Zmarł śp. doktor Jan Śliwka

Informujemy, że we wtorek 7 kwietnia 2020 roku w wieku 70 lat zmarł śp. doktor Jan Śliwka. Pogrzeb odbył się w sobotę 11 kwietnia.

Jan Śliwka urodził się w 1950 r., a w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1975 roku pracował w Przychodni Przyzakładowej Cementowni „Goleszów”, a następnie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goleszowie. Równolegle był zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, gdzie przez 6 lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. Przez ponad dwie dekady pełnił zastępcy Ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii.

Był przykładem lekarza – społecznika, gdyż niezależnie od swoich obowiązków zawsze znajdował czas dla innych, poprzez m.in. prowadzenie społecznie od 1983 roku punktu aptecznego leków i darów zagranicznych przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, z którego korzystały osoby potrzebujące z całego kraju. Był także lekarzem pensjonariuszy Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus-1″.

Niezwykle istotną częścią życia Jana Śliwki była prowadzona przez niego szeroko zakrojona działalność społeczna, która nie wiązała się jedynie z medycyną. Dzięki jego zaangażowaniu w 1991 roku założono znane wszystkim z prężnej działalności Towarzystwo Wędkarskie „TON” w Goleszowie, którego w 1997 roku został prezesem. Pod jego przewodnictwem „TON” stał się niezwykle sprawnie działającą organizacją pozarządową, propagującą nie tylko sport wędkarski, ale również walory rekreacyjne jednego z najpiękniejszych zakątków Goleszowa, czyli akwenu Ton. To dzięki jego staraniom znacząco zmienił się wygląd samego akwenu i jego zaplecze. I tak oto dzięki jego zaangażowaniu wyremontowana została świetlica i wybudowana od podstaw była nowa wiata dla publiczności. Ponownie zarybiony został także zbiornik wodny, dzięki czemu stworzone zostały warunki do organizowania corocznych imprez oraz gminnych zawodów wędkarskich.

Jan Śliwka zaangażowany był również w działalność samorządową. W 1988 roku został wybrany radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku–Białej, a w latach 1990–1998 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Goleszów.

Efekty jego pracy i działalności społecznej były i po dziś dzień są bardzo widoczne. W 1970 roku za swoje oddanie i zasługi uhonorowany został Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1985 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyrazem wdzięczności lokalnej społeczności było również odznaczenie go Laurem Srebrnej Cieszynianki, którą odebrał w 1999 r. Jan Śliwka był człowiekiem niezwykle wrażliwym na ludzkie cierpienie, zawsze gotowym do udzielenia pomocy i wsparania innych w realizowaniu ich planów i celów.

Życiorys za www.goleszow.pl

Zmarł śp. doktor Jan Śliwka