Wdzięczni za edukację i wyróżnieni za wiedzę

Nabożeństwo w ostatnią niedzielę czerwca (28.06.2020 – 3. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej) było połączone z podziękowaniem za miniony rok szkolny 2019/2020.

Z tej okazji w jego trakcie teksty biblijne czytali uczniowie szkoły podstawowej i liceum. Modlitwę powszechną zmawiali także przedstawiciele uczniów, konfirmantów i nauczycieli. Kazanie wygłosił biskup Adrian Korczago. W związku z nietypowym przebiegiem konkursu Sola Scriptura wynikającym z koronawirusa zmianie uległa tradycyjna forma wręczania nagród i wyróżnień. Biskup podczas nabożeństwa przekazał nagrody i wyróżnienia laureatom, a nawet multifinalistce z naszej parafii. W konkursie plastycznym nagrodzona została Emilia Szuta, w grupie klas szkół podstawowych VI – VII dyplom otrzymała Martyna Tomica – tegoroczna konfirmantka, a wśród szkół ponadpodstawowych dyplomy otrzymali Daniel Cieślar i Aneta Macha, która jest naszą goleszowską multifinalistką.

Wdzięczni za edukację i wyróżnieni za wiedzę