Modlitwy

Zachęcamy do modlitw o rzeczy ważne dla naszej Parafii. Modlitwa o:

 

  1. Pełną wdzięczności świadomość, że Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi i zmartwychwstał by przynieść wierzącym życie wieczne.
  2. Maturzystów zdających egzaminy dojrzałości.
  3. Konfirmantów, by wytrwali w swoim ślubowaniu.
  4. Parafian przebywających w szpitalach i zmagających się z chorobą.
  5. Niespokojną sytuację polityczną na świecie.
  6. Wyższą frekwencję na niedzielnych nabożeństwach.