Podwieczorek dla Pań

Podwieczorek dla Pań

Zapraszamy na Podwieczorek dla Pań, 24 maja, wtorek, godz. 17.00, temat: Prawdziwy sens życia
Sala parafii Ewangelickiej w Goleszowie…

Prezentacja konfirmantów

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego tegoroczni konfirmanci jak co roku zaprezentują ciekawy i ważny dla nas temat. Chciejmy być by lepiej ich poznać i wspólnie przeżywać to wyjątkowe nabożeństwo.