Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

W dniu 22 maja w naszej Parafii odbyło się Zgromadzenie Parafialne podczas którego wybierano nową Radę Parafialną, Rady Filiałów i Komisję Rewizyjną. Zgromadzenie odbywało się jednocześnie w Goleszowie i czterech filiałach: Kozakowicach, Godziszowie, Kisielowie i Lesznej Górnej.

W skład nowej Rady Parafialnej będzie wchodziło 18 osób: 10 przedstawicieli Goleszowa i po dwóch przedstawicieli z każdego filiału.

Ponadto każdy z filiałów wybierał 6 osobową Radę Filiału, w skład której wchodzą również wybrani w filiale radni do Rady Parafialnej.

Zgromadzenie Parafialne wybrało również 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Dokładny skład wybranych gremiów podamy po zatwierdzeniu wyborów przez Radę Diecezjalną.

Zapraszamy również na nabożeństwo 26 czerwca podczas, którego odbędzie się wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

 

OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne