Nabożeństwo reformacyjne 2019

W czwartkowy wieczór 31 października 2019 roku w goleszowskiej parafii odbyło się reformacyjne nabożeństwo połączone z błogosławieństwem pierwszoklasistów oraz przedstawieniem i błogosławieństwem konfirmantów.

Głównym tematem nabożeństwa było Boże błogosławieństwo, które dociera do ludzi w bardzo różnej formie. Bp Adrian Korczago i ks. Piotr Sztwiertnia wspomnieli fakt, że Marcin Luter odkrył poprzez lekturę Pisma Świętego łaskawego, miłosiernego i błogosławiącego Boga, przed którym nie trzeba uciekać i którego nie trzeba się panicznie bać. Omawiając różne aspekty błogosławieństwa, wykorzystując także inspiracje muzyczne, uzmysławiali słuchaczom, że otrzymywane błogosławieństwo staje się jednocześnie zadaniem i impulsem do działania – by tam, gdzie się udajemy, nieść to, co otrzymaliśmy od Boga. Podkreślali, że zadaniem chrześcijan jest przede wszystkim przekazywać Boże błogosławieństwo, a nie przekleństwo.

Podczas nabożeństwa diak. Karina Chwastek-Kamieniorz pobłogosławiła pierwszoklasistów rozpoczynających szkolną edukację, a ks. Bogusław Sebesta błogosławił przyszłorocznych konfirmantów, którzy uprzednio przedstawili się zborowi. Śpiewem usłużył chór Sola Fide pod dyr. Małgorzaty Konarzewskiej.

Nabożeństwo reformacyjne 2019