Pamiątka poświęcenia kościoła w Kozakowicach

Ostatnia niedziela września w naszej parafii oznacza pamiątkę poświecenia kościoła w Kozakowicach. W tym roku kozakowicki kościół obchodził swoje 82 „urodziny”.

Z tej okazji okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Łukasz Gaś z parafii w Cieszynie, filiał Bażanowice. Nabożeństwo ubogacił swoim śpiewem chór z Bażanowic pod dyrekcją diakon Joanny Sikory.

Po kilkumiesięcznej przerwie zaśpiewał również chór kozakowicki. Do tej uroczystości przygotowała go pani Anna Stanieczek.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to miejsce oraz ludzi tworzących filiał Kozakowice i chcemy się modlić by Bóg nadal błogosławił i pobudzał ludzkie serca do wiary by ewangelicy nadal mogli się spotykać tam na nabożeństwach.

Obejrzyj ZDJĘCIA

Pamiątka poświęcenia kościoła w Kozakowicach