Goleszowski Ewangelik

Goleszowski Ewangelik, Kwartalnik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie

Redakcja: ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Karina Chwastek-Kamieniorz, Lidia Podżorska, dr Łukasz Barański, dr Tomasz Beczała
Korekta: Anna Sikora
Opracowanie graficzne: dr Aleksandra Czudek
Skład: Roman Plinta
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie
ul. Spółdzielcza 9, 43-440 Goleszów
tel. (33) 8528 104
e–mail: goleszow@luteranie.pl
www.goleszow.luteranie.pl

Nr konta: 08811310202002 006622370001
– Bank Spółdzielczy w Goleszowie