Chór Senior

Od października Chór Senior do odwołania zawiesił swą działalność.

Senior
dyrygent p. Renata Badura-Sikora

Krótka historia

W roku 1985, z inicjatywy i zaangażowania proboszcza Tadeusza Terlika powstał chór złożony z dawnych członków Polskiego Związku Młodzieży Ewangelickiej oraz młodszych członków chóru. Chór przyjął nazwę Senior i liczył wtedy 44 członów. Wystąpił w dwusetną rocznicę założenia i poświęcenia kościoła. Dyrygentem został Ludwik Feruga a jego zastępcą Jan Czudek. Prezesem chóru został Gustaw Pieszka, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Po śmierci L. Ferugi prowadzenie chóru powierzono J. Czudkowi. Dyrygent z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem ćwiczył pieśni na święta i uroczystości kościelne. Występowaliśmy w naszym kościele, filiałach oraz kościołach poza naszą parafią.

 

W lutym 2001 r. dyrygent Jan Czudek zrezygnował z prowadzenia chóru ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Od 14 lutego 2001 r., dyrygentem chóru została Renata Badura-Sikora, która prowadzi chór do dnia dzisiejszego. Obecnie chór liczy 38 członków. Repertuar pieśni jest różny, od pieśni dziękczynnych, modlitewnych, prostych i zaangażowanych. Chór koncertował również w kościołach w Suwałkach, Karpaczu, Drogomyślu, Cisownicy, Katowicach, Istebnej. W programie mamy kilka pieśni wspólnych z chórem młodzieżowym Sola-Fide. Łączymy w ten sposób śpiewanie pokoleniowe. Tworzymy razem wspólnotę, która nas łączy i wzmacnia.

 

Od 28 października 2015 roku chór zawiesił swoją działalność, ze względu na braki w niektórych głosach.

Serdecznie zapraszamy do zasilania szeregów chóru, aby nadal mógł upiększać nasze uroczystości śpiewem.

 


Helena Poloczek