z filiału Kozakowice. Dzieci spotykały się każdego dnia by poznawać kolejne historie biblijne, śpiewać, grać i bawić się. Wszystkim wydarzeniom towarzyszył wspólny temat: "Niech przemówią zwierzęta". Dlatego też TDN zakończyła wycieczka do Tarnowskich Gór i ZOO w Chorzowie.

Tydzień Dobrej Nowiny - 2016

Parafia w Goleszowie przez cały tydzień od 11 do 15 lipca gościła u siebie kowbojów, szeryfów, a także Indian, którzy zabrali dzieci w wyprawę na Dziki Zachód. Podczas tych dni mogliśmy wspólnie poznawać Boże Słowo, uczyć się wielu wersetów i w miłej atmosferze spędzić czas z przyjaciółmi. Dzieci dowiadywały się w jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne z Panem Jezusem oraz jak postępować w życiu by nie zasmucać Boga swoją niewdzięcznością jak lud izraelski na pustyni. Każdy człowiek potrzebuje uwolnienia od grzechu i zrozumienia, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Z niecierpliwością czekamy, aby znów spotkać się w przyszłym roku i wspólnie uwielbiać Pana Boga.

Budapeszt 7-10 - 07 - 2016

W dniach 7-10 lipca grupa parafian mogła wziąć udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej, które tym razem odbyło się w Budapeszcie. Do stolicy Węgier pojechaliśmy wspólnie z grupą Parafii Wisła Czarne. W ramach tego spotkania mogliśmy brać udział w spotkaniach biblijnych (również w języku polskim), panelach dyskusyjnych, koncertach, a nawet warsztatach tradycyjnych węgierskich tańców. Mogliśmy również poznać sam Budapeszt, który zaprezentowała nam mieszkająca tam Polka. Wyjazd mógł się odbyć dzięki dużemu dofinansowaniu ze strony Rady Parafialnej.

Spotkanie starszych i niepełnosprawnych 26-06-2016

Po południu o godzinie 15-tej na nabożeństwie spowiednio-komunijnym spotkali się nasi starsi, chorzy i niepełnosprawni parafianie. Na początku nabożeństwa naszym seniorom zaśpiewali najmłodsi czyli chórek „Promyki”. Po nabożeństwie na wszystkich czekał poczęstunek.

Wprowadzenie Rady Parafialnej i Piknik Parafialny 26-06-2016

W niedzielę 26 czerwca w naszej parafii odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z zakończeniem roku szkolnego oraz wprowadzeniem nowo wybranej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał i kazanie wygłosił ks. radca Piotr Wowry. Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na Piknik Parafialny, który mimo zmiennej pogody był bardzo udany.

Złota Konfirmacja 5-06-2016

Po 50-latach od uroczystości Konfirmacji, grono "złotych konfirmantów" spotkało się ponownie w goleszowskim kościele by dziękować Bogu za minione lata i badać drogę, którą z Nim przeszli. Kazanie wygłosił ks. Zbigniew Kowalczyk, który również należy do grupy konfirmowanych przez 50-laty.

Dzieci śpiewały rodzicom 29-05-2016

Dzieci z chóru Promyki zaśpiewały swoim rodzicom (a szczególnie mamom) przygotowywane pod okiem Małgorzaty Konarzewskiej podczas wielu prób pieśni. W trzeciej ostatniej pieśni do dzieci dołączyli rodzice i tworząc duży chór wspólnie zaśpiewali. Na sam koniec dzieci wręczyły swoim mamom czerwone róże.

Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Mikołowie 26-29 -05 - 2016

W dniach 26-29 maja w Mikołowie odbywała się Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej. Już tradycyjnie młodzież licznie reprezentowała naszą Parafię, wystawiając drużyny: męskie senior i junior oraz kobiecą senior. Konkurowali w licznych konkurencjach, zdobywając szereg medali. Były to trzy dni ogromnego wysiłku, gdzie każdy rywalizował w bardzo różnych dyscyplinach. Była to również bardzo dobra możliwość do poznawania nowych ludzi z różnych zakątków naszego kraju oraz zawiązywanie nowych przyjaźni. Szczególnym wyróżnieniem dla nas było zdobycie 2 miejsca w klasyfikacji generalnej. Pierwsze miejsce zdobył Skoczów, a trzecie Mikołów. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.

