Jubileusz 40-lecia Chóru męskiego „Cantus”

3 listopada miejsce miał koncert jubileuszowy chóru męskiego „Cantus”, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia.

W Jubileuszu wystąpił chór męski, którym dyrygowała pani Anna Stanieczek oraz chóry męskie działające przy parafiach ewangelicko-augsburskich w Cieszynie i Skoczowie. Uroczystość rozpoczął i prowadził bp Adrian Korczago. Sylwetki chórów towarzyszących przedstawili dk. Karina Chwastek-Kamieniorz i ks. Bogusław Sebesta.

W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy, liczni goście, a w tym również proboszcz parafii Rzymskokatolickiej Adam Drożdż oraz przedstawiciele gminni i wojewódzcy: wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady gminy Bogusław Konecki oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar (wójt elekt).

Jubileusz stał się także okazją do wręczania odznaczeń – odznaki zasłużonych dla województwa śląskiego. Wręczyła je pani Sylwia Cieślar, wyróżniając srebrnym odznaczeniem Józefa Habartę, Henryka Odiasa, Józefa Chmiela, Jana Steca, Jana Zagórę oraz pośmiertnie Jana Pieszkę (w którego imieniu medal odebrała żona Zuzanna). Pani Anna Stanieczek, dyrygentka chóru, została uhonorowana złotą odznaką.

 

Chór „Cantus” powstał końcem 1978 roku. Jego repertuar obejmuje około 300 utworów religijnych i świeckich. Znajdują się w nim kompozycje muzyki dawnej Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Grzegorza Gorczyckiego, i wielu innych polskich kompozytorów, jak również i zagranicznych: J.S. Bacha, J.F. Haendla, Fr. Schuberta, W.A. Mozarta, L.v. Beethovena. Chór korzysta z opracowań pieśni autorstwa cieszyńskich kompozytorów – Jana Gawlasa, Jana Sztwiertni, Józefa Świdra, Antoniego Poćwierza, Karola i Adama Hławiczków. Śpiewał we wszystkich diecezjach naszego Kościoła, a także zagranicą (między innymi Jugosławii, Niemczech, Francji, Republice Czeskiej, Austrii, Słowacji, Holandi). Brał udział w Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. A. Skrobola w Jastrzębiu-Zdroju, dwukrotnie uczestniczył w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach /VII i IX edycja/, gdzie uzyskał wyróżnienie w kategorii chórów męskich. W działalności zespołu znalazło się miejsce na występy na rzecz środowiska – koncerty dla osób niepełnosprawnych i chorych w szpitalach i sanatoriach. Chór zapraszany był również na inauguracje roku szkolnego i akademickiego w Bielsku-Białej, Katowicach, Cieszynie, Goleszowie. Swoją 40-letnią działalnością odznaczył się wybitnie i przynosi wielką chlubę naszej parafii.

Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą i błogosławieństwem będzie służył i rozwijał sie przez kolejne lata. Zapraszamy jednocześnie do wstępowania w jego szeregi.

Jubileusz 40-lecia Chóru męskiego „Cantus”