Adwentowe spotkanie dla dzieci – Czy mam właściwą szatę?

Na spotkanie adwentowe przybyło ponad 100 dzieci z całej parafii. Program przygotowali zaproszeni goście ze stowarzyszenia Misja Edukacja Dojrzałość w Ustroniu przy pomocy wolontariuszy z naszej parafii.

Lekcja biblijna została opracowana na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 22,1-14 który mówi o uczcie weselnej. Król polecił swoim sługom by wezwali zaproszonych gości. Ci odrzucili zaproszenie, wymawiając się różnymi obowiązkami zawodowymi. Wówczas słudzy zaprosili na ucztę wszystkich, których napotkali. Okazało się, że na tym weselu trzeba mieć właściwe ubranie – szatę sprawiedliwości. Osoba, która nie miała tej szczególnej szaty, tylko własną, została wyrzucona z wesela. Przypowieść tą znakomicie zilustrowała scenka teatralna przygotowana przez młodzież.

Niejedni byli oburzeni, inni mieli łzy w oczach, kiedy aktor grający gościa weselnego nie posiadającego szaty, którą daje tylko Chrystus, został wyrzucony z uczty. Nie mógł na nią wrócić, gdyż drzwi zostały zamknięte. Ufamy, że dzieci zrozumiały przesłanie lekcji, że przed Królem królów, Bogiem, nie mogą stanąć w szacie własnej sprawiedliwości i dobrych uczynków, ale tylko w Jego szacie, którą uzyskuje się przez wiarę. Uczyliśmy się też wersetu biblijnego obrazującego tą prawdę z księgi Izajasza 61,10b „oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie w szaty sprawiedliwości”.

Przygotowany program był niezwykle ciekawy; widzieliśmy na twarzach dzieci wiele różnych emocji. Były na tyle zainteresowane, że nie mieliśmy problemu z dyscypliną. Uczestnicy cierpliwie czekali na niespodzianki – kalendarze adwentowe w wersji czekoladowej i papierowej. Mamy nadzieję, że prace plastyczne zaproponowane w kalendarzach zostaną przez dzieci wykonane, a zawarte w nich teksty przeczytane. Liczymy na to, że dzieci otrzymają odpowiednią zachętę od rodziców czy dziadków, by w ten sposób przygotować się na urodziny Pana Jezusa.

Co do tego, że czekoladki zostaną zjedzone nie mamy najmniejszych wątpliwości.

Adwentowe spotkanie dla dzieci – Czy mam właściwą szatę?