Konfirmacja

Konfirmacja

23 młode osoby w pierwszą niedzielę czerwca w goleszowskim kościele ślubowały Bogu wierność i posłuszeństwo. Po rocznych przygotowaniach oraz zdanych egzaminach zostali dopuszczeni do konfirmacji. Podczas nabożeństwa konfirmacyjnego ubrani w tradycyjne regionalne stroje po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Ołtarza.