Śluby

Są osoby, które pragną wstąpić w święty stan małżeński, dlatego do wiadomości zboru podaje się ich zapowiedzi: Tomasz Dytko, kawaler, wyznania wolnych chrześcijan, syn Edwarda i Olgii zd. Szturc, zamieszkały w Dzięgielowie ul. Kamienna74 oraz Monika Król, panna, wyznania rzym –kat., c. Jarosława i Urszuli
zd. Załupska, zamieszkała w Brzezówce przy ul. Polnej 8a. Cel zapowiedzi jest wiadomy, dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo dla tej pary, a Pan niechaj pobłogosławi szczere zamiary narzeczonych, bo „jeśli Pan domu nie zbuduje, trudno trudzą się ci, którzy go budują”. Ps 127,1a