Leszna

Reformacja do Lesznej dotarła, podobnie jak do innych sąsiednich miejscowości w Księstwie cieszyńskim, około 1520 roku. Miejscowy kościół stał się ewangelickim, gdyż ludność wraz ze swoim księciem opowiedziała się po stronie Reformacji. Po kilkudziesięciu latach jeden z kolejnych władców, książę Adam Wacław odwrócił się od swej wiary i rozpoczął się okres kontrreformacji, czyli 100-letni czas prześladowań ewangelików. Kościół w Lesznej został odebrany 21 marca 1654 r. W okresie kontrreformacji ewangelicy gromadzili się na nabożeństwach w lasach. W Lesznej Górnej znajdowała się jedna z kilku leśnych świątyń na Śląsku Cieszyńskim. Była ona na Podlesiu pod Małą Czantorią. Miejsce to zostało nazwane „Spowiedziskiem” i tak jest obecnie nazywane. Po roku 1709 ludność uczestniczyła w nabożeństwach w kościele Jezusowym w Cieszynie. Później prawdopodobnie tam gdzie było najbliżej, to jest w Cieszynie, Goleszowie, Ustroniu, Trzyńcu. Ostatecznie w 1814 r. Leszna została włączona do parafii w Goleszowie.

3 września 1853 roku ks. Paweł Terlica z Goleszowa wraz z ks. Oskarem Koczym dokonali poświęcenia ewangelickiej szkoły. Pierwszym nauczycielem został Jerzy Mrowiec z Rychułda. W sierpniu 1858 roku został założony cmentarz, na którym chowano mieszkańców Górnej i Dolnej Lesznej.

Niezależnie od działalności w swojej miejscowości, lesznianie aktywnie włączali się w utrzymanie i urządzenie swojego kościoła w Goleszowie. W roku 1874 kurator Jerzy Niedoba z Lesznej sfinansował zakup nowych organów, zaś prezbiter Pindór zafundował kraty nad amboną po obu stronach zakrystii. W roku 1885, na jubileusz 100-lecia parafii, dziewczyny z Lesznej zafundowały dywan do ołtarza. W roku 1935, na 150 lecie parafii, członkinie ZPME z Goleszowa i Lesznej ufundowały naczynia komunijne oraz białe nakrycia na ołtarz i ambonę.

W 1920 roku w wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego, Dolna Leszna oraz część Górnej zostały przyłączone do Czechosłowacji. W związku z powyższym cmentarz znalazł się poza granicą. Początkowo pozwalano na przechodzenie pogrzebów przez granicę na cmentarz, ale z czasem czyniono coraz większe trudności. W tej sytuacji zmarłych chowano na cmentarzach w Dzięgielowie lub w Cisownicy. Postanowiono założyć w Lesznej Górnej nowy komunalny cmentarz, który przy okazji pierwszego pogrzebu (ś.p. Pawłą Heczko), dnia 24 lutego 1970 roku poświęcił ks. Jan Gross.

Przez cały czas zborownicy z Lesznej uczestniczą w nabożeństwach w kościele w Goleszowie. Jednak w latach 60-tych XX wieku kilka razy w roku odprawiano w Lesznej nabożeństwa domowe – godziny biblijne. Na początku odbywały się u. pp Kłodów na Podlesiu, a później u p. Adama Pustówki. Tam też w latach 70-tych rozpoczęto prowadzenie szkółek niedzielnych oraz spotkań młodzieżowych. Następnie nabożeństwa odprawiano w sali świetlicy gminnej.

Na przełomie lat 60/70-tych XX wieku, za ks. Tadeusza Terlika, pojawił się zamiar budowy kościoła w Lesznej Górnej. Z różnych przyczyn sprawa się przeciągała. Konkretnie realizacją tego zamiaru zajął się ks. Roman Dorda. W  kwietniu 1996 r. powołano komitet budowy. Przygotowania projektu podjął się inż. arch. Karol Gaś. Dnia 19 października 1997 roku księża Roman Dorda i Piotr Sitek dokonali poświęcenia działki pod budowę, która była darem p. Wilhelma Niedoby. 3 sierpnia 1999 r. rozpoczęto kopanie fundamentów. W następnym roku 21 maja 2000 ks. bp Paweł Anweiler dokonał  wmurowania aktu erekcyjnego, poświęcenia kamienia węgielnego. Do metalowej tuby oprócz aktu erekcyjnego włożono także aktualne egzemplarze „Zwiastuna”, „Gazety Ewangelickiej”, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, oraz aktualne banknoty i monety. Ponadto do przygotowanego otworu bp. P. Anweiler włożył kamień przywieziony z Ziemi Świętej, znad jeziora Genezaret, z miejsca gdzie zgodnie z tradycją miało miejsce cudowne nakarmienie ludzi.

W październiku tegoż roku kościół został pokryty papą. W kolejnych latach trwały dalsze prace budowlane i wykończeniowe.

Dzwon jest darem parafii w Golasowicach, ołtarz, ambona i chrzcielnica są prezentem partnerskiej parafii z Ablasserdam w Holandii. Krzyż na ścianie ołtarzowej jest dziełem rzeźbiarza Ryszarda Zająca z Karpacza.

Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się dnia 2 października 2005 roku. Aktu tego dokonał ks. bp. Janusz Jagucki, który przy tej okazji sprezentował do nowego kościoła naczynia komunijne. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Paweł Anweiler.

Dodać należy, że w omawianym okresie z Lesznej Górnej pochodzili następujący duchowni:

  1. dr Jan Pindór 1852-1924 – proboszcz w Cieszynie
  2. Jerzy Mrowiec 1860-1941 – proboszcz w Wiśle.
  3. dr Józef Pindór 1864-1919 – proboszcz w Trzyńcu
  4. Józef Krop 1912-1982 – proboszcz w Golasowicach
  5. Zdzisław Sztwiertnia 1953- proboszcz w Wiśle Jaworniku.

Obecnie nabożeństwa odbywają się w niedziele i święta o godz. 11.15. Corocznie w czerwcu odprawiane jest nabożeństwo w leśnym kościele na „Spowiedzisku”, zawsze połączone ze spowiedzią i komunią świętą.

Ponadto prowadzone są comiesięczne spotkania pań, oraz próby chóru żeńskiego i szkółki niedzielne.

 

Ks. Jan Sztwiertnia