Chór Promyki

Zapraszamy w każdą sobotę o godz. 10.00 w sali parafialnej.


W sobotnie przedpołudnie, 23 stycznia br. najmłodsi chórzyści naszej parafii świętowali swój jubileusz. Choć chórek dziecięcy “Promyki” istnieje już 19 lat a więc 20-lecie będziemy obchodzić dopiero za rok, w tym roku liczy on 5 lat od momentu powierzenia jego prowadzenia diakon Karinie Chwastek-Kamieniorz. Wcześniej dyrygentami były kolejno panie: Dorota Gaś, Małgorzata Hauptmann, Renata Badura-Sikora oraz Małgorzata i Magdalena Gibiec.

zapraszamy wszystkie dzieci, począwszy od przedszkolaków, które potrafią śpiewać i są chętne, by swoimi głosami wielbić Boga, aby zasiliły szeregi chórku “Promyki”.

Tego dnia, podczas próby dzieci nie ćwiczyły, jak zwykle pieśni, ale był czas na wspólne zabawy, rozmowy i poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Wiele wspominaliśmy, bo bycie chórkowiczem to nie tylko cotygodniowy obowiązek uczestniczenia w próbach, nauka pieśni i występy, ale okazja, by nawiązać bliższe relacje z koleżankami i kolegami podczas wycieczek czy zimowiska. To również tworzenie wspólnoty Bożych dzieci, w której od samego dzieciństwa nasze dzieci mogą wzrastać. Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci, począwszy od przedszkolaków, które potrafią śpiewać i są chętne, by swoimi głosami wielbić Boga, aby zasiliły szeregi chórku “Promyki”.


Karina Chwastek-Kamieniorz
Zapraszamy w każdą sobotę o godz. 10.00 w sali parafialnej.