Cmentarze

Cmentarze

Nieraz wspominamy naszych najbliższych i kierujemy kroki na cmentarz aby podziękować Bogu za służbę tych którzy odeszli od nas. W Parafii dokonaliśmy inwentaryzacji cmentarza w Goleszowie. Możesz na specjalnej stronie internetowej poszukać i zobaczyć grób kogoś bliskiego.

 

Prosimy o kontakt z parafią w celu uaktualnienia opłaty cmentarnej.

 

Mapa cmentarza:

http://www.polskie-cmentarze.com/goleszowparafialny/

 

Regulamin Cmentarza

Ustanowiony uchwałą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie

 • Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych zmarłych, a więc miejscem
  zasługującym na szczególny szacunek i cześć. Osoby przebywające na
  cmentarzu winny poprzez odpowiednie zachowanie uszanować powagę
  i świętość tego miejsca.
 • Na cmentarzu można przebywać codziennie od świtu do zmierzchu.
  Dzieci mogą przebywać na terenie cmentarza jedynie w obecności osób
  dorosłych.
 • Osoby posiadające groby swoich bliskich na cmentarzu winny stale
  dbać o właściwy wygląd grobów, a także porządek na grobach i wokół nich.
 • Należy dbać o czystość i porządek na cmentarzu, zaś śmieci należy składać
  w wyznaczone miejsca do odpowiednich pojemników.
 • Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, wyposażenia grobów, urządzeń
  cmentarnych itp.
 • Zabrania się wprowadzania na cmentarz zwierząt domowych, a także
  wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami.
 • Opłaty za miejsca cmentarne pobierane są wyłącznie przez kancelarię
  parafialną. Opłaty cmentarne pobierane są na okres 20 lat. Po upływie
  tego terminu opłata powinna być przez rodzinę Zmarłego odnawiana co
  10 lat. W wypadku nie wznowienia opłaty grób przechodzi do dyspozycji
  Parafii Ewangelickiej w Goleszowie wraz z materiałami nagrobnymi
  (pomnikiem, obramowaniem itp.).
 • Wszelkie prace związane z wykonaniem obramowań grobów, ustawieniem
  nagrobków, ogrodzeń oraz sadzeniem drzewek i krzewów należy
  przed ich rozpoczęciem zgłosić w kancelarii parafialnej (Goleszów
  ul.Spółdzielcza 9, tel. 33 8528104 w 12) oraz dokonać wpłaty w wysokości
  5% planowanych robót. Bez wyżej wymienionej wpłaty nie można
  rozpocząć żadnych prac kamieniarskich na cmentarzu. Kopię dowodu
  wpłaty należy przekazać wykonawcy robót (dowód wpłaty jest pisemnym
  zezwoleniem na wykonywane prace).
 • Wykonawca robót obowiązany jest posiadać zezwolenie (tzn. kopię dowodu
  wpłaty okazaną przez zleceniodawcę robót) określające rodzaj i zakres
  robót z oznaczeniem numeru parceli i miejsca grobowego. Klucz do bramy
  na cmentarzu znajduje się na Parafii oraz u zarządcy cmentarza
 • Wykonawca robót zobowiązany jest usunąć z terenu cmentarza we własnym
  zakresie i na własny koszt wszelkie materiały porozbiórkowe oraz
  gruz i odpadki pozostałe po wykonanych przez siebie robotach w ciągu
  3 dni od ich zakończenia. Firma, która nie wywiąże się z w/w obowiązków
  nie będzie miała wstępu na nasz cmentarz.
 • Samowolne odstępowanie miejsc cmentarnych lub grobowców osobom
  trzecim jest zabronione. Prawa do grobów, z których ktoś zrezygnował
  lub których nie opłaciła rodzina zmarłego przechodzą na rzecz Parafii
  Ewangelickiej w Goleszowie.
 • Członkowie Parafii Ewangelickiej w Goleszowie mają prawo rezerwacji
  konkretnego miejsca na cmentarzu. Rezerwacja po dokonaniu należnej
  opłaty obowiązuje przez 10 lat.
 • Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie zastrzega sobie prawo
  do regulowania spraw nieobjętych niniejszym regulaminem szczegółowymi
  przepisami.
 • Rada Parafialna
  Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie