236. pamiątka poświęcenia kościoła w Goleszowie

15 sierpnia 2021 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 236. rocznicy poświęcenia ewangelickiego kościoła w Goleszowie.

Zebranych w kościele oraz na placu kościelnym goleszowian i gości powitał proboszcz parafii, bp Adrian Korczago. W liturgii wstępnej uczestniczyli ks. Piotr Sztwiertnia oraz diak. Karina Chwastek-Kamieniorz. Słowo Boże w oparciu o fragment z listu ap. Pawła do Efezjan 2,1-10 zwiastowała diak. Joanna Sikora z Cieszyna, wywodząca się z goleszowskiej parafii. Podczas nabożeństwa modlili się przedstawiciele goleszowskiego zboru – Sara Świecka, Sławomir Gaszek, Halina Sztwiertnia, Sabina Hławiczka i Amelia Penkała.

Uroczystość ubogaciły chóry parafialne: chór dziecięcy “Promyki” pod dyrekcją diak. Kariny Chwastek Kamieniorz, “Sola Fide” prowadzony przez Małgorzatę Konarzewską, chór mieszany kierowany przez Izabelę Michalik oraz chór męski “Cantus” pod dyrekcją Anny Stanieczek. W końcowej części nabożeństwa chór “Promyki”, “Sola Fide” i mieszany wykonały wspólnie pieśń “Chcę chwalić Boga dziś”.

Zdjęcia: Zbigniew Szklorz

236. pamiątka poświęcenia kościoła w Goleszowie