Chór Leszna

Dyrygent p. Jolanta Pecold,
Próby środa, godz. 18:00

 

Chór żeński z Lesznej Górnej, najmłodszy chór parafii goleszowskiej, swą historię rozpoczyna w roku 2012, gdy, w czasie tradycyjnego spotkania dla kobiet, z inicjatywy Pani Diakon Kariny Chwastek- Kamieniorz, narodził się pomysł powołania rodzimego zespołu o takim charakterze, aby śpiewem ubogacać nabożeństwa w niedawno poświęconym kościele filialnym. W skład chóru weszło 12 Pań oddanych tej służbie, pod dyrekcją Anny Bicz. Pierwsze występy były wielką radością, ale i wielkim wyzwaniem! Próby chóru odbywały się i, co stało się tradycją, nadal odbywają się w środy, w godzinach wieczornych.

Od roku 2013 chórem dyryguje Pani Jolanta Pecold. Oprócz ubogacania nabożeństw w kościele w Lesznej, chór wielokrotnie występował w ościennych filiałach i parafiach, w tym w parafii ewangelickiej w pobliskim Trzyńcu. Jednak, jako główną swą rolę i misję, chór upatruje służbę w macierzystym kościele w Lesznej Górnej. Aktualnie chór liczy 14 członkiń. Jesteśmy otwarte na nowe wyzwania, wzbogacając swój repertuar o elementy jazzowe, gospelowe i wszelkie, budzące pasję i radość wspólnego śpiewania na chwałę Pana!