Nabożeństwo ekumeniczne

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbywał się pod hasłem wyjętym z 1P 2,9 „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (program w tym roku przygotowali chrześcijanie z Łotwy), spotkaliśmy się w Kościele Ewangelickim wspólnie z parafianami Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła. Kazanie wygłosił ks. prałat Adam Dróżdż. Podczas nabożeństwa zaśpiewały: Chór Gloria (Parafia Rzymskokatolicka) pod dyr. Ewy Wigezzi-Skałka oraz  Chór Mieszany (Parafia Ewangelicka) pod dyr. Anny Stanieczek. chóry wykonały również dwie wspólne pieśni na zakończenie nabożeństwa. W czasie spotkania mogliśmy również zgodnie z łotewskim zwyczajem dzielić się chlebem z solą, co było symbolem gościnności oraz wspólnoty.

 

OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Nabożeństwo ekumeniczne