W co wierzymy?

w co wierzymy?

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego streszczają 4 zasady.

sola Scriptura – jedynie Pismo
sola Gratia – jedynie Łaska
sola Fide – jedynie Wiara
solus Christus – jedynie Chrystus

czytaj więcej →