Dni Dobrej Nowiny w Kozakowicach

W ostatnim deszczowym tygodniu wakacji od 24 do 27 sierpnia odbyły się Dni Dobrej Nowiny w Kozakowicach.

Ponad 30 uczestników miało okazję poczuć się jak Boży kierowcy, którzy są na drodze do Pana Boga. Pomogły w tym lekcje biblijne prowadzone przez gości, scenka przed każdą z nich oraz nauka wersetów. Każda z historii biblijnych była związana ze znakiem drogowym: “Stop!”, żeby wiedzieć, że rozwagą powstrzymuje przed złymi krokami, “Droga bez przejazdu”, aby wiedzieć, że przez swoje złe postępowanie w życiu możemy w nią wjechać oraz “Znak myjni”, która uzmysławia nam, że tylko Bóg może nas oczyścić z grzechu.

Tematy były kontynuacją rozpoczętego już wcześniej cyklu „Na drodze do Nieba” z Tygodnia Dobrej Nowiny w Goleszowie. Uczestnicy słuchali również historii misyjnej. Ważnym punktem programu były także zabawy i konkursy będące elementem rywalizacji dwóch grup – aut czerwonych i zielonych. Podsumowaniem zajęć były wykonywane tematyczne prace plastyczne.

Ostatni dzień był zorganizowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Pojawiły się pokazy z pierwszej pomocy, zawody strażackie oraz grill.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, osobom zaangażowanym w kuchni, straży pożarnej za umożliwienie zorganizowania Dni Dobrej Nowiny oraz uczestnikom dzięki którym Bożą ewangelia może być dalej rozgłaszana.

Sabina Hławiczka

Dni Dobrej Nowiny w Kozakowicach