Pamiątka poświęcenia kościoła

Pamiątka poświęcenia kościoła

Ewangelicy w Goleszowie już po raz 231 świętowali Pamiątkę poświęcenia kościoła. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Janusz Holesz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas nabożeństwa zaśpiewały chóry goleszowskiej Parafii oraz chór z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Brenne-Górki. Nabożeństwo było poprzedzone porankiem pieśni