NABOŻEŃSTWA 7 CZERWCA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Publikujemy informacje organizacyjne dotyczące odprawiania nabożeństw 7 czerwca.

Rada Parafialna na swoim posiedzeniu podjęła decyzję, że w niedzielę 7 czerwca w naszej parafii odbędą się dwa nabożeństwa: w Goleszowie o godz. 9:00 i w Lesznej Górnej o godz. 11:15. Nie będziemy prowadzili zapisów, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach.

Przypominamy także o zasadach organizacji nabożeństw:

W związku z sytuacją pandemii oraz rządowymi zaleceniami o utrzymywaniu dwumetrowego dystansu pomiędzy uczestnikami nabożeństwa w naszym goleszowskim kościele dysponujemy 145 miejscami.

  1. Prosimy o przybycie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa ze względu na kwestie organizacyjne.
    Wchodzimy wejściem głównym do kościoła.
  2. Przy wejściu do kościoła radni będą dezynfekować dłonie, a następnie wskażą odpowiednio oznaczone miejsce, co pozwoli na zachowanie 2 metrów dystansu od pozostałych uczestników nabożeństwa. Prosimy o wyrozumiałość, jeżeli nie będzie możliwe zajęcie swojego tradycyjnego miejsca.
  3. Korzystać należy z własnych, przyniesionych ze sobą, śpiewników.
  4. W czasie nabożeństw uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego wyłączone są tylko osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania.
  5. Wychodzić z kościoła można wszystkimi wyjściami, ale należy utrzymać odległość 2 metrów dystansu.
  6. Prosimy nie gromadzić się w grupkach przed kościołem ze względu na trwający stan epidemii, po zakończeniu nabożeństwa zachęcamy do sprawnego powrotu do domów.
  7. Członkowie Rady Parafialnej będą odpowiedzialni za wypełnienie tych wymagań. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich sugestii.

Zachęcamy, by osoby starsze i znajdujące się w grupie ryzyka decydowały się jednak na pozostawanie w domach dla swojego bezpieczeństwa.

 

NABOŻEŃSTWA 7 CZERWCA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE