Konfirmacja

Konfirmacja

23 młode osoby w pierwszą niedzielę czerwca w goleszowskim kościele ślubowały Bogu wierność i posłuszeństwo. Po rocznych przygotowaniach oraz zdanych egzaminach zostali dopuszczeni do konfirmacji. Podczas nabożeństwa konfirmacyjnego ubrani w tradycyjne regionalne stroje po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Ołtarza.

Synod Diecezjalny

W dniu 4 marca odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Podczas obrad wybierano nową Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz delegatów świeckich do Synodu Kościoła. Synod Diecezjalny udzielił absolutorium ustępującej Radzie Diecezjalnej oraz zatwierdził sprawozdanie biskupa diecezji