Reformacyjny listopad

W związku z obchodami Jubileuszu 500 lat Reformacji w goleszowskiej parafii zorganizowano „Reformacyjny listopad” – czyli cykl 3 spotkań (3, 5 i 10 listopada 2017 roku) związanych z dziełem zapoczątkowanym przez Marcina Lutra. 

3 listopada w sali parafialnej odbyła się rozmowa z dr. Łukaszem Barańskim pt. „Praktyczny wymiar Reformacji – Luter o życiu codziennym”. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób opisał życie Reformatora, nawiązał do ważnych etapów i wydarzeń w jego działalności, przedstawił Lutra „od kuchni”, cytując m.in. list do syna Hansa, mowy stołowe czy to, co o samym Lutrze pisali jego współpracownicy. Rozmowę  ubarwiła także multimedialna prezentacja dotycząca Reformatora.

5 listopada goleszowski kościół szczelnie wypełnił się ludźmi chcącymi wysłuchać Koncertu Reformacyjnego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej ARTIS pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. Zebrani usłyszeli 19 utworów: instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych. Wykonano utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Jana Sztwiertni, Józefa Podoli, współczesne pieśni ewangelickie. Wystąpili wokaliści ARTIS, Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory oraz Miriam Matyja. W trzech utworach: „Warownym Grodem”, „Ojcowski dom” oraz „Zachowaj nas przy Słowie swym” artyści zaprosili do śpiewu publiczność. Utwory były przeplatane myślami Marcina Lutra z „Drogowskazów chrześcijanina”.

10 listopada ponownie w sali parafialnej dr Łukasz Barański przybliżył zebranym zagadnienie Reformacji na Śląsku Cieszyńskim. Omawiając postaci Wacława Adama, Katarzyny Sydonii oraz Adama Wacława ukazał krótki czas rozwoju Reformacji w Księstwie Cieszyńskim oraz następujący po nim bezpośrednio okres kontrreformacji i prześladowania ewangelików.

To nie jedyne zaplanowane na listopad parafialne spotkania – w ostatni weekend listopada odbędą się rekolekcje parafialne „Tęsknota za domem Ojca”.

 

Obejrzyj ZDJĘCIA

Reformacyjny listopad