Konfirmacja 2020

20 września 2020 roku w 15. niedzielę po Trójcy Świętej w goleszowskiej parafii odbyła się uroczystość konfirmacyjna 10 dziewcząt i 11 chłopców.

Młodzi ludzie wyznawali swoją wiarę oraz ślubowali wierność Bogu i Kościołowi w obecności swych najbliższych, duchownych, rady parafialnej i całego zboru. Aktywnie uczestniczyli w przebiegu nabożeństwa czytając teksty biblijne oraz przekazując podziękowania.

Aktu konfirmacji dokonał proboszcz parafii, bp Adrian Korczago, wraz z pozostałymi duchownymi – ks. Piotrem Sztwiertnią, ks. Bogusławem Sebestą, diak. Kariną Chwastek-Kamieniorz oraz studentem teologii ewangelickiej Adamem Bujokiem. Duchowni udzielali również komunii zarówno konfirmantom, jak i całemu zborowi. Konfirmowani otrzymali pamiątkowe świadectwo konfirmacyjne oraz egzemplarz Pisma Świętego.

Podczas nabożeństwa podziękowano również za 2,5 roku służby w goleszowskim zborze oraz złożono życzenia Bożego prowadzenia w dalszej służbie ks. Bogusławowi Sebeście, który decyzją Konsystorza od 1 października będzie służył w parafii ewangelickiej w Cieszynie.

Uroczystość konfirmacji początkowo była zaplanowana tradycyjnie na niedzielę Exaudi 24 maja, jednak ze względu na sytuację pandemii koronawirusa została przełożona na wrzesień.

Zdjęcia: Bronisław Sobański

Konfirmacja 2020