Chór Mieszany

Chór Mieszany,

dyrygent p. Anna Stanieczek
próby poniedziałek, godz.18:00


90 lat chóru – pdf
W tym roku mija 90 lat działalności chóru mieszanego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Pierwsze wzmianki o tej działalności znajdziemy już tylko na pożółkłych nieraz kartach kronik, wyblakłych zapiskach wśród czarnobiałych zdjęć, mimo to historia ta jest nadal żywa. Według informacji zamieszczonej w „Historii Ewangelickiego Zboru w Goleszowie” ks. Pawła Badury już w 1898r. powstało Stowarzyszenie Młodzieńców Ewangelickich…

Chór Mieszany,