Galeria 2020

4 października w Goleszowie przeżywaliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Nabożeństwo prowadził Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Zdj. Zbigniew Szklorz

20 września 2020 roku w 15. niedzielę po Trójcy Świętej w goleszowskiej parafii odbyła się uroczystość konfirmacyjna 10 dziewcząt i 11 chłopców. Fot. Bronisław Sobański

15 sierpnia 2020 roku parafia w Goleszowie obchodziła jubileusz 235-lecia poświęcenia swojego kościoła

W czwartek 23 stycznia 2020 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele ewangelickim w Goleszowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Tematyka Tygodnia w 2020 roku dotyczyła życzliwości, z jaką Maltańczycy przyjęli apostoła Pawła i innych rozbitków ze statku płynącego do Rzymu. Główna myśl, „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2), wielokrotnie przewijała się w czytanych tekstach biblijnych, wypowiadanych modlitwach oraz została wyeksponowana na tablicach wiszących z przodu kościoła. Każdy uczestnik nabożeństwa otrzymał uśmiechniętą naklejkę, którą przypominała o tym, że warto być dla bliźnich życzliwym.

W Święto Epifanii 6 stycznia 2020 w goleszowskim kościele odbył się kolędowy poranek. Wzięły w nim udział wszystkie chóry naszej parafii oraz gościnnie chór z parafii w Międzyrzeczu.