Klepsydry

21 kwietnia br. zmarł śp. Robert Michałek, zam. w Goleszowie przy ul. Ustrońskiej. Przeżył 50 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 26 kwietnia o godz. 13:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.