Akcja MASECZKA DLA KAŻDEGO

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do akcji MASECZKA DLA KAŻDEGO!

Maseczki zostaną zakupione dla pracowników służby zdrowia i innych potrzebujących osób. Koszt 1 maseczki wielokrotnego użycia to ok. 4 zł.

W tytule przelewu prosimy wpisać „MASECZKA”.

Zbiórkę w powiecie cieszyńskim koordynuje ks. Marcin Brzóska, wpłaty prosimy kierować na konto bankowe parafii w Cieszynie. Nr konta: 18 8113 0007 2001 0074 4353 0014.

Za każdy dar bardzo serdecznie dziękujemy!

Akcja MASECZKA DLA KAŻDEGO