Klepsydry

31.03.2018 zmarła śp. Helena Pinkas zd. Wacławik. Zamieszkała w Goleszowie przy ul. Żniwnej 3. Przeżyła 87 lat. Pogrzeb odbędzie się w środę 4.04.2018 r. o godz. 14:00 z kościoła w Goleszowie na cmentarz miejscowy.

01.04.2018 zmarł śp. Erwin Pszczółka, pochodzący z Godziszowa nr 64. Przeżył 76 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 6.04.2018 r. z kościoła w Godziszowie na tamtejszy cmentarz.