Konfirmacja 2021

26 września 2021 roku w 17. niedzielę po Trójcy Świętej w goleszowskiej parafii odbyła się uroczystość konfirmacyjna 11 dziewcząt i 10 chłopców.

Młodzi ludzie wyznawali swoją wiarę oraz ślubowali wierność Bogu i Kościołowi w obecności swych najbliższych, duchownych, rady parafialnej i całego zboru. Aktywnie uczestniczyli w przebiegu nabożeństwa czytając teksty biblijne oraz przekazując podziękowania.

Aktu konfirmacji dokonał proboszcz parafii, bp Adrian Korczago, wraz z pozostałymi duchownymi – ks. Piotrem Sztwiertnią i diak. Kariną Chwastek-Kamieniorz. W nabożeństwie uczestniczył także magister teologii ewangelickiej, katecheta Samuel Gogółka. Duchowni udzielali również komunii – zarówno konfirmantom, jak i całemu zborowi. Konfirmowani otrzymali pamiątkowe świadectwo konfirmacyjne oraz egzemplarz Pisma Świętego.

W sobotę poprzedzającą uroczystość konfirmanci wraz z ks. Piotrem Sztwiertnią udali się na cmentarz do Godziszowa wspominając zmarłą tragicznie śp. Julię Harwot, która należała do grupy przygotowującej się do konfirmacji w 2021 roku. Złożyli również na jej grobie wiązankę kwiatów. Śp. Julia została także wspomniana podczas niedzielnej uroczystości przez bp. Adriana Korczago, pamięć o zmarłej konfirmantce symbolizowała róża z czarną wstążką.

Uroczystość konfirmacji początkowo była zaplanowana tradycyjnie na niedzielę Exaudi 16 maja, jednak ze względu na sytuację pandemii koronawirusa została przełożona na wrzesień.

Zdjęcia: Michał Jedynak

Konfirmacja 2021