Klepsydry

19.03.2018 zmarła śp. Lidia Sikora zd. Fober, zamieszkała w Goleszowie przy ul. Spokojnej. Przeżyła 80 lat. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na cmentarz miejscowy.