Author: Łukasz Stachelek

Synod Diecezjalny

W dniu 4 marca odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Podczas obrad wybierano nową Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz delegatów świeckich do Synodu Kościoła. Synod Diecezjalny udzielił absolutorium ustępującej Radzie Diecezjalnej oraz zatwierdził sprawozdanie biskupa diecezji