Podwieczorek dla Pań 24-05-2016

24 maja obył się kolejny Podwieczorek dla Pań, podczas którego wykład dotyczący życia Matki Ewy zaprezentowała diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne 22-05-2016

W dniu 22 maja w naszej Parafii odbyło się Zgromadzenie Parafialne podczas którego wybierano nową Radę Parafialną, Rady Filiałów i Komisję Rewizyjną. Zgromadzenie odbywało się jednocześnie w Goleszowie i czterech filiałach: Kozakowicach, Godziszowie, Kisielowie i Lesznej Górnej. W skład nowej Rady Parafialnej będzie wchodziło 18 osób: 10 przedstawicieli Goleszowa i po dwóch przedstawicieli z każdego filiału. Ponadto każdy z filiałów wybierał 6 osobową Radę Filiału, w skład której wchodzą również wybrani w filiale radni do Rady Parafialnej. Zgromadzenie Parafialne wybrało również 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im S Hadyny 21-05-2016

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny wystąpił w goleszowskim kościele z koncertem "Solus Christus". Temat ten nawiązuje do jednej z czterech podstawowych zasad luteranizmu, a mówi o tym, że "Tylko Chrystus" jest pośrednikiem miedzy Bogiem a człowiekiem, i tylko w Nim jest możliwe zbawienie człowieka. Artyści pod dyrekcja wykonali szereg znanych pieśni ewangelickich, skupiając tym myśli słuchaczy na pięknie, które płynie z muzyki i pieśni.

Wycieczka Koła Pań do Pszczyny 14-05-2016

W sobotę 14 maja panie z naszej parafii pojechały do Pszczyny i Studzionki. W czasie tej wycieczki odwiedziły Parafię Ewangelicko-Augsburską w Pszczynie, gdzie podziwiały piękny kościół, a proboszcz ks. Jan Badura opowiedział ciekawie o historii parafii. Był też czas na zwiedzanie parku i rezerwatu żubrów oraz pałacu w Pszczynie. W drugiej części dnia panie poznały historię parafii w Studzionce, gdzie spędziły wspólny czas z gospodyniami tamtejszej parafii, podczas smażenia jajecznicy.Był też czas na śpiew i konkurs muzyczny przeprowadzony przez panią Halinę Sztwiertnia.

Konfirmacja 08-05-2016

22 młodych ewangelików ślubowało Bogu wierność w piękny majowy poranek. Podczas uroczystego nabożeństwa ubrani w tradycyjne cieszyńskie stroje, grupa 11 chłopców i 11 dziewcząt składała swoje ślubowanie przed Bogiem i naszą społecznością. W tym dniu nabrali również wszelkich praw i obowiązków wynikających z bycia ewangelikiem. W dniu konfirmacji przystąpili także po raz pierwszy do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Wyjazd konfirmantów

W dniach 22-23 kwietnia grupa tegorocznych konfirmantów wyjechała na dwa dni do Gliwic. Podczas wycieczki mogli poznać Gliwice, ale również Katowice, gdzie zwiedzili siedzibę Radia Katowice oraz Kościół Ewangelicki. Wyjazd był również dobrym czasem by spojrzeć na rok przygotowań do konfirmacji i zastanowić się nad rolą modlitwy w życiu chrześcijanina.

spotkanie o małżeństwie 23-04-2016

23 kwietnia odbyło się kolejne Spotkanie o Małżeństwie, którego temat brzmiał „Tych dwoje + teściowie + dzieci” cz. 3. Mówcą był ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa. Uczestnicy mieli możliwość spojrzeć na relacje z najbliższymi osobami.

podwieczorek dla pań 15-03-2016

Panie naszej Parafii spotkały się na kolejnym Podwieczorku. Jak zawsze frekwencja dopisała. Temat przedstawiła pastorowa Halina Sztwiertnia mówiąc o kobietach w czasach Pana Jezusa. Tym razem każda z Pań w prezencie otrzymała doniczkę z narcyzami.

Spotkanie dla starszych i chorych 13.03.2016

Pasyjne spotkanie zaczęło się od wspólnego przeżywania nabożeństwo komunijnego w Kościele. Wszyscy mogliśmy wziąć udział w Sakramencie Ołtarza, po czym przemieściliśmy się do sali parafialnej, gdzie mogliśmy jeszcze spędzić wspólnie czas. Tam czekał już przygotowany wcześniej poczęstunek. Mogliśmy jeszcze chwilę zanurzyć się w refleksji pasyjnej oraz zaśpiewać kilka pieśni.

