Goleszowski Ewangelik

Goleszowski Ewangelik, Kwartalnik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie

Redakcja: bp Adrian Korczago, ks. Piotr Sztwiertnia, Anna Czudek, Łukasz Barański, Tomasz Beczała
Korekta: Anna Sikora
Opracowanie graficzne: Aleksandra Czudek
Skład: Roman Plinta
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie
ul. Spółdzielcza 9, 43–440 Goleszów
tel. (33) 8528 104
e–mail: goleszow@luteranie.pl
www.luteranie.pl/goleszow
Nr konta: 08811310202002 006622370001
– Bank Spółdzielczy w Goleszowie