Klepsydry

13.10.2020 r. zmarł śp. ks. Emil Gajdacz, emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, poprzedni dyrektor Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Przeżył 80 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 października o godz. 13:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

20.10.2020 r. zmarła śp. Ema Wehowska zd. Bujok, zam. w Goleszowie przy ul. Osiedlowej, przeżyła 89 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 24 października o godz. 12:00 z kościoła w Goleszowie na miejscowy cmentarz.