Chór Senior

Od października 2015 chór Senior zawiesił swą działalność do odwołania.

Krótka historia

W roku 1985, z inicjatywy i zaangażowania proboszcza Tadeusza Terlika powstał chór złożony z dawnych członków Polskiego Związku Młodzieży Ewangelickiej oraz młodszych członków chóru. Chór przyjął nazwę Senior i liczył wtedy 44 członów. Wystąpił w dwusetną rocznicę założenia i poświęcenia kościoła. Dyrygentem został Ludwik Feruga a jego zastępcą Jan Czudek. Prezesem chóru został Gustaw Pieszka, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Po śmierci L. Ferugi prowadzenie chóru powierzono J. Czudkowi. Dyrygent z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem ćwiczył pieśni na święta i uroczystości kościelne. Występowaliśmy w naszym kościele, filiałach oraz kościołach poza naszą parafią.

W lutym 2001 r. dyrygent Jan Czudek zrezygnował z prowadzenia chóru ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Od 14 lutego 2001 r., dyrygentem chóru została Renata Badura-Sikora. Repertuar pieśni był różny, od pieśni dziękczynnych, modlitewnych, prostych i zaangażowanych. Chór koncertował również w kościołach w Suwałkach, Karpaczu, Drogomyślu, Cisownicy, Katowicach, Istebnej.

Helena Poloczek

 

Od 28 października 2015 roku chór zawiesił swoją działalność ze względu na braki w niektórych głosach i rosnącą średnią wieku chórzystów.