Spotkanie o pomocy uchodźcom 12-03-2016

Wieczorem 12 marca zebraliśmy się w sali parafialnej by rozmawiać o problemach dotyczących uchodźców. Spotkanie prowadzili ks. Marcin Pilch (z Czeskiego Cieszyna) wraz z współpracownikami. Wspomagając się prezentacją opowiadali o swoim zaangażowaniu w pomoc uchodźcom w obozach w Serbii, Bułgarii i Turcji. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy się dowiedzieć więcej o rzeczywistych problemach z jakimi spotykają się zarówno uchodźcy jak i ludzie chcący im pomóc. Poznaliśmy wiele pasjonujących historii ludzi, którym udało się pomóc, a szczególnie jak wiele daje pomoc dzieciom. Zaskakujące było, że wielu ludzi szukających dla siebie miejsca w Europie bardzo chętnie przyjmuje Pismo Święte, oraz chce rozmawiać o sprawach wiary, będąc otwartym na chrześcijaństwo. To spotkanie pomogło nam spojrzeć na nagłośnioną przez media sprawę uchodźców od ludzi, którzy byli wśród tych ludzi i przedstawiali nam sytuację taką jaka jest. Przy tym również czuliśmy się zachęceni, by pomyśleć w jaki sposób my możemy zaangażować się w niesienie pomocy, tym którzy jej potrzebują.

Konkurs Sola Scriptura 12.03.2016

Ogólnopolski konkurs biblijny „Sola Scriptura” co roku skupia dzieci i młodzież naszego Kościoła wokół wybranej księgi biblijnej. Tym razem była to Ewangelia Łukasza. Podczas kolejnych etapów uczniowie musza zdobyć przynajmniej 75% punktów by móc nadal rywalizować. W drugiej połowie listopada z naszej Parafii do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób. Jedna z Szkoły Podstawowej, 8 z Gimnazjum i 5 z szkół ponadgimnazjalnych.

Rekolekcje pasyjne dla dzieci i mlodziezy 7-9.03.2016

Okres pasyjny zawsze oznacza dla naszej Parafii wyzwanie związane z rekolekcjami dla uczniów szkół znajdujących się w Goleszowie i Kisielowie. I tak w dniach 7-9 marca w sali parafialnej w Goleszowie odbywały się 1,5 godzinne zajęcia dla uczniów w dwóch grupach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Grupa około 130 dzieci z Szkoły Podstawowej w Goleszowie to w zdecydowanej większości nasi parafianie. Natomiast grupa młodzieży licząca około 90 osób to parafianie z Goleszowa, Cisownicy, Dzięgielowa i Cieszyna (Bażanowice, Puńców), czyli wszystkich tych, którzy mieszkają w Gminie Goleszów i uczęszczają do miejscowego gimnazjum.

Światowy Dzień Modlitwy - Kuba 4.03.2016

W pierwszy piątek marca br. odbyło się nabożeństwo połączone z obchodami Światowego Dnia Modlitwy. ŚDM to już 129 letnia tradycja i skupia wokół siebie chrześcijan różnych wyznań. W Polsce pierwsze nabożeństwo ŚDM odbyło się 4 marca 1927 roku w Łodzi. W tym roku liturgia nabożeństwa została przygotowana przez Kubański Komitet Światowego Dnia Modlitwy pod słowem „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”. W naszym kościele w Goleszowie nabożeństwo przebiegło według wyznaczonej liturgii. Wszystkich zebranych przywitał proboszcz bp Adrian Korczago, a kazanie wygłosiła przełożona diakonatu Eben-Ezer siostra Ewa Cieślar, teksty liturgiczne przeczytały panie Grażyna Raszka, Jolanta Hanus, Anita Cieślar, Renia Sikora, Justyna Tomica i Zofia Bury, zaś śpiewem pieśni z Kuby usłużył połączony chór mieszany z Goleszowa i żeński z Lesznej G. pod dyr. pani Anny Stanieczek i Jolanty Pecold. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyła się druga część spotkania. Zostały przygotowane kulinarne atrakcje i prezentacja o Kubie. Pani Teresa Abreu Orta mieszkała w tym kraju 19 lat i opowiedziała historię o tym zakątku świata.

Zimowisko Chóru Promyki w Istebnej 22-24.02.2016

Dzieci z chóru dziecięcego "Promyki" tradycyjnie wyjechały w czasie ferii zimowych na zimowisko do Istebnej. W czasie kilku dni pobytu dzieci mogły brać udział w lekcjach biblijnych, spacerach, podchodach, grach, zabawach w tym na basenie.

