Tydzień Dobrej Nowiny w Goleszowie “Na drodze do nieba”

W Goleszowie od 2 do 6 sierpnia 2021 roku odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny “Na drodze do nieba”. Podsumowanie Tygodnia miało miejsce podczas niedzielnego nabożeństwa 8 sierpnia. 

Dzieci podczas zajęć dowiadywały się, że Bóg chce, aby nie wchodziły na drogę grzechu (na podstawie historii Achaba i winnicy Nabota), w oparciu o losy Szczepana przekonywały się, że Boże dziecko naśladuje Chrystusa, odkrywały, że Boże Słowo daje siłę do życia w posłuszeństwie Bogu (historia odwiedzin Jezusa u Marii i Marty). Ponadto mogły się przekonać w oparciu o życie królowej Estery, że do Boga zawsze warto zwrócić się o pomoc. Dowiedziały się również, że jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Wraz z prowadzącymi i ekipą wolontariuszy sięgały po różne znaki, które towarzyszą nam, ludziom, w ziemskiej wędrówce na drodze do nieba. Młodsza grupa przekonywała się, że Bóg potrzebuje naszych poszczególnych części ciała (rąk, nóg, uszu, oczu i ust), którymi możemy oddawać Mu chwałę i używać je we właściwy sposób. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu, nauki wersetów biblijnych, gier, zabaw oraz konkursów.

W niedzielę 8 sierpnia podczas nabożeństwa teksty biblijne czytali wolontariusze Tygodnia, a w kazaniu ks. Piotr Sztwiertnia wskazywał, co w wędrowaniu na drodze do nieba jest najistotniejsze – naśladowanie Chrystusa i świadczenie o Nim wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Tydzień Dobrej Nowiny w Goleszowie “Na drodze do nieba”