Modlitwy

Zachęcamy do modlitw o rzeczy ważne dla naszej Parafii. Modlitwa o:

 

  1. Uczniów powracających z wakacji do szkół, aby z zapałem chcieli rozwijać swoje umiejętności.
  2. Nauczycieli, by ich służba poszerzania horyzontów była owocna, by chcieli z zapałem realizować swoje powołanie.
  3. Nowe błogosławieństwo w służbie ks. Marcinowi Liberackiemu w Poznaniu oraz ks. Piotrowi Sztwiertnia w Goleszowie.
  4. Dziękczynienie za bezpieczny powrót załogi Reformacyjnego Wartburga biorącej udział w rajdzie „Złombol”.
  5. Osoby bezpośrednio dotknięte huraganami „Irma” i „Jose”.
  6. Uspokojenie politycznych napięć na całym świecie.
  7. Wyższą frekwencję na niedzielnych nabożeństwach.