Rodzinne nabożeństwo w Niedzielę Wieczności

24 listopada 2019 roku w Niedzielę Wieczności w goleszowskiej parafii odbyło się nabożeństwo rodzinne, które swoim przebiegiem nawiązywało do biblijnych obrazów nieba.

W różnych miejscach kościoła zawisły kolorowe plakaty z pytaniami: Gdzie jest niebo? Jak będzie w niebie? Czy niebo istnieje? Czy będę w niebie? Co będziemy robić w niebie?, które miały skłaniać uczestników nabożeństwa do refleksji nad zagadnieniem wieczności oraz Bożego królestwa. Refleksję budziły również wybrane teksty biblijne dotyczące nieba i wieczności odczytywane przez dzieci, konfirmantów i młodzież. Prowadzący nabożeństwo ks. Piotr Sztwiertnia za pomocą flanelografu tłumaczył zarówno najmłodszym, jak i dojrzalszym słuchaczom, co według Objawienia Jana będzie obecne w niebie, a także czego tam nie będzie. Zebrani wzięli także udział w społeczności Wieczerzy Pańskiej.

Śpiew podczas nabożeństwa prowadził zespół „Hosanna” pod dyrekcją Janusza Fobera, pieśniami usłużył także chór męski „Cantus” pod kierownictwem Anny Stanieczek.

Zdjęcia: Daniel Cieślar

 

Rodzinne nabożeństwo w Niedzielę Wieczności