Działalność

Parafia w Goleszowie jest aktualnie (dane na rok 2015) drugą, co do wielkości Parafią w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, a jej działalność i potencjał jawi nam się w tym kontekście jako różnobarwna mozaika, której poszczególne elementy tworzą ciekawe formy aktywności jej zborowników. Najważniejszym z tych elementów – “fundamentem zboru, budowanym na skale”, jest udział wiernych w coniedzielnych nabożeństwach zarówno w Kościele w Goleszowie jak i Godziszowie, Kisielowie, Kozakowicach i Lesznej-Górnej. Prowadzone są one przez duszpasterzy.

 

Parafia Goleszowska w każdym dniu tygodnia tętni życiem zborowym. Wypełniają je różne formy aktywności. W wyznaczone dni tygodnia spotykają się i doskonalą swój warsztat śpiewaczy chóry:

Cantus “, ” Mieszany “, ” Senior “, ” Promyki “, ” Kozakowice “, ” Leszna “.

Szczególną troską w parafii otaczane są dzieci. Biorą one czynny udział w szkółkach niedzielnych, które działają przy każdym z wymienionych Kościołów. Najmłodsi parafianie mają okazję spotykać się także przy innych okazjach, np. Tygodniach Dobrej Nowiny, gwiazdkach świątecznych z atrakcyjnym programem artystycznym. Młodzież ma swoje spotkania młodzieżowe, w czasie których może podejmować różnorodne inicjatywy mające na celu umacnianie ich społeczności z Bogiem. Ponadto, każdego roku, bierze aktywny udział w Mistrzostwach Młodzieży Ewangelickiej (niegdyś Olimpiady), Turnieju Piłki Halowej im. ks. A. Hauptmanna w Zabrzu, zdobywając znaczące miejsca, oraz Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej. Do prężnie działającego zaliczyć należy Koło Pań, które wpisane jest w struktury Synodalnej i Diecezjalnej Komisji ds. Kobiet. Podobnie jak kobiety w innych parafiach kościołów ewangelickich na śląsku Cieszyńskim, kobiety goleszowskie poświęcają swój wolny czas, tworząc niepowtarzalny klimat wokół macierzystej parafii. Prace rękodzielnicze, które wyszły spod szydełek, drutów, igieł, itp. rozsławiły Parafię Kościoła E-A w Goleszowie szeroko poza granicami kraju. Zespół kobiet goleszowskich włączony jest aktywnie w ogólnoświatowy, ekumeniczny ruch modlitewny: światowy Dzień Modlitwy. Niezmiernie cenną inicjatywą kontynuowaną od lat, są Godziny biblijne. W trakcie tych spotkań, które zazwyczaj prowadzą osoby świeckie – ewangeliści, studiowana jest najpiękniejsza księga jaka podarowana została ludzkości – Biblia. Poniedziałkowe Koło modlitewne też już ma swoją tradycję. Prowadzone jest przez księży, diakonów. Uczestniczą w nim osoby dysponujące wolnym czasem, które chcą nowy tydzień rozpoczynać w społeczności z Bogiem i ze współwyznawcami.

 

Do ważnych obszarów życia Parafii w Goleszowie należy Diakonia. Zaangażowani są w nią wszyscy pracownicy, zarówno osoby duchowne jak i świeckie.

 

Potrzeby wiernych zaspokaja także wystawka z książkami, kasetami CD, kalendarzami, umieszczona w kancelarii parafialnej i wzbogacana stale o nowości wydawnicze. Wszystkie te materiały poruszają tematykę chrześcijańską, a wierni mogą je nabywać bezpośrednio w kancelarii.
Do stosunkowo nowych obszarów działalności parafii – należą takie inicjatywy jak:
Ewangelizacje Pasyjne “, ” Spotkania o Małżeństwie“, ” Podwieczorki dla Kobiet “, czy koncerty historyczno-poetyckie,

Gazetka Parafialna, ważny nośnik informacji, redagowana jest przez Zespół w składzie:
ks. dr Adrian Korczago, ks. Marcin Liberadzki, ks. Łukasz Stachelek, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, Anna Czudek, Jan Czudek, Katarzyna Plinta oraz Roman Plinta (grafik – skład komputerowy).

 

Całokształt życia Parafii E-A w Goleszowie uzupełnia współpraca z kościołami partnerskimi w innych krajach, m.in. w Holandii i Niemczech.

 

W tym krótkim opisie nie sposób wymienić wszystkich starań i działań, które na co dzień koordynuje zespół ludzi oddanych w służbie Bogu. Aby bliżej poznać działalność parafii, duchownych, pracowników świeckich, a także zespół ludzi pracujących dla swojej parafii z potrzeby serca, na chwałę Bogu – zachęcamy do dalszego przeglądania strony parafialnej.


p. Emilia Gibiec