Author: ach

Konfirmacja

Konfirmacja

Dzień 17 maja był szczególnym wydarzeniem dla naszej parafialnej młodzieży, ponieważ ślubowali Bogu wierność. Sama uroczystość jednak była poprzedzona intensywnymi, niemal rocznymi przygotowaniami. Tym razem spotkania rozpoczęliśmy już od września (a nie od listopada jak to było dotąd), aby mieć