Luteranie na Wschodniej Ukrainie - 12-02-2016

Ks. Pavlo Shvarts proboszcz Parafii Ewangelickiej w Charkowie na Ukrainie przedstawił nam sytuację Kościoła w Wschodniej części Kraju.

Spotkanie o Małżeństwie - 23.01.2016

23 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie o Małżeństwie, którego temat brzmiał „Tych dwoje + teściowie + dzieci” cz. 2. Mówcą był ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa. Była to niesamowita możliwość, aby poznawać lepiej siebie i pogłębiać relacje między sobą i Bogiem.

Nabożeństwo ekumeniczne 21.01.2016

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbywał się pod hasłem wyjętym z 1P 2,9 „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (program w tym roku przygotowali chrześcijanie z Łotwy), spotkaliśmy się w Kościele Ewangelickim wspólnie z parafianami Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła. Kazanie wygłosił ks. prałat Adam Dróżdż. Podczas nabożeństwa zaśpiewały: Chór Gloria (Parafia Rzymskokatolicka) pod dyr. Ewy Wigezzi-Skałka oraz Chór Mieszany (Parafia Ewangelicka) pod dyr. Anny Stanieczek. chóry wykonały również dwie wspólne pieśni na zakończenie nabożeństwa. W czasie spotkania mogliśmy również zgodnie z łotewskim zwyczajem dzielić się chlebem z solą, co było symbolem gościnności oraz wspólnoty.

Koncert kolęd Diecezjalnej Orkiestry Dętej 17.01.2016

W Ostatnią niedzielę po Epifanii w naszej Parafii gościliśmy Diecezjalną Orkiestrę Dętą Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Usłyszeliśmy koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry, której towarzyszyli soliści, dzięki czemu mogliśmy nie tylko słuchać, ale również wspólnie śpiewać.

Noworoczne spotkanie współpracowników parafii 15.01.2016

Noworoczne spotkanie pracowników i współpracowników Parafii weszło już do naszej tradycji jako wyraz wdzięczności dla tych, którzy przez cały rok w różnych przestrzeniach naszej Parafii angażując się by wspólnie działać na rzecz społeczności ewangelickiej w Goleszowie i filiałach. Tym razem podczas spotkania mogliśmy obejrzeć spektakl "Drzwi" Duetu SU. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze rozmów, refleksji i śpiewania kolęd.

Noworoczne spotkanie Kół Pań 14.01.2016

14 stycznia odbyło się wspólne dla wszystkich parafialnych Kół Pań spotkanie noworoczne w Goleszowie. Przewodnim tematem spotkanie było hasło biblijne nowego roku wyjęte z Iz 66,13 "Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał". Panie wspólnie kolędowały, dyskutowały oraz poczęstowały się tradycyjnymi cieszyńskimi specjałami.

Koncert chóru Cantus w Ustroniu 13.01.2016

Dnia 13 stycznia chór męski Canus wystąpił w Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu z koncertem kolęd skierowanym do pacjentów i personelu. W trakcie koncertu Słowo Boże zwiastował opiekun chóru ks. Łukasz Stachelek.

Wieczór Kolęd 9.01.2016

W ramach Wieczoru Kolęd zaśpiewały wszystkie parafialne chóru (Leszna, Kozakowice, Mieszany, Cantus) i zespół Hosanna. W tym roku gościnnie wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Goleszów. Występu chórów i zespołów były przeplatane poezją nawiązującą do tematyki Świąt.

Konsekracja bpa Adriana Korczago_6.01.2016

6 stycznia w dniu Święta Epifanii w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa naszej diecezji ks. dra Adriana Korczago

Promyki w Teatrze 2.01.2016

W sobotę, 2 stycznia br goleszowskie Promyki wystąpiły w teatrze w Cieszynie, podczas koncertu Dzieci Śpiewają Kolędy. Zaśpiewały trzy kolędy: Otwórzcie serca dla wszystkich ludzi, Był Pastuszek bosy i Dzisiaj w Betlejem. Dla najstarszych chórzystów był to kolejny występ w teatrze, zaś dla przedszkolaków pierwszy. Dla wszystkich jednak to wielkie przeżycie, mieć okazję wystąpić na scenie w roli prawdziwych artystów. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i wspólne kolędowanie.