Dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia niepodległości

28 października 2018 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Było to centralne nabożeństwo, upamiętniające również 100-lecie przyłączenia parafii Śląska Cieszyńskiego do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W nabożeństwie udział wzięli duchowni naszego Kościoła, delegaci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Kazanie na psalm 25 wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Dwie pieśni wykonały połączone chóry Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją diak. Joanny Sikory oraz Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory.

.

Z naszej parafii pojechała delegacja z połączonych chórów męskiego i mieszanego, konfirmanci oraz inni parafianie. Było to wydarzenie ciekawe, także pod katem artystycznycm, gdyż połączone z jubileuszowym koncertem w wykonaniu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcją Joanny Korczago oraz Wyższobramskiego Chóru Kameralnego. Podczas koncertu wręczono nagrody im. ks. Leopolda Otto. W tym roku nagrodzone zostało Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie. W trakcie uroczystości wręczono także juileuszowy medal Diecezji Cieszyńskiej zwierzchnikom Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, duchownym oraz przedstawicielom władz samorządowych.

 

Dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia niepodległości