Konfirmacja 2017

23 młode osoby w pierwszą niedzielę czerwca w goleszowskim kościele ślubowały Bogu wierność i posłuszeństwo. Po rocznych przygotowaniach oraz zdanych egzaminach zostali dopuszczeni do konfirmacji.

Podczas nabożeństwa konfirmacyjnego ubrani w tradycyjne regionalne stroje po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Ołtarza.

Konfirmacja jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu parafii, ponieważ wtedy młodzi ludzie stają się dorosłymi członkami zboru, nabywają wszelkich praw, ale spoczywają na nich również obowiązki. Dlatego ważne jest byśmy również  naszych modlitwach prosili by ta młodzież dotrzymała słów ślubowania.

Dziękujemy rodzicom konfirmantów za złożony dar, dzięki któremu mogliśmy kupić wyposażenie do kuchni parafialnej oraz stołu z ławkami, których będziemy używali podczas spotkań na placu parafialnym i w filiałach.

 

Obejrzyj ZDJĘCIA

Konfirmacja 2017