Konfirmacja

W niedzielę Exaudi 2 czerwca 2019 roku 15 dziewcząt i 13 chłopców ślubowało wierność Bogu w goleszowskim kościele. Po rocznych przygotowaniach, zdanych egzaminach oraz po prezentacji przed całym zborem w święto Wniebowstąpienia Pańskiego młodzi ludzie zostali dopuszczeni do konfirmacji.

Uroczystość rozpoczęła się procesjonalnym wejściem do kościoła. Konfirmanci ubrani w regionalne stroje zostali wprowadzeni przez Radę Parafialną oraz duchownych. Na podstawie wyznanej wiary w Trójjedynego Boga każdy z konfirmantów otrzymał świadectwo konfirmacyjne oraz błogosławieństwo i egzemplarz Pisma Świętego. Ponadto młodzież po raz pierwszy przystąpiła do Stołu Pańskiego.

Zachęcamy do przeczytania refleksji dwóch konfirmantek:

Uważam, że konfirmacja była momentem, w którym zrozumiałam, że kontakt z Bogiem jest bardzo ważny. Cieszę się, że byłam konfirmowana i mogłam spędzić rok w super towarzystwie ucząc się i dowiadując się nowych wiadomości o Panu. Konfirmacja jest czymś ważnym i warto podejść do tego z ogromną odpowiedzialnością i świadomie złożyć ślubowanie Bogu. Co do samej uroczystości konfirmacyjnej, miałam ogromny stres, ale jak tylko złożyłam ślubowanie to wiedziałam, że odwrotu nie ma i bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić dla mojej relacji z Bogiem. Ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Martyna Roik

Konfirmacja to wielkie przeżycie dla każdego z nas. Uświadamiamy sobie, że po ślubowaniu należymy do jednego wielkiego zboru.  Możemy razem z rodzicami wspólnie przystępować do Stołu Pańskiego. Emocje w dniu konfirmacji były ogromne. Radość przemieszana z wielkim stresem. Czy podołałam temu wszystkiemu, aby być bliżej Boga, wielbić Go i chwalić? Odpowiedziałam sobie, że tak. Wiktoria Wałach

Konfirmanci wzięli także udział wraz ze swoimi rodzicami w tradycyjnym czynie przedkonfirmacyjnym porządkując teren wokół kościoła oraz złożyli ofiarę na potrzeby umożliwienia matkom z małymi dziećmi śledzenia transmisji nabożeństw.

 

Konfirmacja