Nabożeństwo ekumeniczne „Życzliwymi bądźmy”

W czwartek 23 stycznia 2020 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele ewangelickim w Goleszowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne.

Tematyka Tygodnia w 2020 roku dotyczyła życzliwości, z jaką Maltańczycy przyjęli apostoła Pawła i innych rozbitków ze statku płynącego do Rzymu. Główna myśl, „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2), wielokrotnie przewijała się w czytanych tekstach biblijnych, wypowiadanych modlitwach oraz została wyeksponowana na tablicach wiszących z przodu kościoła. Każdy uczestnik nabożeństwa otrzymał uśmiechniętą naklejkę, którą przypominała o tym, że warto być dla bliźnich życzliwym.

Do historii opisanej w Dziejach Apostolskich nawiązywała scenografia kościoła – w prezbiterium stworzono specjalną łódź, do której wchodzili poszczególni uczestnicy liturgii nabożeństwa i z niej czytali biblijne fragmenty. Ks. prałat Adam Drożdż, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła również z łodzi wygłosił swoją homilię.

Intencje modlitewne wypowiadali przedstawiciele obu parafii – ewangelickiej i rzymskokatolickiej, modlitwę przebaczenia prowadziły dyrygentki chórów: Izabela Michalik z chóru mieszanego parafii ewangelickiej oraz Ewa Wigezzi-Skałka z rzymskokatolickiego chóru „Gloria”. Chóry zaśpiewały kilka pieśni oraz na zakończenie nabożeństwa wykonały wspólną kolędę „Bracia patrzcie jeno”. Nabożeństwo prowadzili ks. Piotr Sztwiertnia oraz ks. Bogusław Sebesta.

Nabożeństwo ekumeniczne „Życzliwymi bądźmy”