Reformacyjny Konkurs Plastyczny

Obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej rozpoczynaliśmy w szczególny sposób. Otóż w Kościele Zbawiciela w Bielsku, wręczaliśmy nagrody uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotowywali prace w Reformacyjnym Konkursie Plastycznym.

Przy pomocy dowolnej techniki plastycznej mieli zaprezentować jedną z głównych zasad Reformacji „Solus Christus” w oparciu o wypowiedzi Jezusa w Ewangelii św. Jana rozpoczynające się do słów „Ja jestem…”.

Dzieci z naszej Parafii również zajęły miejsca na podium oraz wyróżnienia. I tak w grupie II Szymon Michalik uczący się w Szkole Podstawowej w Cisownicy zdobył 3 miejsce. W grupie I (klasy 1-3), zdobyła 5 miejsce Dominika Romaniuk ucząca się w Szkole Podstawowej w Goleszowie. W tej samej kategorii wiekowej Jakub Rusz  uczący się w Szkole Podstawowej w Cisownicy otrzymał wyróżnienie.

Cieszymy się z tych osiągnięć, jak również z tego jak wielu uczniów naszych szkół wykonało prace. Życzymy dalszych sukcesów.

 

OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Czytaj więcej na stronie internetowej Diecezji Cieszyńskiej.

Czytaj więcej na stronie internetowej Zwiastuna Ewangelickiego.

Reformacyjny Konkurs Plastyczny