Modlitwy

Zachęcamy do modlitw o rzeczy ważne dla naszej Parafii. Modlitwa o:

 

  1. To byśmy w czasie codziennej wędrówki do naszego Emaus potrafili odnajdywać Jezusa Zmartwychwstałego.
  2. Obrady Synodu Kościoła nowej kadencji.
  3. Wszystkie wydarzenia jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszej Parafii.
  4. Pokój na świecie, pomiędzy narodami, religiami i pojedynczymi ludźmi.
  5. Kontynuowanie i czynne realizowanie dzieła Reformacji wśród członków naszej Parafii.
  6. Darowany nam czas  niech będzie to czas refleksji i naśladowania Jezusa.