Chór “Sola Fide”

Próby: środa godz. 19:00

Dyrygentka: Małgorzata Konarzewska

Moc roków to tymu było
Jak piyrsze sola FiDe na farze ćwiczyło.
ze trzycet dziełuch i pore chłapców śpiywało
aż się nóm to wszystko nie powydowało.
Przerwa potym na roki nastómpiła
a reaktywacja nikomu nie śniła.

Cztyry roki nazod to było przeszło
Jak się w marcu pore ludzi zeszło
na jesiyń nastympni dołónczyli
i w lysznej piyrsze śpiewani łurzóńdzili.

w każdóm środe się spotykómy
na siódmóm na fare się kfanckómy
i choć czasym zdarzo się spóźniyni
To zawsze mómy wytłumaczyni

szefowo na rozgrzywce nas czasym piłuje
Brlll i tapetóm ostro rozśpiewuje
za trzycet roków to nas fest zestresuje
Jak kasa Chorych gebis wyszykuje

Trzy razy do roku mómy pospolite ruszyni
na Godowe, wielkanoc i na założyni.
Piekne pieśniczki ćwiczymy
i aj po niemiecku wyśpiywowujymy

soprany furt klepecóm
Cicho nigdy nie łusiedzóm
Gosia mówi – nie godejcie
aspóń na chwile zetrwejcie

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

z tenorami różnie bywo
ich frekwencja nie porywo
Jyny Marcin z hektarami
Czako ciyrpliwie zawsze na nich

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

alty siedzóm i słuchajóm
Furt jakisi rady dajóm
sóm wyszkolone muzycznie
i znajom kruczki techniczne

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

Muchy i piekne szale
Podnoszóm nasze morale
Dziełchy zawsze pieknie wyglóndajóm
Chłopi czornóm koszulom powagi dodajóm

Łod czasu do czasu wyjazdy mómy
w trase koncertowóm chyntnie wyjyżdzómy.
kiesi w stolicy kóncert my dowali
w lecie fani na wangu głośno nóm klaskali.

i chocioż czasym na próbie dudromy
To przeca Pón Bóczkowi na chwałe śpiywómy
i w szoku je cało naszo dziedzina
Że tako się zrobiła chórowo rodzina.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiewać, na próby, które odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w sali parafialnej. Jak widać, próby odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, repertuar jest młodzieżowy i urozmaicony. A co najważniejsze, czerpiąc radość ze wspólnych spotkań śpiewamy Bogu na chwałę.

Autor tekstu: Tomasz Beczała