Nagrania – 2019

2019-04-21– JUTRZNIA WIELKANOCNA – ks. Piotr Sztwiertnia

2019-04-19 – WIELKI PIĄTEK – wieczór –diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta, student ChAT Adam Bujok

2019-04-19 – WIELKI PIĄTEK – rano – ks. bp dr Adrian Korczago, ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta, student ChAT Adam Bujok

2019-04-18 – WIELKI CZWARTEK – ks. bp dr Adrian Korczago, ks. Bogusław Sebesta

2019-04-12 – 6 TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO PASYJNE – ks. Karol Macura, ks. Bogusław Sebesta

2019-04-14 – NIEDZIELA PALMOWA – ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta

2019-04-07 – 5 NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO – ks. bp dr Adrian Korczago

2019-04-05 – 5 TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO PASYJNE – ks. Oskar Wild

2019-03-31 – 4 NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO – ks. bp dr Adrian Korczago, ks. Piotr Sztwiertnia

2019-03-24 – 3 NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO –ks. bp dr Adrian Korczago, student ChAT Adam Bujok

2019-03-22 – 3-TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO PASYJNE – diakon Aleksandra Błahhut-Kowalczyk, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz

2019-03-17 – 2 NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO – ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta

2019-03-16 – SPOTKANIE DLA MAŁŻEŃSTW i NARZECZONYCH – Sztuka rozmawiania – Nela i Zbyszek Kłapowie

2019-03-15 – 2-TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO PASYJNE – ks. Leszek Czyż, ks. Piotr Sztwiertnia

2019-03-10 – 1 NIEDZIELA CZASU PASYJNEGO – ks. bp dr Adrian Korczago, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz

2019-03-06 – 1-TYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO PASYJNE – ks. Tymoteusz Bujok, ks. Bogusław Sebesta

2019-03-06 – KOLACJA DLA MĘŻCZYZN – Dzieje 12 Apostołów cz.1 ks. Henryk Mach

2019-03-03 – NIEDZIELA PRZED CZASEM PASYJNYM – ks. Bogusław Sebesta

2019-03-01 – ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY – diakon Anna Kajzar, diakon Karina Chwastek-Kamieniorz

2019-02-24 – 2 NIEDZIELA PRZED CZASEM PASYJNYM –diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, ks. Bogusław Sebesta

2019-02-17 – 3 NIEDZIELA PRZED CZASEM PASYJNYM – ks. bp dr Adrian Korczago, ks. Piotr Sztwietnia, ks. Bogusław Sebesta

2019-02-10 – 4 NIEDZIELA PRZED CZASEM PASYJNYM – ks. Piotr Sztwietnia

2019-02-03 – 5 NIEDZIELA PRZED CZASEM PASYJNYM – diakon Karina Chwastek-Kamieniorz

2019-02-02 – SPOTKANIE DLA MAŁŻEŃSTW i NARZECZONYCH – Dobrze, że różni – Nela i Zbyszek Kłapowie

2019-01-27 – 3 NIEDZIELA PO EPIFANII – ks. Bogusław Sebesta, student ChAT Adam Bujok, student ChAT Daniel Wiśniewski

2019-01-20 – 2 NIEDZIELA PO EPIFANII – ks. bp dr Adrian Korczago

2019-01-13 – 1 NIEDZIELA PO EPIFANII – ks. Piotr Sztwietnia

2019-01-06 – ŚWIĘTO EPIFANII – ks. Bogusław Sebesta


Nagrania – Tadeusz Pasterny i Zbigniew Szklorz.